Samráð fyrirhugað 21.07.2021—01.09.2021
Til umsagnar 21.07.2021—01.09.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 01.09.2021
Niðurstöður birtar

Skýrsla um alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi

Mál nr. 147/2021 Birt: 21.07.2021
  • Dómsmálaráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 21.07.2021–01.09.2021. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Óskað er eftir tillögum og ábendingum um þau atriði sem leggja skal áherslu á í sjöttu skýrslu Íslands vegna alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.

Hafin er vinna við sjöttu skýrslu Íslands um alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (e. International Covenant on Civil and Political Rights). Eftirlit með samningnum er í höndum Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna (e. Human Rights Committee) og í skýrslunni ber fyrst og fremst að svara þeim spurningum sem nefndin beindi til Íslands 22. apríl 2021 (e. List of issues). Leitast verður við að gefa sem réttasta mynd af því hvernig samningnum hefur verið framfylgt frá því seinasta úttekt fór fram og hvernig tekið hefur verið tillit til lokaathugasemda nefndarinnar til Íslands frá árinu 2012.

Stýrihópur Stjórnarráðsins um mannréttindi, þar sem eiga sæti fulltrúar allra ráðuneyta, mun halda utan um skýrsluskrifin. Hópurinn vill eiga gott samráð við hagsmunaaðila við gerð skýrslunnar. Er því hér með óskað eftir ábendingum og tillögum um þau atriði sem leggja skal áherslu á í skýrslunni. Þegar drög að skýrslunni liggja fyrir verða þau kynnt á samráðsgáttinni og verður þá hægt að koma á framfæri frekari athugasemdum við skýrsluna. Skila ber skýrslunni til nefndarinnar fyrir 22. apríl 2022.

Frjáls félagasamtök geta einnig útbúið sínar eigin skýrslur og sent nefndinni, en nánari upplýsingar um það ferli má nálgast hér: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&SymbolNo=CCPR/C/104/3

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.