Samráð fyrirhugað 31.01.2020—31.03.2020
Til umsagnar 31.01.2020—31.03.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 31.03.2020
Niðurstöður birtar

Drög að nýrri reglugerð um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi heilbrigðisstarfsmanna frá öðrum EES-ríkjum eða Sviss til að starfa hér á landi

Mál nr. 22/2020 Birt: 31.01.2020
  • Heilbrigðisráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 31.01.2020–31.03.2020. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Reglugerðin innleiðir tilskipun 2013/55/EB um breytingu á tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi sem innleidd var með reglugerð nr. 461/2011. Sú reglugerð verður felld brott og er hér um nýja reglugerð að ræða um svipað efni.

Reglugerð þessi innleiðir tilskipun 2013/55/EB um breytingu á tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi sem innleidd var hér á landi með reglugerð nr. 461/2011, um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi heilbrigðisstarfsmanna frá öðrum EES-ríkjum. Reglugerðin var sett af ráðherra sem fer með málefni mennta- og menningarmála með stoð í lögum nr. 26/2010, um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi, en ekki hefur verið lagastoð fyrir heilbrigðisráðherra til að undirrita reglugerðina. Með breytingu á 9. gr. laga nr. 26/2010 árið 2012 er heilbrigðisráðherra nú heimilt að gefa út reglugerðir með samsvarandi hætti og segir í 2. mgr. 9. gr. fyrir þær starfsstéttir sem heyra undir hann.

Nú hefur mennta- og menningarmálaráðherra mælt fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 26/2010 sem miðast við að leiða í lög öll nauðsynleg nýmæli tilskipunar 2013/55/ESB (þskj. 522 — 389. mál). Samhliða hófst vinna við hjálagða reglugerð sem setja þarf í framhaldi vegna lögverndaðra heilbrigðisstétta og mun mennta- og menningarmálaráðherra þá fella úr gildi reglugerð nr. 461/2011.

Þrátt fyrir að frumvarpið hafi ekki verið samþykkt af Alþingi þykir ráðuneytinu rétt að birta á þessu stigi drög að reglugerð til umsagnar á Samráðsgátt stjórnvalda, í því skyni að gefa fagfélögum heilbrigðisstétta og menntastofnunum heilbrigðsmála, sem og heilbrigðisstofnunum langan tíma til að kynna sér efni reglugerðarinnar, enda umfangsmikil.

Tilskipun 2013/55/ESB sem breytir tilskipun 2005/36/EB tók gildi í aðildarríkjum ESB í janúar 2016. Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar í maí 2017 og verður innleidd hér á landi með breytingu á lögum nr. 26/2010 og reglugerðum sem settar verða með stoð í þeim lögum. Viðurkenning faglegrar menntunar og hæfis er og hefur verið ein af grunnstoðum EES-samstarfsins frá árinu 1994. Á þeim tíma giltu 15 mismunandi tilskipanir um viðurkenningu faglegrar menntunar en þær voru sameinaðar í eina árið 2005. Mikilvægi tilskipunarinnar felst í þeim réttindum sem hún tryggir þeim sem hafa aflað sér faglegrar menntunar til starfa hvar sem er á Evrópska efnahagssvæðinu og réttinum til viðurkenningar á menntun og hæfi, óháð því hvar menntunar var aflað.

Helstu breytingar sem gerðar eru á reglugerð nr. 461/2011 með nýrri tilskipun og hjálagðri reglugerð eru eftirtaldar:

• Upptaka evrópsks fagskírteinis (e. European Professional Card, EPC) fyrir einstakar starfsgreinar sem ætlað er að greiða fyrir för starfsmanna á innri markaðnum og auðvelda viðurkenningu á faglegri menntun.

• Fyrirkomulag varðandi viðvaranir, en aðildarríkin eiga að tilkynna lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna þegar starfsréttindi eru takmörkuð í heild eða að hluta innan þriggja daga.

• Starfsnámsnemendur eiga þess kost að fá viðurkennt vinnustaðanám innan löggiltra starfsgreina sem fer fram annars staðar en í heimalandinu.

Tillaga skrifstofu lýðheilsu og forvarna er að reglugerðin verði birt á Samráðsgátt stjórnvalda þrátt fyrir að frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 26/2010 hafi ekki verið samþykkt á Alþingi, enda verður svigrúm að loknu umsagnarferli á Samráðsgáttinni til að gera breytingar á reglugerðinni ef frumvarpið tekur breytingum á þinginu.´

Hér má nálgast samanskeytta tilskipun 2005/36/EB á ensku, svokölluð consolidated draft of the directive:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20190415

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.