Samráð fyrirhugað 28.08.2020—21.09.2020
Til umsagnar 28.08.2020—21.09.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 21.09.2020
Niðurstöður birtar 08.12.2020

Allsherjarúttekt Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála

Mál nr. 162/2020 Birt: 28.08.2020 Síðast uppfært: 18.06.2021
  • Dómsmálaráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála

Niðurstöður birtar

Reynt verður að taka tillit þeirra athugasemda sem fram komu í umsögnum við skrif skýrslunnar. Drög að skýrslunni verða birt á samráðsgátt Stjórnarráðsins.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 28.08.2020–21.09.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 08.12.2020.

Málsefni

Hafinn er undirbúningur fyrir þriðju allsherjarúttekt Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála (UPR) hér á landi. Óskað er eftir tillögum og ábendingum um það sem leggja skal áherslu á í skýrslu Íslands til Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna.

Hafinn er undirbúningur að þriðju allsherjarúttekt Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála (UPR) hér á landi.

UPR felur í sér heildarúttekt á stöðu mannréttindamála innan aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna, en hún fer fram á u.þ.b. fimm ára fresti. UPR-ferlið byggir á jafningjarýni ríkja þ.e. ríkin fara yfir stöðu mannréttindamála hjá hverju öðru og koma með ábendingar og áskoranir um það sem mætti betur fara. Markmiðið með þessu ferli er meðal annars að bæta stöðu mannréttindamála í heiminum og hvetja ríki til þess að uppfylla skuldbindingar sínar á sviði mannréttindamála. Ísland hefur tvisvar sinnum farið í gegnum slíka úttekt, fyrst árin 2011 til 2012 og nú síðast árin 2016 til 2017. Næsta úttekt á stöðu mannréttindamála á Íslandi fer fram árin 2021 til 2022.

Úttektin felst meðal annars í því að Íslandi ber að skila skýrslu til Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna um stöðu mannréttindamála á Íslandi fyrir 1. október 2021. Mun skýrslan fjalla um þá þróun sem hefur átt sér stað síðan síðasta úttekt fór fram árið 2016 og hvort og hvernig hefur verið brugðist við þeim athugasemdum sem fram komu í kjölfar þeirrar úttektar. Stýrihópur Stjórnarráðsins um mannréttindi sér um framkvæmd verkefnisins og skýrsluskrifin. Áhersla verður lögð á náið samráð við hagsmunaaðila á öllum stigum vinnunnar. Er því hér með óskað eftir ábendingum og tillögum um þau atriði sem leggja skal áherslu á í skýrslunni. Frekara samráð verður kynnt síðar.

Frjáls félagasamtök geta einnig tekið þátt í úttektinni, en nánari upplýsingar um það má nálgast hér: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx. Frjáls félagasamtök þurfa að skila inn upplýsingum eigi síðar en 1. júlí 2021.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Margrét Steinarsdóttir - 21.09.2020

Tillögur og ábendingar Mannréttindaskrifstofu Íslands og Landssamtakanna Þroskahjálpar vegna skýrslu Íslands til Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna vegna þriðju allsherjarúttektar Sþ á stöðu mannréttindamála á Íslandi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Íslandsdeild Amnesty International - 21.09.2020

Í meðfylgjandi skjali er að finna tillögur og ábendingar Íslandsdeildar Amnesty International um atriði sem leggja skal áherslu á við gerð skýrslu Íslands vegna allsherjarúttektar Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Hagsmunasamtök heimilanna - 21.09.2020

Sjá viðhengi.

Viðhengi