Samráð fyrirhugað 26.03.2021—09.04.2021
Til umsagnar 26.03.2021—09.04.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 09.04.2021
Niðurstöður birtar

Drög að tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2021-2024

Mál nr. 87/2021 Birt: 25.03.2021
  • Félagsmálaráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Fjölskyldumál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (26.03.2021–09.04.2021). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Félags- og barnamálaráðherra kynnir til umsagnar drög að tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2021-2024

Í framkvæmdaáætlun um málefni innflytjenda eru kynntar aðgerðir sem endurspegla meginmarkmið laga um málefni innflytjenda nr. 116/2012 um að stuðla að samfélagi þar sem allir geta verið virkir þátttakendur óháð þjóðerni og uppruna. Í 7. gr. laganna er kveðið á um að leggja skuli fram tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda til fjögurra ára í senn að fenginni umsögn annarra ráðuneyta, stofnana, Fjölmenningarseturs og innflytjendaráðs. Í því skyni verði lögð áhersla á fimm stoðir, þ.e. samfélagið, fjölskyldan, menntun, vinnumarkaður og flóttafólk.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Christina Anna Milcher - 07.04.2021

Innflytjendur frá Norðurlöndum / aðrir erlendir ríkisborgarar sem hefur átt lögheimili í Íslandi í þrjú/fimm ár hefur kosningarrétt við kosningar til sveitarstjórnar en ekki við kosningar til Alþingis. (2. gr. Lög um kosningar til sveitarstjórna 1998 nr. 5 6. mars; 1. gr. Lög um kosningar til Alþingis 2000 nr. 24 16. maí ). Bíðtíma er mikið styttarar í hínum norðurlöndum (Noregi 3 ár handa öllum og Damörk engin bíðtíma handa EU og norðurlöndum og 3 ár handa aðrir) . Dæmi er líka til af innfýtjendur með lögheimili (permanent residency) með kosningarrét í þingkosningar, til dæmis í Nýja Sjáland.

Innflytjendur með lögheimili hér á landi eru með sömu skyldur, meðal annars með skattagreiðlum og þáttöku í lifeyrissjóðum. Ákvarðanir sem teknar eru í sveitastjórn og Alþingi snerta þau jafnt sem aðra í samfélaginu. Lýðræðislega þáttaka er mikilvægasti þáttaka í samfélagi.

Lagt er til að styttist biðtíma í við kosningar til sveitarstjórnar í 3 ár handa öllum innflýtjendar. Lagt er líka til að stofna vinnuhópa að skoða möguleika að tengja kosningarrétt til Alþingis við lögheimili rétt eins og við sveitarstjórnakosningar.

Afrita slóð á umsögn

#2 Landssamtökin Þroskahjálp - 08.04.2021

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar má nálgast í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Saga Stephensen - 09.04.2021

Umsögn frá fjölmenningarteymi skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur er í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Sveitarfélagið Árborg - 09.04.2021

Góðan daginn

Meðfylgjandi er umsögn um drög að tillögu til þingsálytkunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2021-2024.

Bestu kveðjur

Anna Ingadóttir

deildarstjóri skólaþjónustu

Sveitarfélaginu Árborg

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Íslandsdeild Amnesty International - 09.04.2021

Íslandsdeild Amnesty International fagnar framkomnum drögum að framkvæmdaáætlun í málefnum

innflytjenda fyrir árin 2021-2024. Ljóst er að drögin að áætluninni eru metnaðarfull og miða vel að

samfélagi þar sem allir geta verið virkir þátttakendur, óháð þjóðerni eða uppruna.

Íslandsdeild Amnesty International bendir á mikilvægi mannréttindamiðaðrar nálgunar við

stefnumótun um málefni innflytjenda. Miklu máli skiptir að lögð sé rík áhersla á mannréttindi

innflytjenda í framkvæmdaáætluninni, bæði varðandi einstaka liði hennar sem og við framkvæmd

hennar.

Deildin óskar eftir að koma eftirfarandi athugasemdum um einstaka liði framkvæmdaáætlunarinnar á

framfæri:

A. Samfélagið

A.4. Íslandsdeild Amnesty International fagnar áherslu á fræðslu í menningarfærni og -næmni til

starfsfólks ríkis og sveitarfélaga en telur jafnframt mikilvægt að starfsfólk fái ítarlega fræðslu um

mannréttindi og stöðu mannréttinda í þeim löndum sem innflytjendur og flóttafólk kemur helst frá.

Þetta mun ekki einungis veita starfsfólki innsýn í reynsluheim rétthafa heldur

einnig skerpa á þekkingu á alþjóðlegum mannréttindum, mannréttindakerfum og -stöðlum.

A.6. Íslandsdeild Amnesty International fagnar enn fremur áherslu á aðgengi að fræðslu og

upplýsingum um íslenskt samfélag fyrir innflytjendur og flóttafólk og hvetur til þess að fræðsla um

stöðu mannréttinda hér á landi ásamt fræðslu um réttindi og skyldur rétthafa í íslensku

samfélagi verði virkur þáttur í samfélagsfræðslunni.

B. Fjölskyldan

B.1. Íslandsdeild Amnesty International telur mikilvægt að kynningarefni til barna og foreldra um

íþrótta- og æskulýðsstarf verði unnið með mannréttindamiðaðri nálgun og að réttindi barna um

þátttöku í íþrótta- og æskulýðsstarfi samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna verði kynnt.

B.6. Mikilvægt er að í fræðslu fyrir þolendur og gerendur ofbeldis sé lögð áhersla á mannréttindi og

skyldur. Einnig er nauðsynlegt að þjónustu- og viðbragðsaðilar fái ítarlega fræðslu um mannréttindi

og stöðu mannréttinda í þeim löndum sem innflytjendur og flóttafólk kemur helst frá. Þetta mun ekki

einungis veita starfsfólki innsýn í reynsluheim rétthafa heldur einnig skerpa á þekkingu á alþjóðlegum

mannréttindum, mannréttindakerfum og -stöðlum.

E. Flóttafólk

E.4. Íslandsdeild Amnesty International fagnar því að sérstök áhersla verði lögð á fræðslu til

flóttafólks og fagaðila sem koma að þjónustu við flóttafólk en leggur jafnframt áherslu á mikilvægi

fræðslu um mannréttindi til flóttafólks sérstaklega en einnig fagfólks sem kemur að þjónustu við

þennan viðkvæma hóp.

E.5.& E.6. Deildin fagnar því að bæta skuli verklag vegna móttöku fylgdarlausra barna og lögð sé

áhersla á að fylgdarlaus börn og ungmenni sem hafa fengið vernd fái stuðning við að taka sín fyrstu

skref hér á landi. Íslandsdeild Amnesty International ítrekar mikilvægi þess að réttindi barna séu höfð

að leiðarljósi við bætt verklag og aukinn stuðning, í samræmi við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna

og önnur íslensk lög, ásamt mannréttindasamningum sem Ísland hefur skuldbundið sig til að

framfylgja.

E.7. Íslandsdeild Amnesty International fagnar áætlunum um aukna þjónustu við flóttafólk á

vinnumarkaði og leggur áherslu á að fræðsla um réttindi og skyldur á vinnumarkaði er nauðsynlegur

hluti af farsælli atvinnuþátttöku flóttafólks. Það er því mikilvægt að hafa mannréttindi og

vinnuréttindi sérstaklega að leiðarljósi.

Virðingarfyllst,

Anna Lúðvíksdóttir

Framkævmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Rauði krossinn á Íslandi - 09.04.2021

Meðfylgjandi er umsögn Rauða krossins á Íslandi um drög að tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2021 – 2024. Mál nr. 87/2021.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#7 Alþýðusamband Íslands - 09.04.2021

Meðfylgjandi er umsögn frá ASÍ um þingsályktunartillögu um framkvæmdaáætlun í innflytjendamálum

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#8 Samband íslenskra sveitarfélaga - 09.04.2021

Meðfylgjandi er umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga.

f.h. sambandsins

Valgerður Rún

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#9 Ungmennafélag Íslands - 09.04.2021

Meðfylgjandi í viðhengi er umsögn UMFÍ.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#10 Helen Williamsdóttir Gray - 12.04.2021

Hjálagt er athugasemd/ábending um liðinn - Mat á menntun.

Viðhengi