Samráð fyrirhugað 21.09.2020—05.10.2020
Til umsagnar 21.09.2020—05.10.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 05.10.2020
Niðurstöður birtar 20.11.2020

Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum og lögum um meðferð sakamála (kynferðisleg friðhelgi).

Mál nr. 194/2020 Birt: 21.09.2020 Síðast uppfært: 20.11.2020
  • Dómsmálaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Almanna- og réttaröryggi
  • Dómstólar
  • Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála

Niðurstöður birtar

Engar umsagnir bárust um frumvarpið og var það lagt fram á Alþingi 11. nóvember 2020 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=151&mnr=267

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 21.09.2020–05.10.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 20.11.2020.

Málsefni

Með frumvarpinu er lagðar til breytingar á almennum hegningarlögum og lögum um meðferð sakamála í því skyni að styrkja réttarvernd einstaklinga gegn brotum á kynferðislegri friðhelgi þeirra.

Frumvarpið felur í sér breytingar á ákvæðum í köflum almennra hegningarlaga um kynferðisbrot annars vegar og friðhelgi einkalífs hins vegar. Þá er kveðið á um breytingu á sakamálalögum til þess að tryggja virkni þeirra breytinga sem lagðar eru til á hegningarlögum. Efni frumvarpsins miðar að því að styrkja réttarvernd einstaklinga með hliðsjón af þeim samfélagslegu breytingum sem hafa orðið með aukinni tæknivæðingu og þróun í viðhorfum til kynferðisbrota á Íslandi. Kjarni þeirra breytinga sem lagðar eru til felast í nýju ákvæði 199. gr. a. í kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga. Með breytingunni er tekinn úr sambandi siðferðislegur grundvöllur refsinæmis brota gegn kynferðislegri friðhelgi og réttindamiðuð nálgun styrkt. Um leið er leitast við að koma til móts við þær áskoranir sem áhrif tækniframfara á samskipti hafa haft á vernd friðhelgi einstaklinga. Þá eru lagðar til breytingar á friðhelgiskafla almennra hegningarlaga með það að markmiði að bregðast við veikleikum í ríkjandi lagaframkvæmd sem fela í sér greinarmun á réttarvernd brotaþola sem er háð ytra mati á sambandi brotaþola og brotamanns. Breytingarnar miða að því að tryggja einstaklingum sem ekki eru „nákomnir“ gerendum sínum fullnægjandi réttarvernd friðhelgi sinnar.