Samráð fyrirhugað 26.03.2021—16.04.2021
Til umsagnar 26.03.2021—16.04.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 16.04.2021
Niðurstöður birtar 10.06.2021

Drög að nýrri reglugerð um skráningarkerfi fyrir losunarheimildir

Mál nr. 89/2021 Birt: 26.03.2021 Síðast uppfært: 10.06.2021
  • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál

Niðurstöður birtar

Engar ábendingar eða athugasemdir bárust. Reglugerðin birt í Stjórnartíðindum þann 28. maí 2021. Nr. 605/2021

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 26.03.2021–16.04.2021. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 10.06.2021.

Málsefni

Drög að nýrri reglugerð um skráningarkerfi með losunarheimildir.

Reglugerðardrög þessi mæla fyrir um almennar kröfur sem gerðar eru til skráningarkerfis með losunarheimildir auk krafna er varða starfrækslu og viðhald skráningarkerfis með losunarheimildir sem stofnaðar eru innan ramma viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir. Í þeim er einnig mælt fyrir um árlegar losunarúthlutunareiningar skv. reglugerð (ESB) 2018/842 og um losun og bindingu sem skráð er og einingar sem stofnaðar eru, skv. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2018/841.

Í reglugerðardrögunum er að finna ný ákvæði sem endurspegla þær breytingar sem voru gerðar á skráningarkerfinu vegna breytinga sem eru tilkomnar með reglugerð (ESB) 2019/1122 um virkni skráningarkerfisins frá og með árinu 2021.

Skráningarkerfi fyrir losunarheimildir er rafrænn gagnagrunnur þar sem skráðar eru upplýsingar um stöðu og hreyfingar losunarheimilda ríkja og einkaaðila. Losunarheimildir ganga kaupum og sölum á frjálsum markaði og eru viðskipti með þær heimil jafnt aðilum sem þurfa að standa skil á losunarheimildum og öðrum aðilum. Skráning heimilda er alfarið rafræn og eru allar millifærslur í kerfinu rafrænar.

Reglugerðin mun leysa af hólmi eldri reglugerð nr. 365/2014, um skráningarkerfi fyrir losunarheimildir.

Tengd mál