Samráð fyrirhugað 04.11.2020—16.11.2020
Til umsagnar 04.11.2020—16.11.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 16.11.2020
Niðurstöður birtar 17.11.2020

Frumvarp til laga um breytingu á lögum er varða rannsókn og saksókn í skattalagabrotum (tvöföld refsing, málsmeðferð)

Mál nr. 235/2020 Birt: 04.11.2020 Síðast uppfært: 17.12.2020
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla

Niðurstöður birtar

Frumvarpið er samið af vinnuhóp og hefur að geyma þær tillögur að lagabreytingum sem best þóttu fallnar til að ná þeim markmiðum sem vinnuhópnum var falið að útfæra og mótun stefnu til framtíðar. Tillögurnar eiga að ná því markmiði með skýrari verkaskiptingu þeirra embætta sem koma að rannsókn og saksókn skattalagabrota og skjótari málsmeðferð þeirra mála. Með skýrara stofnanafyrirkomulagi, sem meðal annars felur í sér einfaldari og styttri málsmeðferðartíma, er stefnt að því að styrkja enn frekar eftirlit og rannsóknir á skattundanskotum.

Nánar um niðurstöður

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 04.11.2020–16.11.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 17.11.2020.

Málsefni

Frumvarp vinnuhóps um breytingar á efnisreglum, stofnanauppbyggingu og samstarfi sem hafa mun í för með sér að tvöföldum refsingum verður ekki beitt við rannsókn og saksókn skattalagabrota.

Meðal tillagna frumvarpsins er að útiloka að álagi verði beitt samhliða stjórnvaldssektum eða refsingum vegna skattalagabrota. Jafnframt er lagt til að embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins verði sérstök eining innan Skattsins, sem sameinist embætti ríkisskattstjóra. Til viðbótar felast í frumvarpinu ýmsar tillögur um að skýra nánar fyrirkomulag rannsóknar í kjölfar skattalagabrota sem eiga að stuðla að því að gera kerfið gagnsærra og skilvirkara. Er þar reynt að styrkja réttaröryggi einstaklinga við rannsókn skattalagabrota og þar einkum horft til styttingar málsmeðferðartíma og einföldunar málsmeðferðar. Er þar jafnframt höfð hliðsjón af því sem fram hefur komið í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu að öruggasta leiðin til að tryggja að ekki sé brotið gegn 4. gr. 7. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu sé að beita ekki álagi samhliða refsingu.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Viðskiptaráð Íslands - 13.11.2020

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka atvinnulífsins, Samtaka iðnaðarins og Viðskiptaráðs Íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum er varða rannsókn og saksókn í skattalagabrotum, mál nr. 235/2020.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Jóhannes Hraunfjörð Karlsson - 16.11.2020

Hér er til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum er varða rannsókn og saksókn í skattalagabrotum, sbr. mál nr. 235/2020 á samráðsgátt ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt kynningu fjármála- og efnahagsráðuneytis á frumvarpinu er meginmarkmið frumvarpsins að útiloka beitingu álags samhliða stjórnvaldssektum eða refsingum vegna skattalagabrota. Síðar segir: „Jafnframt er lagt til að embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins verði sérstök eining innan Skattsins, sem sameinist embætti ríkisskattstjóra.“ Látið er í það skína að þessi tvö mál, beiting álags og embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins, séu skyld, einkum m.t.t. langs málsmeðferðartíma og réttaröryggis þeirra sem hafa verið til rannsóknar hjá embættinu. Þetta er svo rökstutt með því að vísa til Mannréttindadómstóls Evrópu. Með öðrum orðum er gefið til kynna að embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins sé meginorsök vandans, enda er niðurlagning embættisins meginefni frumvarpsins. Hér verða gerðar nokkrar athugasemdir við þennan málatilbúning. Sjá nánar fylgiskjal.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Bjarnfreður H Ólafsson - 16.11.2020

Hjálögð umsögn vegna máls nr. 235/2020

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 PricewaterhouseCoopers ehf. - 17.11.2020

Umsögn PwC vegna máls 235/2020

Viðhengi