Samráð fyrirhugað 19.08.2021—01.10.2021
Til umsagnar 19.08.2021—01.10.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 01.10.2021
Niðurstöður birtar 21.12.2021

Skilgreining opinberrar þjónustu og jöfnun aðgengis

Mál nr. 157/2021 Birt: 19.08.2021 Síðast uppfært: 21.12.2021
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Sveitarfélög og byggðamál

Niðurstöður birtar

Aðgerðin er í vinnslu og verkefnið er enn á skilgreiningarstiginu en nú hefur verið farið yfir þær umsagnir sem bárust og þegar skilgreining liggur fyrir verða unnar tillögur um tæknilega framkvæmd, jöfnun kostnaðar við að sækja einstaka þætti þjónustu á vegum ríkisins og gerðar um það tillögur í langtímaáætlun. Frekari vinnsla verkefnisins bíður framhaldsaðgerðar.

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 19.08.2021–01.10.2021. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 21.12.2021.

Málsefni

Kynnt eru til umsagnar drög að nýrri skilgreiningu á grunnþjónustu hins opinbera, rétti fólks til opinberrar grunnþjónustu og skilgreiningu á aðgengi fólks. Drög að þessari skilgreiningu eru unnin af Byggðastofnun og byggja á aðgerð A.18 í stefnumótandi byggðaáætlun.

Aðgerð A.18 á byggðaáætlun ber heitið Skilgreining opinberrar þjónustu og jöfnun aðgengis. Aðgerðin er á ábyrgð samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins en Byggðastofnun sá um framkvæmdina. Við mótun þessarar skilgreiningar var haft samráð og samstarf við fjölmarga aðila; t.d. hlutaðeigandi ráðuneyti, Samband íslenskra sveitarfélaga, landshlutasamtök sveitarfélaga, stýrihóp Stjórnarráðsins um byggðamál og byggðamálaráð. Vinnan við skilgreininguna var einnig kynnt á fjölmörgum viðburðum og fundum.

Í skilgreiningu á opinberri grunnþjónustu er gengið út frá jafnræðissjónarmiði, að allir íbúar landsins eigi jafnan rétt til grunnþjónustu á vegum ríkis og sveitarfélaga. Mikilvægt er að breytingar á skipulagi þjónustunnar taki mið af þeim íbúum sem verst standa þegar kemur að aðgengi að þjónustunni. Gert er ráð fyrir að skipulag þjónustunnar taki mið af búsetumynstri, m.a. því hversu brýn þjónustan er og hversu tíð hún þarf að vera. Einnig er mikilvægt að nýta tækniframfarir og bætt netsamband til að auðvelda landsmönnum öllum aðgang að þjónustu þar sem unnt er að koma því við.

Mikilvægt er að sameiginlegur skilningur ríki á viðfangsefninu og mikið er unnið ef um skilgreininguna og inntak hennar ríkir sátt. Er því skilgreiningin sett fram í Samráðsgátt stjórnvalda til frekara samráðs og umræðu. Eru íbúar og aðrir hagaðilar hvattir til að kynna sér skilgreininguna og inntak hennar og koma með ábendingar.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Rebekka Kristín Garðarsdóttir - 31.08.2021

Þetta er vel unnið og sett fram á skýran hátt. Ég fagna því sérstaklega að nú sé talað um landsbyggðir (í fleirtölu) sem undirstrikar vel að ekki er hægt að álykta eitt um alla þá fjölbreyttu byggð utan höfuðborgarsvæðisins.

Afrita slóð á umsögn

#2 Dalabyggð - 14.09.2021

Sjá umsögn í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra - 28.09.2021

Hjálögð er umsögn stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra um málið.

F.h. stjórnar SSNV,

Unnur Valborg Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Samband íslenskra sveitarfélaga - 01.10.2021

Góðan dag

Meðfylgjandi er umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga.

f.h. sambandsins

Valgerður Rún

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Fjórðungssamband Vestfirðinga - 01.10.2021

Hjálag fylgir umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Fjarskiptastofa - 15.10.2021

Meðfylgjandi er umsögn Fjarskiptastofu.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#7 Landssamtökin Þroskahjálp - 15.10.2021

Sjá meðfylgjandi viðhengi

Viðhengi