Samráð fyrirhugað 22.09.2021—12.10.2021
Til umsagnar 22.09.2021—12.10.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 12.10.2021
Niðurstöður birtar

Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1040/2005

Mál nr. 183/2021 Birt: 21.09.2021 Síðast uppfært: 21.01.2022
  • Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Orkumál
  • Markaðseftirlit og neytendamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (22.09.2021–12.10.2021). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Með reglugerðinni er lögð til breyting á reglugerð nr. 1040/2005, um framkvæmd raforkulaga, þar sem sett eru samræmd viðmið um útreikning á kerfisframlagi viðskiptavina sem tengjast flutningskerfinu í gegnum dreifiveitu og kveðið á um samráðsvettvang dreifiveitna fyrir gerð netmála fyrir smávirkjanir.

Með reglugerðinni er lögð til breyting á reglugerð nr. 1040/2005, um framkvæmd raforkulaga, þar sem sett eru samræmd viðmið um útreikning á kerfisframlagi viðskiptavina sem tengjast flutningskerfinu í gegnum dreifiveitu og kveðið á um samráðsvettvang dreifiveitna fyrir gerð netmála fyrir smávirkjanir. Reglugerðin snýr sérstaklega að starfsumhverfi vinnsluaðila raforku (smávirkjana) sem tengjast flutningskerfinu í gegnum dreifiveitu. Dreifiveitu er skylt samkvæmt reglugerðinni að reikna út og innheimta kerfisframlag fyrir tengingu vinnslueininga og notenda, standi væntanlegar núvirtar tekjur vegna notkunarinnar ekki undir núvirtum kostnaði vegna tengingar. Aðferðafræði við útreikning kerfisframlags skal vera gagnsæ og aðgengileg notendum og birta skal niðurstöðuna fyrir viðskiptavini áður en ákvörðun um tengingu er tekin. Enn fremur má krefjast greiðslu kerfisframlags við styrkingu á eða tengingu við raforkukerfi þegar forsendur viðskipta breytast verulega til dæmis þegar notandi fer fram á aukin afköst tengingar eða aukin gæði sem veldur þörf á styrkingu. Kerfisframlag reiknast út frá núvirtum framtíðartekjum, framtíðarrekstrarkostnaði, stofnkostnaði og tengigjaldi sem af tengingunni hlýst.

Með reglugerðinni er einnig verið að styrkja ákvæði um útreikninga á kerfisframlagi svo kostnaðarútreikningar verði skýrari fyrir áframhaldandi vinnu um orkuskipti.

Markmið þessara breytinga er að samræma og einfalda rekstrarumhverfi smárra vinnsluaðila á mismunandi dreifiveitusvæðum, greiða fyrir samskiptum notenda og dreifiveitna við tengingar og stuðla að frekari þróun í vinnslu og viðskiptum með raforku í þágu orkuskipta. Er með reglugerðinni m.a. lagt til að við útreikning á kerfisframlagi smávirkjana verði miðað við 30 ára afskriftartíma í stað 20 ára eins og nú er, sem að öllu jöfnu mun leiða til lægra kerfisframlags og meiri sveigjanleika í rekstri og fjárfestingum.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 HS Orka hf. - 11.10.2021

Meðfylgjandi er umsögn HS Orku hf.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Landsvirkjun - 12.10.2021

Hjálagt er umsögn Landsvirkjunar.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Baldur Dýrfjörð - 12.10.2021

Hjálögð er umsögn Ráðgjafaráðs veitufyrirtækja innan Samorku

Virðingarfyllst,

f.h. Samorku

Baldur Dýrfjörð

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Landsvirkjun - 13.10.2021

Viðhengi