Samráð fyrirhugað 05.02.2018—19.02.2018
Til umsagnar 05.02.2018—19.02.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 19.02.2018
Niðurstöður birtar 04.12.2018

Frumvarp til laga um sameiginlega umsýslu höfundarréttar

Mál nr. S-3/2018 Birt: 02.02.2018 Síðast uppfært: 04.12.2018
  • Mennta- og menningarmálaráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál

Niðurstöður birtar

Samráði um áformaskjal lauk 19. febrúar 2018. Engar umsagnir bárust. Unnið er að frumvarpi og er stefnt að því að setja það í ytra samráð sem fyrst eftir áramót.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 05.02.2018–19.02.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 04.12.2018.

Málsefni

Tilgangur frumvarpsins er að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/26/ESB um sameiginlega umsýslu höfundaréttar og skyldra réttinda og leyfisveitingar yfir landamæri vegna netnotkunar á tónverkum á innri markaðnum.

Markmið frumvarpsins er að bæta starfshætti rétthafasamtaka með því að setja samræmdar reglur um stjórnhætti, gagnsæi starfsreglna og fjármálaskipulag þeirra. Reglurnar eiga að tryggja viðeigandi þátttöku rétthafa í ákvarðanaferli rétthafasamtaka og upplýsingaflæði til rétthafa, annarra rétthafasamtaka, þjónustuveitenda og alls almennings. Þá eiga reglurnar að tryggja að umsýsla tekna sem rétthafasamtök innheimta fyrir hönd rétthafa sé í lagi. Með frumvarpinu er einnig stefnt að því að koma á samræmdum reglum um fjölþjóðleg leyfi sem veitt verða af rétthafasamtökum um afnot af tónlist á netinu í þeim tilgangi að tryggja aukið framboð slíkrar þjónustu