Samráð fyrirhugað 20.09.2021—15.10.2021
Til umsagnar 20.09.2021—15.10.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 15.10.2021
Niðurstöður birtar

Drög að frumvarpi til laga um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði.

Mál nr. 179/2021 Birt: 20.09.2021
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (20.09.2021–15.10.2021). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til innleiðingar á reglugerðum (ESB) 345/2013 um evrópska áhættufjármagnssjóði (EuVECA), 346/2013 um evrópska félagslega framtakssjóði (EuSEF) og 2017/1991 sem breytir þeim fyrrtöldu.

Frumvarpið felur í sér ný heildarlög um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði. Frumvarpið felur í sér innleiðingu EuVECA- og EuSEF-reglugerðanna og breytingareglugerðarinnar í íslenskan rétt. Meginefni frumvarpsins er því lögfesting reglugerðanna og nauðsynlegra ákvæða þar að lútandi, svo sem um hvernig eftirlit fari fram, um heimildir eftirlitsaðila til upplýsingaöflunar, viðurlagaákvæði og heimildir ráðherra og Seðlabanka Íslands til reglusetningar.

Með gerðunum er settur rammi um notkun heitisins EuVECA yfir viðurkennda áhættufjármagnssjóði annars vegar og EuSEF yfir viðurkennda félagslega framtakssjóði hins vegar fyrir þá rekstraraðila sem kjósa að markaðssetja slíka sjóði. Í reglugerðunum er kveðið á um þau skilyrði sem uppfylla þarf til þess að unnt sé að markaðssetja sjóði sem þessa á EES. Þau skilyrði varða m.a. samsetningu eignasafns, þ.e. fjárfestingarheimildir sjóðanna, fjárfestingarmarkmið og flokka fjárfesta sem eru hæfir til að fjárfesta í þeim.