Samráð fyrirhugað 22.11.2021—13.12.2021
Til umsagnar 22.11.2021—13.12.2021
Niðurstöður í vinnslu frá 13.12.2021
Niðurstöður birtar

Drög að reglugerð um Kvikmyndasjóð

Mál nr. 220/2021 Birt: 22.11.2021
  • Mennta- og menningarmálaráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 22.11.2021–13.12.2021. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Reglugerð um Kvikmyndasjóð var fyrst sett árið 2003 og hefur verið breytt fjórum sinnum, síðast árið 2020. Á þeim tíma sem liðið hefur frá upphaflegri setningu reglugerðarinnar hefur kvikmyndagerð breyst umtalsvert. Með tilkomu kvikmyndastefnu stjórnvalda er kallað eftir því að stjórnsýsla kvikmyndamála samræmist ört breytilegu umhverfi kvikmyndagerðar og samfélagslegum áherslum hverju sinni.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til umsagnar nýja reglugerð um Kvikmyndasjóð. Reglugerð um Kvikmyndasjóð hefur verið breytt fjórum sinnum frá setningu hennar og því flókið fyrir haghafa og hagsmunaaðila að fylgja reglugerðarbreytingum eftir. Með tilkomu nýrrar reglugerðar um Kvikmyndasjóð er markmiðið að auka gegnsæi við úrvinnslu umsókna og fleira sem snertir réttindi umsækjanda og skyldur Kvikmyndamiðstöðvar Íslands í því sambandi, ásamt því að uppfæra vegna breyttra aðstæðna í kvikmyndagerð. Á grundvelli ofangreinds er lagt til að reglugerð nr. 229/2003 verði afnumin og þess í stað komi ný reglugerð.

Helstu nýmæli reglugerðarinnar eru:

· Að kveðið skal á um skiptingu fjárveitinga til Kvikmyndasjóðs í stefnumiðaðri áætlun Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, sbr. 31. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015, að höfðu samráði við kvikmyndaráð.

· Lögð er áhersla á jafnréttismat umsókna og miðstöðinni gert skylt að birta upplýsingar á vef sínum um framkvæmd jafnréttismats.

· Gerður er greinarmunur á styrkjum sem veittir eru til kvikmyndagerðar og styrkja til verkefna sem falla undir kvikmyndamenningu, t.d. til kvikmyndahátíða, þátttöku i vinnustofum o.fl. enda er ekki gerðar sömu kröfur um umsóknargögn, greinargerðir o.þ.h. við veitingu þannig styrkja.

· Samfara örum tækniframförum og nýjum miðlum er reglugerðin uppfærð að því markmiði að styrkir til kvikmyndagerðar nái til birtingar kvikmynda á nýjum miðlum og fjölmiðlaveitum.

· Ásamt styrkjum til kvikmyndaframleiðslu til sjálfstæðra framleiðenda er Kvikmyndasjóði einnig heimilt að veita styrki til tilrauna-/sprotaverkefna nýrra framleiðenda og leikstjóra. Er þetta gert með það að markmiði að efla tilrauna-/sprotaverkefni í kvikmyndagerð þeirra sem eru að taka sín fyrstu skref í kvikmyndagerð.

· Skerpt er á skyldu umsækjanda að með umsókn vegna kvikmyndagerðar þurfi ávallt að liggja fyrir skriflegir samningar við handritshöfunda, tónhöfunda, leikstjóra og eftir atvikum aðra höfundaréttarhafa verkefnisins þar sem fram kemur m.a. að viðkomandi rétthafi, sérstaklega höfundur bókmenntaverks, handrits og tónverks, séu upplýstir um styrkveitingar og stöðu hins styrkhæfa verkefnis, sbr. 41. og 42. gr. höfundalaga nr. 73/1972 með síðari breytingum.

· Skerpt er á málsmeðferð umsókna í sjóðinn hvað varðar aðkomu kvikmyndaráðgjafa.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.