Samráð fyrirhugað 07.07.2021—11.08.2021
Til umsagnar 07.07.2021—11.08.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 11.08.2021
Niðurstöður birtar 02.09.2021

Grænbók um fjarskipti

Mál nr. 143/2021 Birt: 07.07.2021 Síðast uppfært: 02.09.2021
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Drög að stefnu
  • Málefnasvið:
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Niðurstöður birtar

Sjá meðfylgjandi niðurstöðuskjal

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 07.07.2021–11.08.2021. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 02.09.2021.

Málsefni

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefur kynnt til umsagnar drög að grænbók um fjarskipti – stöðumat og valkostir.

Ísland hefur náð góðum árangri á sviði fjarskipta, en þó er margt hægt að bæta. Góð fjarskipti eru lykilþáttur í að stuðla að því að Ísland sé í fremstu röð með trausta og örugga innviði, öflug sveitarfélög, verðmætasköpun og framsækna þjónustu. Meginmarkmið áætlana samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis eru m.a. að þjónusta samgöngu- og fjarskiptakerfa mæti þörfum samfélagsins og stuðli að sjálfbærum byggðum um land allt.

Grænbók um fjarskipti markar upphaf stefnumótunarferlis nýrrar fjarskiptaáætlunar. Viðfangsefni grænbókar er að hvetja til umræðu um stöðumat, viðfangsefni og framtíðarsýn á sviði fjarskipta, og á þeim grundvelli móta áherslur og valkosti. Stöðumatið er í framhaldi lagt til grundvallar stefnumótunar í málaflokknum.

Grænbók þessari er ætlað að veita upplýsingar um núverandi stöðu fjarskiptamála. Stöðumat grænbókarinnar byggir m.a. stöðu verkefna núgildandi fjarskiptaáætlunar, samráðsfundum með landshlutasamtökum, sem og samráðsfundum með öðrum ráðuneytum og samstarfsaðilum. Almenningi, haghöfum og hagsmunaaðilum hefur verið boðið að taka þátt og setja fram sín sjónarmið um stöðumatið.

Í fyrirhugaðri stefnu er ætlunin að mæta umtalsverðri og fyrirsjáanlegri tækniþróun, breyttum kröfum samfélagsins og taka mið af samhæfingu stefna og áætlana sem falla undir málefnasvið ráðuneytisins. Undir málaflokkinn fjarskipti falla viðfangsefni Fjarskiptastofu, Úrskurðarnefndar fjarskiptamála, fjarskiptasjóðs, Þjóðskrár Íslands og yfirfasteignamatsnefndar eða með öðrum orðum fjarskipti og tiltekin málefni Þjóðskrár Íslands.

Stefna og áætlun á sviði netöryggismála verður áfram hluti stefnu og áætlunar í fjarskiptum. Undirbúningur og vinnsla netöryggisáætlunar hefur þó verið skilin frá undirbúningi fjarskiptaáætlunar, en verður felld inn í stefnu og áætlun um fjarskipti á síðari stigum með það fyrir augum að ráðherra mæli fyrir nýrri samhæfðri fjarskiptaáætlun á fyrri hluta árs 2022.

Næsta formlega skref stefnumótunar í fjarskiptum, sem hefst snemma á nýju kjörtímabili, verður gerð svokallaðrar hvítbókar - sem mun innhalda drög að eiginlegri stefnu með áherslum og aðgerðum. Almenningi, haghöfum og hagsmunaaðilum mun gefst kostur á að koma á framfæri ábendingum gagnvart drögum að hvítbók, áður en ráðherra mælir fyrir nýrri þingsályktun um fjarskiptaáætlun á Alþingi.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Vesturbyggð - 05.08.2021

Meðfylgjandi er umsögn Vesturbyggðar um grænbók um fjarskipti.

Fyrir hönd Vesturbyggðar,

Rebekka Hilmarsdóttir, bæjarstjóri

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Ríkisútvarpið ohf. - 09.08.2021

Meðfylgjandi er umsögn Ríkisútvarpsins um drög að grænbók um fjarskipti.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Samband íslenskra sveitarfélaga - 10.08.2021

Hjálagt sendist umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um grænbókina.

F.h. sambandsins,

Guðjón Bragason

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Securitas hf. - 11.08.2021

Vinsamlegast sjá viðhengi

Kær kveðja

Afrita slóð á umsögn

#5 Securitas hf. - 11.08.2021

Meðfylgjandi er umsögn Securitas um grænbók um fjarskipti.

Með fyrri umsögn viðist viðhengið ekki hafa gengið í gegn.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Míla ehf. - 11.08.2021

Í meðfylgjandi viðhengi er umsögn Mílu ehf.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#7 Jóhann Sveinn Sigurleifsson - 11.08.2021

Umsögn send inn fyrir hönd Gagnaveitu Reykjavíkur.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#8 Síminn hf. - 17.08.2021

Meðfylgjandi er umsögn Símans hf. um drög að grænbók um fjarskipti.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#9 Fjórðungssamband Vestfirðinga - 17.08.2021

Meðfylgjandi er umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um drög að grænbók um fjarskipti.

Viðhengi Viðhengi