Samráð fyrirhugað 26.07.2020—16.08.2020
Til umsagnar 26.07.2020—16.08.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 16.08.2020
Niðurstöður birtar 17.09.2020

Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 60/2013, um náttúruvernd (málsmeðferð o.fl.)

Mál nr. 139/2020 Birt: 26.07.2020 Síðast uppfært: 17.09.2020
  • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál

Niðurstöður birtar

Alls bárust sex umsagnir um áformin. Frumvarp var í kjölfarið unnið í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og auglýst til umsagnar í Samráðsgáttinni þann 3. september 2020. Sjá 5. kafla í greinargerð fyrir afstöðu ráðuneytisins til athugasemda sem bárust um áformin í máli nr. 169/2020.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 26.07.2020–16.08.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 17.09.2020.

Málsefni

Umhverfis- og auðlindaráðherra áformar að leggja fram frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 60/2013, um náttúruvernd (málsmeðferð o.fl.)

Þar sem nokkur reynsla er komin á framkvæmd friðlýsinga í samræmi við þá málsmeðferð sem lýst er í 36. gr. og 38.- 40. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd, er með áformuðu frumvarpi ætlunin að leggja til að kynningarferli áformaðra friðlýsinga, sem ekki eru á náttúruminjaskrá, verði stytt. Jafnframt er áformað að tími sá sem ætlaður er til að kynna drög að friðlýsingarskilmálum verði styttur frá því sem hann er í dag.

Þá er áformað að heimild ráðherra til að veita undanþágur frá ákvæðum friðlýsinga verði fluttar til Umhverfisstofnunar. Með því að færa undanþáguheimildir frá ákvæðum friðlýsingar til Umhverfisstofnunar skapast tækifæri til að fá ákvörðun endurskoðaða á stjórnsýslustigi.

Einnig er áformað að ítrekuð verði sú skylda að kortleggja óbyggð víðerni og að bann við losun úrgangs verði rýmkað.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Þórólfur Jónsson - 31.07.2020

Umsögn Reykjavíkurborgar

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Landsvirkjun - 13.08.2020

Meðfylgjandi er umsögn Landsvirkjunar um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Landvernd, landgræðslu- og umhverisverndarsamtök Íslands - 14.08.2020

Meðfylgjandi er umsögn Landverndar um ofangreint mál.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Samtök ferðaþjónustunnar - 14.08.2020

Ágæti viðtakandi,

Í viðhengi er umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 60/2013, um náttúruvernd (málsmeðferð o.fl.)

Ég væri þakklátur fyrir staðfestingu á móttöku.

Bestu kveðjur

F.h. SAF

Gunnar Valur Sveinsson

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#7 Verkfræðingafélag Íslands - 18.08.2020

Viðhengi