Samráð fyrirhugað 05.02.2020—19.02.2020
Til umsagnar 05.02.2020—19.02.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 19.02.2020
Niðurstöður birtar

Áform um frumvarp til laga um reglubundna upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa

Mál nr. 24/2020 Birt: 05.02.2020
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (05.02.2020–19.02.2020). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til laga um reglubundna upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa sem skráð eru á skipulegan markað.

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til laga um reglubundna upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa sem skráð eru á skipulegan markað. Með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný heildarlög sem innleiða tilskipun 2004/109/EB (gagnsæistilskipunin), með síðari breytingum, í íslenskan rétt. Gagnsæistilskipunin, sem þegar hefur verið innleidd í íslenskan rétt sem hluti af lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, mælir einkum fyrir um samræmingu reglna um birtingu reglulegra upplýsinga um útgefendur verðbréfa sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og um birtingu upplýsinga um breytingu á verulegum hlut atkvæðisréttar í slíkum útgefendum. Markmið tilskipunarinnar er að samræma kröfur um skyldu útgefenda til að veita upplýsingar og stuðla með því að raunverulegum innri markaði og víðtækri vernd fyrir fjárfesta. Með tilskipun 2013/50ESB voru gerðar breytingar á gagnsæistilskipuninni sem miða að því að auka skilvirkni og einfalda skuldbindingar lítilla og meðalstórra fyrirtækja samhliða því að tryggja fjárfestavernd. Með hliðsjón af þeim öru breytingum sem hafa átt sér stað á lagaumhverfi fjármálamarkaðar á síðustu árum er talið heppilegra að innleiða breytingartilskipunina með því að setja ný heildarlög um reglubundna upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og fella á brott viðeigandi ákvæði verðbréfaviðskiptalaga.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök fjármálafyrirtækja - 19.02.2020

Sjá meðfylgjandi umsögn SFF vegna áforma um frumvarp til laga um reglubundna upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa.

Viðhengi