Samráð fyrirhugað 16.03.2020—31.03.2020
Til umsagnar 16.03.2020—31.03.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 31.03.2020
Niðurstöður birtar 26.05.2020

Drög að breytingu á reglugerð um framkvæmdaleyfi

Mál nr. 74/2020 Birt: 16.03.2020 Síðast uppfært: 26.05.2020
  • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál
  • Samgöngu- og fjarskiptamál
  • Sveitarfélög og byggðamál

Niðurstöður birtar

Reglugerð birt

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 16.03.2020–31.03.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 26.05.2020.

Málsefni

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur kynnt í samráðsgátt stjórnvalda drög að breytingu á reglugerð um framkvæmdaleyfi.

Breytingin er liður í ráðstöfunum til að lækka kostnað við uppbyggingu á háhraða rafrænum fjarskiptanetum en þegar hafa verið sett ný lög þar að lútandi sem eru á málefnasviði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, lög nr. 125/2019 um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraðafjarskiptaneta .

Reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012, sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneyti, tekur m.a. til framkvæmdaleyfa í tengslum við uppbyggingu fjarskiptainnviða fyrir dreifi- og flutningskerfi fjarskipta. Í núverandi reglugerð er kveðið á um að tilkynna skuli umsækjanda um niðurstöðu umsóknar hans um framkvæmdaleyfi eins fljótt og unnt er. Með breytingunni nú verður leyfisveitanda, þ.e. viðkomandi sveitarfélagi, gert skylt að afgreiða umsókn um framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingu slíkra fjarskiptainnviða innan fjögurra mánaða frá því að fullnægjandi umsókn berst.

Breyting á reglugerðinni er til komin vegna innleiðingar á tilskipun Evrópusambandsins um ráðstafanir til að lækka kostnað við uppbyggingu á háhraða rafrænum fjarskiptanetum. Tilskipuninni er ætlað að ýta í framkvæmd áætlunum ESB um að bæta aðgengi almennings að hraðvirkri nettengingu. Í því samhengi er m.a. horft til þess að kveða á um lágmarks málsmeðferðartíma hjá skipulags- og byggingaryfirvöldum og einfalda stjórnsýsluna í tengslum við uppbyggingu fjarskiptainnviða fyrir dreifi- og flutningskerfi fjarskipta.

Umsögnum um drögin að reglugerðinni skal skilað í samráðsgátt stjórnvalda og er frestur til þess til 31. mars næstkomandi.