Samráð fyrirhugað 19.08.2020—02.09.2020
Til umsagnar 19.08.2020—02.09.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 02.09.2020
Niðurstöður birtar 02.12.2020

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr. 31/1990, (lögbann á tjáningu).

Mál nr. 149/2020 Birt: 19.08.2020 Síðast uppfært: 02.12.2020
  • Dómsmálaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Dómstólar
  • Fjölmiðlun
  • Almanna- og réttaröryggi

Niðurstöður birtar

Engar umsagnir bárust um málið. Var frumvarpið lagt fram á Alþingi 1. október 2020.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 19.08.2020–02.09.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 02.12.2020.

Málsefni

Með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr. 31/1990, í því augnamiði að styrkja tjáningarfrelsi með því að bæta umgjörð lögbannsmála á hendur fjölmiðlum.

Með frumvarpinu er lagt til að bætt verði við ákvæði í lög um kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr. 31/1990, til að skýra nánar málsmeðferð fyrir sýslumanni og einfalda hana. Er lagt til að þegar um er að ræða beiðni um lögbann við birtingu efnis skuli ætíð lögð fram trygging til bráðabirgða. Þá er lagt til að frestir við meðferð sýslumanns verði takmarkaðir eins og kostur er og einungis veittir í undantekningartilvikum. Þá er jafnframt lagt til að um staðfestingarmál í kjölfar lögbanns fari eftir ákvæðum XIX. kafla laga um meðferð einkamála, nr. 90/1991, um flýtimeðferð einkamála, eftir því sem við á. Auk þess eru lagðar til strangari bótareglur í þessum málum og dómara heimilað að dæma bætur að álitum vegna þess tjóns sem varð við það að birting efnis var hindruð vegna lögbanns eða beiðni um það.