Samráð fyrirhugað 01.02.2021—15.02.2021
Til umsagnar 01.02.2021—15.02.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 15.02.2021
Niðurstöður birtar 17.09.2021

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994.

Mál nr. 13/2021 Birt: 01.02.2021 Síðast uppfært: 17.09.2021
  • Félagsmálaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Húsnæðis- og skipulagsmál
  • Sveitarfélög og byggðamál
  • Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
  • Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála

Niðurstöður birtar

Samráði um drögin að frumvarpinu er lokið. Alls bárust sex umsagnir um frumvarpið í samráðsgátt auk þess sem ein umsögn barst ráðuneytinu. Tekið var tillit til athugasemda eftir því sem kostur var. Almennt voru umsagnirnar einróma um að frumvarpið fæli í sér jákvæðar og tímabærar breytingar á lögum um fjöleignarhús. Frumvarpið hefur nú verið samþykkt sem lög nr. 84/2021.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 01.02.2021–15.02.2021. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 17.09.2021.

Málsefni

Félagsmálaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994.

Frumvarpið felur í sér nokkrar breytingar á fjöleignarhúsalögum sem rétt þykir að gera af fenginni reynslu undanfarinna ára. Auk þess er nauðsynlegt að leggja frumvarpið fram nú í ljósi breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu þar sem mikil óvissa ríkir vegna kórónuveiru (SARS-CoV-2) sem veldur Covid-19-sjúkdómnum. Veirufaraldurinn Covid-19 og samkomutakmarkanir vegna hans hafa haft bein áhrif á eigendur fjöleignarhúsa m.a. vegna húsfunda og samskipta milli félagsmanna innan húsfélaga.

Með frumvarpinu er því lagt til að laga tiltekin ákvæði laganna að tækniframförum í rafrænum samskiptum og færa í lögin beina heimild til að halda rafræna húsfundi og nota rafræn skjöl og tölvupóst í samskiptum milli húsfélags og félagsmanna. Þá er, í ljósi breyttra skipulagsáherslna og þar með ört vaxandi mannvirkjagerðar þar sem byggt er blandað húsnæði, nauðsynlegt að skapa eigendum húsnæðis í blönduðum húsum aukið svigrúm til þess að víkja frá ákvæðum laganna með það að markmiði að bæta nýtingu og einfalda ákvarðanatöku vegna aðlögunar húsnæðisins að þörfum eigenda blandaðs húsnæðis. Því er lagt til í frumvarpinu að eigendum húsnæðis í blönduðum húsum verði heimilað að víkja frá ákvæðum laganna með setningu sérstakra húsfélagssamþykkta fyrir blönduð hús. Jafnframt er lögð til breyting á ákvæði laganna um húsfélagsdeildir þannig að heimild eigenda fjöleignarhúsa til að mynda húsfélagsdeild sé rýmkuð og nái til fleiri tilvika s.s. að eigendum verði heimilt að semja um skiptingu á viðhaldi þannig að hver húsfélagsdeild annist framkvæmdir utanhúss á viðkomandi húshluta auk þess sem eigendum bílageymsla verði heimilt að stofna sérstaka húsfélagsdeild um bílageymsluna með samningi svo unnt verði að reka þær sem sjálfstæðar einingar og að meginstefnu óháð ákvörðunarvaldi annarra eigenda fjöleignarhúss.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Sigurður H Þ Guðjónsson - 15.02.2021

Frumvarp þetta er í alla staði mjög góð og vönduð smíð. Frumvarpið tekur á miklvægum atriðum, sem brýnt er að verði lögfest sem fyrst. Samráð var haft við Húseigendafélagið við samningu frumvarpsins og er félagið þakklátt fyrir það og mjög sátt við útkomuna. Vonar félagið að frumvarpið verði sem fyrst lagt fram á Alþingi og fái þar hraðan framgang. Hér eru miklar rétttarbætur á ferðinni.

Með virðingu,

Sigurður Helgi Guðjónsson hrl.

formaður Húseigendafélagsins.

Afrita slóð á umsögn

#2 Samtök iðnaðarins - 15.02.2021

Í fylgiskjali má finna sameiginlega umsögn Samtaka atvinnulífsins og Samtaka iðnaðarins.

Afrita slóð á umsögn

#3 SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu - 15.02.2021

Meðfylgjandi er umsögn SVÞ - Samtaka verslunar og þjónustu um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Samtök iðnaðarins - 15.02.2021

Í fylgiskjali má finna sameiginlega umsögn Samtaka atvinnulífsins og Samtaka iðnaðarins.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Dagbjört Erla Einarsdóttir - 15.02.2021

Umsögn send in fyrir hönd stjórnar húsfélagsins Austurbakka 2.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Samband íslenskra sveitarfélaga - 15.02.2021

Góðan dag

Meðfylgjandi er umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga.

f.h. sambandsins

Valgerður Rún Benediktsdóttir

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#7 Hagsmunasamtök heimilanna - 15.02.2021

Sjá viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#8 Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar - 17.02.2021

Viðhengi