Samráð fyrirhugað 07.07.2021—11.08.2021
Til umsagnar 07.07.2021—11.08.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 11.08.2021
Niðurstöður birtar

Grænbók um fjarskipti

Mál nr. 143/2021 Birt: 07.07.2021
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Drög að stefnu
  • Málefnasvið:
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 07.07.2021–11.08.2021. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að grænbók um fjarskipti – stöðumat og valkostir.

Ísland hefur náð góðum árangri á sviði fjarskipta, en þó er margt hægt að bæta. Góð fjarskipti eru lykilþáttur í að stuðla að því að Ísland sé í fremstu röð með trausta og örugga innviði, öflug sveitarfélög, verðmætasköpun og framsækna þjónustu. Meginmarkmið áætlana samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis eru m.a. að þjónusta samgöngu- og fjarskiptakerfa mæti þörfum samfélagsins og stuðli að sjálfbærum byggðum um land allt.

Grænbók um fjarskipti er hluti af stefnumótunarferli fjarskiptaáætlunar. Viðfangsefni grænbókar er að hvetja til umræðu um stöðumat, viðfangsefni og framtíðarsýn á sviði fjarskipta, og á þeim grundvelli móta áherslur og valkosti. Stöðumatið er í framhaldi lagt til grundvallar stefnumótunar í málaflokknum.

Grænbók þessari er ætlað að veita upplýsingar um núverandi stöðu fjarskiptamála. Stöðumat grænbókarinnar byggir m.a. stöðu verkefna núgildandi fjarskiptaáætlunar, samráðsfundum með landshlutasamtökum, sem og samráðsfundum með öðrum ráðuneytum og samstarfsaðilum. Loks eru drög grænbókar nú birt í samráðsgátt stjórnvalda og óskað eftir athugasemdum og sjónarmiðum.

Með grænbókinni er almenningi og haghöfum boðið að taka þátt og setja fram sín sjónarmið um stöðumatið.

Í fyrirhugaðri stefnu er ætlunin að mæta umtalsverðri og fyrirsjáanlegri tækniþróun, breyttum kröfum samfélagsins og taka mið af samhæfingu stefna og áætlana sem falla undir málefnasvið ráðuneytisins. Undir málaflokkinn fjarskipti falla viðfangsefni Fjarskiptastofu, Úrskurðarnefndar fjarskiptamála, fjarskiptasjóðs, Þjóðskrár Íslands og yfirfasteignamatsnefndar eða með öðrum orðum fjarskipti og tiltekin málefni Þjóðskrár Íslands.

Stefna og áætlun á sviði netöryggismála verður áfram hluti stefnu og áætlunar í fjarskiptum. Undirbúningur og vinnsla netöryggisáætlunar hefur þó verið skilin frá undirbúningi fjarskiptaáætlunar, en verður felld inn í stefnu og áætlun um fjarskipti á síðari stigum með það fyrir augum að ráðherra mæli fyrir nýrri samhæfðri fjarskiptaáætlun á fyrri hluta árs 2022.

Að loknu samráði og stöðumati verða niðurstöður dregnar saman og mótuð stefna og aðgerðaráætlun, í svokallaðri hvítbók. Almenningi og haghöfum gefst jafnframt aftur kostur á að koma á framfæri ábendingum sínum og sjónarmiðum, áður en tillaga til þingsályktunar verður lögð fyrir á Alþingi.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hvetur alla áhugasama um að senda inn ábendingar og sjónarmið sín og taka þannig þátt í þróun þessa mikilvæga málaflokks.

Frestur til athugasemda er veittur til 11. ágúst 2021.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.