Samráð fyrirhugað 04.11.2020—24.11.2020
Til umsagnar 04.11.2020—24.11.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 24.11.2020
Niðurstöður birtar 27.08.2021

Drög að frumvarpi til nýrra laga um greiðsluþjónustu (PSD2, greiðsluvirkjun, reikningsupplýsingaþjónusta, sterk sannvottun, öryggismál, breyting á lögum um útgáfu og meðferð rafeyris)

Mál nr. 232/2020 Birt: 04.11.2020 Síðast uppfært: 27.08.2021
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður birtar

Frumvarpið var samþykkt sem lög um greiðsluþjónustu, nr. 114/2021. Í 5. kafla í greinargerð með frumvarpi til laganna er fjallað um samráð í samráðsgátt stjórnvalda.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 04.11.2020–24.11.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 27.08.2021.

Málsefni

Fjármála-og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/2366 um greiðsluþjónustu á innri markaðnum (PSD2).

Áformin um þessa lagasetningu voru birt í samráðsgátt stjórnvalda 16. júlí 2020. Frumvarpið felur í sér ný heildarlög um greiðsluþjónustu. Með því er lagt til að ákvæði tilskipunar (ESB) 2015/2366 um greiðsluþjónustu á innri markaðnum (PSD2) verði innleidd í íslenskan rétt. Jafnframt eru lagðar til einstakar breytingar á lögum um útgáfu og meðferð rafeyris nr. 17/2013, sem einnig byggjast á efni tilskipunarinnar.

Helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru í fyrsta lagi að nýir greiðsluþjónustuveitendur, greiðsluvirkjandi og reikningsupplýsingaþjónustuveitandi, sem jafnframt eru greiðslustofnanir verða til. Í öðru lagi munu bankar þurfa að veita hinum nýjum greiðsluþjónustuveitendum aðgang að greiðslureikningum viðskiptavina úr kerfum sínum án fyrirliggjandi samnings þar um, að því gefnu að skýlaust samþykki eiganda greiðslureiknings sé til staðar. Í þriðja lagi eru gerðar auknar öryggiskröfur til greiðsluþjónustuveitenda. Þær birtist í því að greiðsluþjónustuveitandi skal krefjast sterkrar sannvottunar hjá greiðanda þegar um er að ræða fjarsamskipti og því að banki og hinir nýju greiðsluþjónustuveitendur skulu eiga í öruggum samskiptum í samræmi við reglur sem Seðlabanka Íslands skal setja. Reglur Seðlabanka Íslands munu fela í sér innleiðingu á framseldri reglugerð Framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/389 sem kveður á um tæknistaðla fyrir sterka sannvottun og örugga sameiginlega opna samskiptastaðla. Jafnframt er greiðsluþjónustuveitendum gert að viðhafa eftirlitskerfi rekstrar-og öryggisáhættu og viðbragðsáætlun vegna alvarlegra frávika. Hinar auknu öryggiskröfur ásamt breytingum sem fela í sér aukna upplýsingagjöf af hálfu greiðsluþjónustuveitenda mun fela í sér aukna neytendavernd og tryggja öruggari greiðslumiðlun.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök fjármálafyrirtækja - 24.11.2020

Meðfylgjandi er umsögn SFF um frumvarpsdrögin ásamt fylgiskjali.

Bestu kveðjur, Jóna Björk

Viðhengi Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Neytendastofa - 24.11.2020

Meðfylgjandi er umsögn Neytendastofu

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Samtök fjártæknifyrirtækja - 30.11.2020

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Persónuvernd - 01.12.2020

Viðhengi