Samráð fyrirhugað 06.10.2020—20.10.2020
Til umsagnar 06.10.2020—20.10.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 20.10.2020
Niðurstöður birtar

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi (vanrækslugjald)

Mál nr. 207/2020 Birt: 05.10.2020
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (06.10.2020–20.10.2020). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Tilefni frumvarpsins er að opna fyrir og styðja við skilvirkari lausnir við greiðslu fargjalda í almenningssamgöngum með það að markmiði að efla þjónustu við notendur án þess að því fylgi verulegt tekjutap flutningsaðila.

Greiðsla fargjalda í almenningssamgöngum, þ.e. reglubundnum farþegaflutningum, hefur á undanförnum árum færst í auknum mæli frá því að farþegar greiði fargjald hjá vagnstjóra yfir í fyrirframgreidd kort eða rafrænar lausnir. Eftirlit með því að hver og einn farþegi hafi greitt fargjald er hins vegar enn að mestu í höndum vagnstjóra þegar farþegi stígur um borð. Þetta fyrirkomulag stendur í vegi fyrir því að hægt sé að auka skilvirkni, stytta biðtíma á biðstöðvum og efla þannig þjónustu við farþega. Augljóst hagræði væri af því ef farþegar gætu stigið inn í vagninn um hvaða dyr sem er og þyrftu ekki að sýna vagnstjóra fram á greiðslu fargjalds, enda er framkvæmdin sú víðast hvar í nágrannalöndunum.

Til að svo megi verða þarf að taka upp annars konar eftirlit þar sem eftirlitsmenn flutningsaðila kanna greiðslu fargjalda hjá slembiúrtaki farþega. Skýra lagaheimild skortir hins vegar fyrir því að flutningsaðili geti krafist þess af farþega að hann sýni fram á að hafa greitt fargjald á meðan á ferð stendur. Þá skortir einnig lagaheimild til þess að beita þá farþega viðurlögum sem ekki hafa greitt fargjaldið.

Til að styðja við frekari þróun á þessu sviði er því nauðsynlegt að kveða með skýrum hætti í lögum á um skyldu farþega til að framvísa gildum farmiða eða sýna með öðrum hætti fram á rétt til flutnings, ef eftir því er leitað, sem og rétt flutningsaðila til að sannreyna að fargjald hafi verið greitt. Þá þarf einnig heimild til þess að leggja vanrækslugjald á farþega sem ekki geta sýnt fram á greiðslu fargjalds og skýr ákvæði um endurskoðun slíkra ákvarðana.

Það skal tekið fram að þegar áform um frumvarpið voru birt í samráðsgátt 30. júlí sl. var einnig gert ráð fyrir tilteknum breytingum á 10. gr. laganna varðandi ferðaþjónustuleyfi. Fallið hefur verið frá þeim breytingum að sinni.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Sýslumaðurinn á Vestfjörðum - 20.10.2020

Hér er að finna athugasemdir embættis Sýslumannsins á Vestfjörðum við drög að frumvarpi í þessu máli, dags í dag, 20. október 2020. Lúta athugasemdirnar einkum að notkun orðsins vanrækslugjald í frumvarpstextanum. Er lagt til að í þess stað verði notað orðið fargjaldasekt.

Ísafirði, 20. október 2020.

Jónas Guðmundsson, sýslumaður

Viðhengi