Samráð fyrirhugað 05.01.2022—18.01.2022
Til umsagnar 05.01.2022—18.01.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 18.01.2022
Niðurstöður birtar 08.08.2022

Áform um lagasetningu um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða o.fl. (Veiðar á bláuggatúnfiski)

Mál nr. 4/2022 Birt: 05.01.2022 Síðast uppfært: 08.08.2022
  • Matvælaráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Sjávarútvegur og fiskeldi

Niðurstöður birtar

Engin umsögn barst.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 05.01.2022–18.01.2022. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 08.08.2022.

Málsefni

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið áformar að leggja fram frumvarp til laga um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða o.fl. vegna mögulegra veiða á bláuggatúnfiski.

Ísland hefur náð að tryggja sér umtalsverðar veiðiheimildir af bláuggatúnfiski á vettvangi Atlantshafs-túnfiskveiðiráðsins (ICCAT). Undanfarin ár hafa íslensk skip þó ekki stundað þessar veiðar, þannig að íslenskur sjávarútvegur nýtur ekki góðs af þessum veiðiheimildum og gætu þær rýrnað eða horfið vegna þess. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur verið með til skoðunar valkosti um hvernig hægt sé að stuðla að því að túnfiskveiðar íslenskra skipa hefjist að nýju og verði hluti af íslenskum sjávarútvegi til framtíðar, með fullnýtingu hlutdeildar Íslands.

Gert er ráð fyrir frumvarpi sem leggur til breytingar á lögum um stjórn fiskveiða, á lögum um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands, á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri. Gert er ráð fyrir að ákvæðin yrðu tímabundin bráðabirgðaákvæði sem miðuðu að því að heimilt væri í þessum sérstöku aðstæðum sem uppi eru að veiðiheimildir séu ekki nýttar að íslenskir aðilar gætu tekið á leigu erlend skip til veiðanna, eingöngu til veiða á bláuggatúnfiski skv. heimildum frá ICCAT og að heimildin yrði tímabundin.

Til að stuðla að því að veiðar hefjist að nýju af Íslands hálfu er talið nauðsynlegt að lög veiti tímabundnar heimildir í ákvæðum til bráðabirgða að heimila íslenskum aðilum að taka á leigu sérhæfð erlend skip til veiða á bláuggatúnfiski, til að viðhalda veiðireynslu Íslands, kanna hagkvæmni veiðanna og byggja upp innlenda sérþekkingu á slíkum veiðum.

Tengd mál