Samráð fyrirhugað 20.10.2020—03.11.2020
Til umsagnar 20.10.2020—03.11.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 03.11.2020
Niðurstöður birtar 05.01.2022

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, nr. 176/2006

Mál nr. 221/2020 Birt: 20.10.2020 Síðast uppfært: 05.01.2022
  • Utanríkisráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Utanríkismál
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Niðurstöður birtar

Engar athugasemdir bárust í samráðsgáttina. Frumvarpið var afgreitt sem lög frá Alþingi, sbr. lög nr. 47/2021

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 20.10.2020–03.11.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 05.01.2022.

Málsefni

Með frumvarpinu eru m.a. lagðar til breytingar á ákvæðum lögum nr. 176/2006 varðandi hlutverk Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar.

Gerð frumvarpsins má rekja til þess að Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. (Kadeco) hefur nú lokið þeim verkefnum (fasteignaumsýslu) sem því eru falin samkvæmt lögum nr. 176/2006. Á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins hefur verið unnið að þvi að útfæra nýtt hlutverk Þróunarfélagsins. Af þeim sökum hefur Þróunarfélaginu verið falið að leiða formlegt samstarf ríkisins, Isavia, Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar um skipulag, þróun, hagnýtingu og markaðssetningu lands í eigu íslenska ríkisins við Keflavíkurflugvöll og nærsvæða hans.

Samkomulag um ofangreint efni var undirritað hinn 16. desember 2019 milli framangreindra aðila og ríkissjóðs. Tekur efni frumvarpsins, hvað varðar hlutverk Þróunarfélagsins, mið af því. Í samkomulaginu felst meðal annars að Þróunarfélagið mun leiða stefnumótun og greiningu á tækifærum fyrir svæðið í heild sem auki samkeppnishæfni flugvallarins og þar af leiðandi svæðisins, auk áætlanagerðar.

Með frumvarpinu er því m.a. lögð til sú breyting að felld verði úr gildi 4. gr. laga nr. 176/2006 sem fjallar um hlutverk Þróunarfélagsins samkvæmt lögunum. Jafnframt er lagt til að felld verði úr gildi ákvæði í lögunum varðandi umbreytingaráðstafanir sem telja verður lokið. Einnig er lagt til að heiti laganna verði breytt til að endurspegla efnisatriði lagaákvæða sem eftir standa.

Frumvarpið felur að mestu leyti í sér lagahreinsun. Til skýrleika hefur þó verið bætt við 1. gr. laganna ákvæði sem heimilar ráðherra að semja við hlutaðeigandi sveitarfélag um breytingar á þegar auglýstum ytri mörkum Keflavíkurflugvallar.