Samráð fyrirhugað 31.05.2021—30.06.2021
Til umsagnar 31.05.2021—30.06.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 30.06.2021
Niðurstöður birtar

Drög að (1.) breytingu að reglugerð um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja.

Mál nr. 123/2021 Birt: 31.05.2021 Síðast uppfært: 31.05.2021
  • Heilbrigðisráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Lyf og lækningavörur

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 31.05.2021–30.06.2021. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Heilbrigðisráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð sem kveður m.a. á um skýrari reglur um umboð vegna afhendingar lyfja til þriðja aðila fyrir hönd annarra.

Á liðnu ári tók gildi breytt fyrirkomulag við afhendingu lyfja í apótekum með reglugerð nr. 740/2020, þar sem í fyrsta sinn var kveðið á um skyldu þess að vera með annað hvort skriflegt eða rafrænt umboð til að fá afhent lyf frá þriðja aðila. Í kjölfar breytingarinnar komu upp vandkvæði þar sem dæmi voru um að aðstandendur langveikra og fatlaðra einstaklinga sem ekki voru færir um að veita slíkt umboð áttu í erfiðleikum með að fá lyf þeirra afhent. Til að bregðast við þessu hófu embætti landlæknis, lyfjastofnun og heilbrigðisráðuneytið sameiginlega vinnu við að skýra ákvæði gildandi reglugerðar hvað þetta varðar og eru drög að þeim breytingum hér með birt í samráðsgátt.

Meginbreytingin felst í því að skilgreint er svokallað upplýsingaumboð ætlað þeim sem hvorki geta nálgast lyfin sín né veitt öðrum umboð til þess. Slíkt umboð skal veitt af sérfræðilæknum og embætti landlæknis sér til þess að umboðið birtist í lyfjaávísunargátt. Embættið skal jafnframt birta leiðbeiningar fyrir sérfræðilækna um skilyrði fyrir útgáfu upplýsingaumboða sem kveða nánar á um skilyrði þess að veita slík umboð, hvaða aðstandendur skuli fá slíka heimild og hver gildistíminn skuli vera. Þá er einnig kveðið á um að umboðshafi fái nauðsynlegan aðgang að upplýsingum um lyfjaávísanir viðkomandi sem geri honum kleift að ganga erinda hans.

Í reglugerðardrögunum er enn fremur settur skýrari rammi um aðgang að upplýsingum úr lyfjagagnagrunni og kveðið á um að skráning umboða skuli vera miðlæg í gagnagrunni embættis landlæknis. Jafnframt er 14. gr. reglugerðarinnar uppfærð í samræmi við ný lyfjalög nr. 100/2020.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.