Samráð fyrirhugað 23.02.2021—09.03.2021
Til umsagnar 23.02.2021—09.03.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 09.03.2021
Niðurstöður birtar

Drög að frumvarpi til laga um grunnskóla nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008, er varða fagráð eineltismála

Mál nr. 54/2021 Birt: 23.02.2021
  • Mennta- og menningarmálaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Framhaldsskólastig
  • Leikskólar, grunnskólar, starfsnám og stjórnsýsla mennta- og menningarmála

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 23.02.2021–09.03.2021. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Lagðar eru til breytingar á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, er varða fagráð eineltismála.

Með frumvarpinu eru lagðar til sömu breytingar á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008.

Lagt er til að fella orðalagið „Þar skal m.a. mælt fyrir um starfrækslu fagráðs á vegum ráðuneytisins er verði ráðgefandi í eineltismálum.“ á brott úr ákvæðum laganna og þess í stað að kveða á um fagráð eineltismála með sérstakri lagagrein.

Í 1. mgr. greinarinnar verður fjallað um skipun fagráðsins og heimild fyrir ráðherra til að fela Menntamálastofnun eða öðrum aðilum að annast umsýslu fagráðsins.

Í 2. mgr. er kveðið á um hlutverk fagráðsins í tveimur töluliðum sem eru sambærilegir þeim sem í dag eru í verklagsreglum fagráðsins.

Með 3. mgr. er fengin heimild fyrir fagráðið til að vinna með persónuupplýsingar, þar á meðal viðkvæmar persónuupplýsingar í skilningi b-liðar 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um persónuvernd og vinslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018. Kveðið er sérstaklega á um að fagráðinu beri að upplýsa málaðila um fyrirhugaða upplýsingaöflun í samræmi við 2. mgr. 17. gr. sömu laga.

Í 4. mgr. er fjallað um aðgang að gögnum. Að meginstefnu gilda ákvæði stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og upplýsingalaga, nr. 140/2012. Fagráðinu verður þó heimilt að takmarka aðgang aðila að tilteknum gögnum ef það telur þau geta skaðað hagsmuni barns eða samband þess við aðra. Fagráð getur einnig úrskurðað að aðilar og lögmenn þeirra geti kynnt sér skjöl og önnur gögn án þess að þau eða ljósrit af þeim séu afhent. Ákvæðið er til samræmis við ákvæði barnaverndarlaga, nr. 80/2002.

Þá verður áfram mælt fyrir um starfsemi fagráðsins með reglum en fyrirmynd þessa ákvæðis eru núgildandi verklagsreglur.

Gert er ráð fyrir að lögin taki þegar gildi.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.