Samráð fyrirhugað 14.09.2020—28.09.2020
Til umsagnar 14.09.2020—28.09.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 28.09.2020
Niðurstöður birtar

Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt

Mál nr. 188/2020 Birt: 14.09.2020 Síðast uppfært: 17.09.2020
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (14.09.2020–28.09.2020). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Áform um breytingar á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt.

Sú leið sem áformuð er með fyrirhuguðu frumvarpi er að leggja til breytingar á lögum um virðisaukaskatt í fjórum liðum auk þess sem lagðar verða til breytingar á lögum um fjársýsluskatt sem afleiddar breytingar af þeim áformuðu breytingum að skýra betur undanþágu fjármálastarfsemi frá virðisaukaskatti í lögum um virðisaukaskatt. Um er að ræða nauðsynlegar breytingar á ákvæðum laga um virðisaukaskatt er varða fjármálastarfsemi í ljósi þeirrar þróunar og tæknibreytinga sem átt hafa sér stað á sviði fjármálaþjónustu síðustu ár. Þá er áformað að leggja til framlengingu á ákvæðum til bráðabirgða XXXIII og XXXIV í lögunum til og með 31. desember 2021 og breytingar á ákvæði 4. mgr. 25. gr. laganna er kveður á um endurgreiðslu innskatts. Loks er áformað að lögfesta á ný ákvæði til bráðabirgða XXIX þess efnis að heimilt verði að fella niður virðisaukaskatt við innflutning á lyfjum sem gefin eru ríkinu eða stofnunum þess til nota við meðferð sjúklinga á heilbrigðisstofnunum. Um er að ræða nauðsynlegar breytingar á framangreindum ákvæðum.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök iðnaðarins - 28.09.2020

Góðan dag

Meðfylgjandi er sameiginleg umsögn SA og SI um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt, mál nr. 188/2020.

Virðingarfyllst,

Björg Ásta Þórðardóttir,

yfirlögfræðingur SI

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Samtök iðnaðarins - 28.09.2020

Gott kvöld

Meðfylgjandi er umsögn Félags vinnuvélaeigenda (FVE), sem starfa innan raða Samtaka iðnaðarins, um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt, mál nr. 188/2020.

kveðja,

Björg Ásta Þórðardóttir,

yfirlögfræðingur Samtaka iðnaðarins

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Samband íslenskra sveitarfélaga - 29.09.2020

Sjá viðhengi.

Viðhengi