Samráð fyrirhugað 21.07.2021—01.09.2021
Til umsagnar 21.07.2021—01.09.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 01.09.2021
Niðurstöður birtar 03.11.2021

Skýrsla um alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi

Mál nr. 147/2021 Birt: 21.07.2021 Síðast uppfært: 03.11.2021
  • Dómsmálaráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála

Niðurstöður birtar

Umsagnirnar verða hafðar til hliðsjónar við skýrsluskrifin. Þegar drög að skýrslunni liggja fyrir verða þau kynnt á samráðsgáttinni og verður þá hægt að koma á framfæri frekari athugasemdum.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 21.07.2021–01.09.2021. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 03.11.2021.

Málsefni

Óskað er eftir tillögum og ábendingum um þau atriði sem leggja skal áherslu á í sjöttu skýrslu Íslands vegna alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.

Hafin er vinna við sjöttu skýrslu Íslands um alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (e. International Covenant on Civil and Political Rights). Eftirlit með samningnum er í höndum Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna (e. Human Rights Committee) og í skýrslunni ber fyrst og fremst að svara þeim spurningum sem nefndin beindi til Íslands 22. apríl 2021 (e. List of issues). Leitast verður við að gefa sem réttasta mynd af því hvernig samningnum hefur verið framfylgt frá því seinasta úttekt fór fram og hvernig tekið hefur verið tillit til lokaathugasemda nefndarinnar til Íslands frá árinu 2012.

Stýrihópur Stjórnarráðsins um mannréttindi, þar sem eiga sæti fulltrúar allra ráðuneyta, mun halda utan um skýrsluskrifin. Hópurinn vill eiga gott samráð við hagsmunaaðila við gerð skýrslunnar. Er því hér með óskað eftir ábendingum og tillögum um þau atriði sem leggja skal áherslu á í skýrslunni. Þegar drög að skýrslunni liggja fyrir verða þau kynnt á samráðsgáttinni og verður þá hægt að koma á framfæri frekari athugasemdum við skýrsluna. Skila ber skýrslunni til nefndarinnar fyrir 22. apríl 2022.

Frjáls félagasamtök geta einnig útbúið sínar eigin skýrslur og sent nefndinni, en nánari upplýsingar um það ferli má nálgast hér: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&SymbolNo=CCPR/C/104/3

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Reykjavíkurborg - 26.08.2021

Meðfylgjandi er umsögn Reykjavíkurborgar vegna skýrslu um alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, mál nr. 147/2021.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Margrét Steinarsdóttir - 30.08.2021

Tillögur og ábendingar Mannréttindaskrifstofu Íslands og Landssamtakanna Þroskahjálpar um um þau atriði sem leggja skal áherslu á í sjöttu skýrslu Íslands vegna alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi

Viðhengi