Samráð fyrirhugað 19.08.2021—01.10.2021
Til umsagnar 19.08.2021—01.10.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 01.10.2021
Niðurstöður birtar

Skilgreining opinberrar þjónustu og jöfnun aðgengis

Mál nr. 157/2021 Birt: 19.08.2021
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Sveitarfélög og byggðamál

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 19.08.2021–01.10.2021. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Kynnt eru til umsagnar drög að nýrri skilgreiningu á grunnþjónustu hins opinbera, rétti fólks til opinberrar grunnþjónustu og skilgreiningu á aðgengi fólks. Drög að þessari skilgreiningu eru unnin af Byggðastofnun og byggja á aðgerð A.18 í stefnumótandi byggðaáætlun.

Aðgerð A.18 á byggðaáætlun ber heitið Skilgreining opinberrar þjónustu og jöfnun aðgengis. Aðgerðin er á ábyrgð samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins en Byggðastofnun sá um framkvæmdina. Við mótun þessarar skilgreiningar var haft samráð og samstarf við fjölmarga aðila; t.d. hlutaðeigandi ráðuneyti, Samband íslenskra sveitarfélaga, landshlutasamtök sveitarfélaga, stýrihóp Stjórnarráðsins um byggðamál og byggðamálaráð. Vinnan við skilgreininguna var einnig kynnt á fjölmörgum viðburðum og fundum.

Í skilgreiningu á opinberri grunnþjónustu er gengið út frá jafnræðissjónarmiði, að allir íbúar landsins eigi jafnan rétt til grunnþjónustu á vegum ríkis og sveitarfélaga. Mikilvægt er að breytingar á skipulagi þjónustunnar taki mið af þeim íbúum sem verst standa þegar kemur að aðgengi að þjónustunni. Gert er ráð fyrir að skipulag þjónustunnar taki mið af búsetumynstri, m.a. því hversu brýn þjónustan er og hversu tíð hún þarf að vera. Einnig er mikilvægt að nýta tækniframfarir og bætt netsamband til að auðvelda landsmönnum öllum aðgang að þjónustu þar sem unnt er að koma því við.

Mikilvægt er að sameiginlegur skilningur ríki á viðfangsefninu og mikið er unnið ef um skilgreininguna og inntak hennar ríkir sátt. Er því skilgreiningin sett fram í Samráðsgátt stjórnvalda til frekara samráðs og umræðu. Eru íbúar og aðrir hagaðilar hvattir til að kynna sér skilgreininguna og inntak hennar og koma með ábendingar.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.