Samráð fyrirhugað 13.07.2020—17.08.2020
Til umsagnar 13.07.2020—17.08.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 17.08.2020
Niðurstöður birtar

Áform um frumvarp til laga um nýtingu á landi í eigu ríkisins í atvinnuskyni

Mál nr. 134/2020 Birt: 10.07.2020
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
  • Ferðaþjónusta

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 13.07.2020–17.08.2020. Umsagnir verða birtar í gáttinni að umsagnarfresti liðnum. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Áformað er að leggja fram frrumvarp til laga um nýtingu lands í eigu ríkisins í atvinnuskyni.

Lagt er til að útbúið verði ný rammalöggjöf um nýtingu lands í eigu ríkisins í atvinnuskyni.

Mikilvægt er að hægt sé að skilgreina og stýra aðgengi að landi ríkisins í atvinnuskyni með tilteknum leyfisveitingum til skamms tíma sem tryggja gegnsæi og jafnræði en eru samt ekki óhóflega íþyngjandi fyrir þann sem hyggur á nýtingu. Að sama skapi er nauðsynlegt í ljósi þeirra aðstæðna sem eru hérlendis að horfa einnig til þeirra aðferða sem hafa verið notaðar í öðrum löndum til uppbyggingar og reksturs á fjölsóttum ferðamannastöðum þegar það á við til að ná fram settum markmiðum um náttúruvernd og stýringu aðgengis á landi ríkisins. Þær aðferðir myndu þá gefa ríkinu möguleika á því að færa langtímanýtingarrétt á tilteknum svæðum eða þjónustu til þriðja aðila til uppbyggingar og reksturs til talsverðs tíma.

Slík sérleyfi eru ekki einfaldir samningar um ótakmarkaðan aðgang og nýtingu gegn gjaldi heldur yrðu þeir bundnir ströngum skilyrðum og kröfum um umhverfisvernd, tegundir nýtingu, vöktun og eftirlit svæða, sjálfbærni, aðgengi almennings og öðrum skyldum við samfélagið.

Mikilvægt að sömu reglur gildi um nýtingu alls lands í eigu ríkisins nema sterk rök séu fyrir því gagnstæða. Að sama skapi ættu að gilda sambærilegar reglur og sjónarmið um gjaldtöku vegna nýtingar á slíku landi óháð því hvaða aðili innan ríkisins fer með umsjón þess. Þ

Lagt er til settar verði reglur vegna landssvæða og innviða í eigu ríkisins sem byggi á þrenns konar megingerðum nýtingarleyfa sem, eins og nánar kemur fram í áformaskjali og skýrslu starfshóps.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.