Samráð fyrirhugað 29.01.2021—11.02.2021
Til umsagnar 29.01.2021—11.02.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 11.02.2021
Niðurstöður birtar 18.02.2021

Forkaupsréttur að landi, vernd náttúru og menningararfs

Mál nr. 26/2021 Birt: 29.01.2021 Síðast uppfært: 18.02.2021
  • Forsætisráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál
  • Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál

Niðurstöður birtar

Umsögn barst frá Orkustofnun um fyrirhugaðar lagabreytingar og er umfjöllun um efni hennar og viðbrögð forsætisráðuneytisins að finna í hjálögðu niðurstöðuskjali.

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 29.01.2021–11.02.2021. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 18.02.2021.

Málsefni

Áformað er að breyta lögum sem fjalla um vernd náttúru og menningararfs þjóðarinnar. Kveðið verði á um heimildir fyrir opinbera aðila til að beita forkaupsrétti að landi þegar sjónarmið um verndun náttúru eða menningararfs kalla á slíkt inngrip, svo unnt sé að stýra þar aðgengi, nýtingu og uppbyggingu innviða.

Gert er ráð fyrir að forkaupsréttarákvæði laga um náttúruvernd, nr. 60/2013, verði breytt og þá annað hvort þannig að víkka út gildandi forkaupsrétt eða mæla fyrir um forkaupsrétt opinberra aðila í nýrri lagagrein. Þá er ætlunin að setja forkaupsréttarákvæði í lög um menningarminjar, nr. 80/2012. Rökin fyrir þessari fyrirætlan er að telja verður að beiting forkaupsréttar sé mjög tengd öðrum úrræðum sem mælt er fyrir um á viðkomandi lagasviði sem og þeim markmiðum og tilgangi sem sú löggjöf byggir á. Verður að telja að setning heildarlaga um forkaupsrétt næði ekki að fanga slíkar heimildir og sjónarmið með fullnægjandi hætti ef þau væru í sérstæðum lögum.

Unnið er að málinu á vegum stýrihóps um heildstæða löggjöf og stjórnsýslu varðandi jarðir, land og aðrar fasteignir, sem skipaður er fulltrúm frá sex ráðuneytum, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Byggðastofnun, Skipulagsstofnun og Þjóðskrá Íslands, auk tveggja óháðra sérfræðinga á sviði lögfræði.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Orkustofnun - 11.02.2021

Meðfylgjandi er umsögn Orkustofnunar.

Viðhengi