Samráð fyrirhugað 03.09.2020—17.09.2020
Til umsagnar 03.09.2020—17.09.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 17.09.2020
Niðurstöður birtar

Áform um frumvarp til laga um brottfall ýmissa laga á málefnasviði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins

Mál nr. 156/2020 Birt: 03.09.2020 Síðast uppfært: 13.10.2020
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Sveitarfélög og byggðamál
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (03.09.2020–17.09.2020). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra áformar að leggja fram á Alþingi frumvarp til laga um brottfall ýmissa laga á málefnasviði ráðuneytisins. Ætlunin er að fella brott lagabálka sem hafa ekki þýðingu lengur. .

Ýmsir lagabálkar á málefnasviði ráðuneytisins hafa lokið hlutverki sínu eða eru orðnir úreltir án þess þó að hafa verið formlega felldir á brott. Viðkomandi lagabálkar eiga ekki lengur við, ýmist sökum þess að heildarendurskoðun regluverks á málefnasviði ráðuneytisins hefur leyst af hólmi sérsniðin lagaákvæði sem ekki hafa verið felld brott, eða vegna þess að hlutverk þeirra var afmarkað í tíma.

Með fyrirhuguðu frumvarpi er stefnt að því að löggjöf sem ekki hefur þýðingu lengur verði felld á brott og með því stuðlað að betra samræmi og yfirsýn að því er varðar gildandi rétt, á þeim sviðum sem löggjöfin snertir.