Samráð fyrirhugað 04.09.2020—11.09.2020
Til umsagnar 04.09.2020—11.09.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 11.09.2020
Niðurstöður birtar 06.10.2021

Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögumum hollustuhætti og mengunarvarnir (menntun og þjálfun sundkennara, eftirlit með starfsemi og athöfnum o.fl.

Mál nr. 174/2020 Birt: 04.09.2020 Síðast uppfært: 06.10.2021
  • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál

Niðurstöður birtar

Niðurstaða málsins er í stuttu máli sú að frumvarp um breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 (menntun og eftirlit) var lagt fram á 151. löggjafarþingi á þingskjali 942 - 562. mál. Frumvarpið var ekki afgreitt úr nefnd. Stefnt er að því að leggja málið fram á 152. löggjafarþingi

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 04.09.2020–11.09.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 06.10.2021.

Málsefni

Áformað er að leggja til breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Áformað er að leggja til breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir til að styrkja heimildir til að kveða í reglugerð á um lágmarkskröfur að því er varðar menntun og þjálfun sundkennara, sundþjálfara og þeirra sem sinna laugargæslu um að þeir skuli hafa staðist próf sem sýnir fram á viðhald þekkingar þeirra. Þá er áformað að leggja til að í lögin verði sett ákvæði til að kveða skýrar á um eftirlitsskyldu og umfang þess eftirlits með starfsemi og athöfnum sem valdið geta mengun eða ógnað hollustuháttum þrátt fyrir að viðkomandi starfsemi eða athafnir séu ekki háðar starfsleyfi eða skráningaskyldu. Þá er áformað að leggja til að kveðið verði skýrar á um það í lögunum í hvaða tilvikum Umhverfisstofnun annars vegar og heilbrigðisnefnd hins vegar beri að annast starfsleyfisútgáfu og eftirlitlit með starfsemi sem felur í sér endurnýtingu úrgangs og að setja inn heimild til handa Umhverfisstofnun að taka gjald fyrir skráningu á skráningarskyldri starfsemi.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samband íslenskra sveitarfélaga - 10.09.2020

Hjálagt sendist umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um áformaskjalið.

F.h. sambandsins,

Guðjón Bragason

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Samtök atvinnulífsins - 11.09.2020

Í fylgiskjali má finna sameiginlega umsögn Samtaka atvinnulífsins og SVÞ - Samtaka verslunar og þjónustu

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur - 29.09.2020

Viðhengi