Samráð fyrirhugað 04.01.2022—18.01.2022
Til umsagnar 04.01.2022—18.01.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 18.01.2022
Niðurstöður birtar

Áform um frumvarp til laga um peningamarkaðssjóði

Mál nr. 1/2022 Birt: 04.01.2022
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (04.01.2022–18.01.2022). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til nýrra heildarlaga um peningamarkaðssjóði sem mun innleiða reglugerð (ESB) 2017/1131 (reglugerð um peningamarkaðssjóði).

Markmiðið með reglugerðinni er að ýta undir fjármálastöðugleika á innri markaðnum og auka fjárfestavernd, en einnig að koma í veg fyrir áhættuna af smitáhrifum peningamarkaðssjóða á raunhagkerfið, smitáhrifum á bakhjarla sjóðanna, sem og að draga úr óhagræði fyrir þá sem óska seint innlausnar, sérstaklega þegar óróleiki er á mörkuðum. Til að tryggja allt framangreint var talið þurfa að tryggja að seljanleiki peningamarkaðssjóða væri nægjanlegur til að geta mætt kröfum fjárfesta um innlausnir og að breyta þyrfti uppbyggingu peningamarkaðssjóða til að þeir geti staðið við loforð um stöðugt verð þrátt fyrir erfiðar markaðsaðstæður. Í reglugerðinni er m.a. kveðið á um skilyrði þess að mega reka peningamarkaðssjóði, svo sem reglur um staðfestingu sjóðanna, fjárfestingarstefnur og þær þrjár tegundir peningamarkaðssjóða sem heimilt er að reka, þ.e. peningamarkaðssjóð með fast innra virði sem fjárfestir í skuldum hins opinbera, peningamarkaðssjóð með lítið flökt í innra virði og peningamarkaðssjóð með breytilegt innra virði. Einnig eru ákvæði um verðmat á eignum sjóðanna og áhættustýringu, upplýsingagjöf til fjárfesta og til eftirlitsstofnana. Þá er kveðið á um að utanaðkomandi stuðningur við peningamarkaðssjóði sé óheimill.

Meginefni frumvarpsins verður lögfesting reglugerðarinnar og nauðsynlegra ákvæða þar að lútandi, svo sem um hvernig eftirlit fari fram, viðurlagaákvæði og heimildir til setningar stjórnvaldsfyrirmæla.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök fjármálafyrirtækja - 17.01.2022

Í viðhengi er umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja um áformin.

Bestu kveðjur, Jóna Björk

Viðhengi