Samráð fyrirhugað 17.09.2020—01.10.2020
Til umsagnar 17.09.2020—01.10.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 01.10.2020
Niðurstöður birtar

Drög að reglum um reikningshaldslega meðferð leigusamninga í reikningsskilum leigutaka

Mál nr. 191/2020 Birt: 17.09.2020
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (17.09.2020–01.10.2020). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Meðfylgjandi eru drög að reikningsskilareglu reikningsskilaráðs um reikningshaldslega meðferð leigusamninga í reikningsskilum leigutaka. Reikningsskilaregla þessi gildir fyrir félög sem semja reikningsskil í samræmi við lög um ársreikninga.

Reikningsskilaregla þessi gildir um meðferð leigusamninga í reikningsskilum leigutaka. Hún gildir fyrir félög sem semja reikningsskil í samræmi við lög um ársreikninga. Reikningsskilaregla þessi gildir ekki um þau félög sem er skylt eða hafa fengið heimild til að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum skv. VIII kafla laga um ársreikninga, nr. 3/2006. Stórt félag, skal beita gildandi alþjóðlegum reikningsskilastaðli um leigusamninga IFRS 16 eins og staðallinn hefur verið tekinn upp í íslenskan rétt. Sama gildir um stórar samstæður.

Örfélagi, lítlu félagi eða meðalstóru félagi er heimilt að velja milli þess að:

(a) beita gildandi alþjóðlegum reikningsskilastaðli um leigusamninga IFRS 16 eins og Evrópusambandið hefur samþykkt hann,staðallinn hefur verið tekinn upp í íslenskan rétt eða

(b) flokka leigusamninga sem annars vegar fjármögnunarleigusamninga og hins vegar rekstrarleigusamninga í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal um leigausamninga IAS 17 eins og hann hefur verið tekinn upp í íslenskan rétt og færa því eingöngu fjármögnunarleigusamninga í efnahagsreikning en ekki rekstrarleigusamninga.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök atvinnulífsins - 01.10.2020

Góðan dag,

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka atvinnulífsins um fyrirliggjandi drög að reglum.

Virðingarfyllst,

f.h. SA

Heiðrún Björk Gísladóttir

Viðhengi