Samráð fyrirhugað 15.12.2021—05.01.2022
Til umsagnar 15.12.2021—05.01.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 05.01.2022
Niðurstöður birtar

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fiskeldi, lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana (leyfisveiting til bráðabirgða)

Mál nr. 232/2021 Birt: 15.12.2021 Síðast uppfært: 19.01.2022
  • Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál
  • Sjávarútvegur og fiskeldi
  • Sveitarfélög og byggðamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (15.12.2021–05.01.2022). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um fiskeldi og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um fiskeldi og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Frumvarpið er unnið í samvinnu við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.

Áform um lagasetningu voru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda þann 3. september 2020, mál nr. 170/2020.

Með frumvarpinu er komið til móts við sjónarmið eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) sem fram koma í bráðabirgðarniðurstöðu stofnunarinnar vegna innleiðingar á tilskipun 2011/92/ESB um umhverfismat framkvæmda. Athugasemdirnar varða heimildir laga um fiskeldi og laga um hollustuhætti og mengunarvarnir til veitingar rekstrarleyfis til bráðabirgða og tímabundinnar undanþága frá starfsleyfi vegna reksturs fiskeldisstöðva.

Með breytingunum er heimild til veitingar rekstrarleyfis til bráðabirgða samkvæmt lögum um fiskeldi færð frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu til Matvælastofnunar og heimild til veitingar bráðabirgðaheimildar fyrir starfsemi samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir færð frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu til Umhverfisstofnunar.

Í frumvarpinu er sérstaklega mælt fyrir um skilyrði fyrir veitingu heimildar til starfsemi og rekstrarleyfis til bráðabirgða við þær aðstæður að leyfi fyrir starfsemi hafi verið felld brott sökum annmarka á umhverfismati. Í frumvarpinu er m.a. fjallað um aðkomu almennings að leyfisveitingum og kæruheimildir fyrir framangreindri starfsemi. Samhliða er mælt fyrir um tilteknar breytingar á lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana til samræmis.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Umhverfisstofnun - 05.01.2022

Meðfylgjandi er umsögn Umhverfisstofnunar um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um fiskeldi og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Flóki Ásgeirsson - 05.01.2022

Umsögn Laxinn lifi og Náttúruverndarsamtaka Íslands um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fiskeldi, lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana (leyfisveiting til bráðabirgða).

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur - 10.01.2022

Viðhengi