Samráð fyrirhugað 11.01.2021—25.01.2021
Til umsagnar 11.01.2021—25.01.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 25.01.2021
Niðurstöður birtar

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, nr. 70/2020 (forgangsröð krafna við skila- og slitameðferð)

Mál nr. 8/2021 Birt: 11.01.2021 Síðast uppfært: 12.01.2021
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (11.01.2021–25.01.2021). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, nr. 70/2020 (forgangsröð krafna við skila- og slitameðferð).

Í frumvarpinu er lagt til að efni tilskipunar (ESB) 2017/2399 um um rétthæð ótryggðra skuldagerninga við ógjaldfærnimeðferð verði innleidd í íslenskan rétt. Tilskipun (ESB) 2017/2399, sem sett er til fyllingar ákvæðum tilskipunar 2014/59/ESB (BRRD tilskipunin), kveður á um forgang tiltekinna krafna við ógjaldfærnimeðferð.

Efni frumvarpsins tengist lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar (MREL-krafa) sem skilavaldi Seðlabanka Íslands er ætlað að ákvarða fyrir hvert fyrirtæki sem heyrir undir gildissvið laganna um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja. Frumvarpið kveður á um heildstæðar reglur um forgang krafna, þ.m.t. vegna innstæðna, við skila- og slitameðferð. Af kröfuröðinni má meðal annars vera ljóst hvaða skuldbindingar eru til þess fallnar að uppfylla MREL-kröfu skilavaldsins.

Markmið frumvarpsins er að tryggja réttarvissu á fjármálamarkaði. Reglurnar eru mikilvægar fyrir fjármálafyrirtæki sem uppfylla þurfa MREL-kröfu skilavalds. Einnig eru reglurnar mikilvægar fyrir réttarstöðu fjárfesta og lánardrottna enda felst í þeim fyrirsjáanleiki varðandi meðferð krafna ef fjármálafyrirtæki verður tekið til skila- eða slitameðferðar.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Hagsmunasamtök heimilanna - 25.01.2021

Sjá viðhengi.

Viðhengi