Samráð fyrirhugað 05.01.2022—20.01.2022
Til umsagnar 05.01.2022—20.01.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 20.01.2022
Niðurstöður birtar

Áform um lagasetningu um breytingar á lögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja (fjármögnun skilasjóðs og iðgjöld í TIF)

Mál nr. 5/2022 Birt: 05.01.2022
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (05.01.2022–20.01.2022). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, nr. 70/2020 (fjármögnun skilasjóðs og iðgjöld í TIF).

Áformuðu frumvarpi er ætlað að innleiða eftirstandandi ákvæði í tilskipun 2014/59/ESB (BRRD) og ákvarða hvernig staðið verður að fjármögnun skilasjóðs. Samhliða því að kveða á um og tryggja fjármögnun skilasjóðs þykir ástæða til að stöðva gjaldtöku í innstæðudeild TIF þar sem hlutverk TIF hefur breyst með lögum nr. 70/2020 og öðrum umbótum á fjármálamarkaði.

Með áformuðu frumvarpi er lagt upp með að flytja fjármuni úr innstæðudeild TIF í skilasjóð þannig að stærð sjóðanna tveggja eftir tilfærslu fjármuna verði hlutfallslega sú sama og milli lögbundinna lágmarka þeirra samkvæmt Evrópureglum, eða 0,8% og 1%. Með þessu er átt við að skilasjóður verði stærri en innstæðudeild TIF sem nemur 25%. Miðað við stöðu tryggðra innstæðna í september 2021 yrðu 24,9 ma.kr. fluttir úr TIF í skilasjóð. Eftir þessa breytingu yrðu heildareignir innstæðudeildar TIF 21,8 ma.kr. eða 2% af tryggðum innstæðum og heildareignir skilasjóðs 27,3 ma.kr. sem samsvarar 2,5% af tryggðum innstæðum.

Þrátt fyrir tilfærslu fjármuna úr TIF í skilasjóð yrði TIF meðal stöndugustu innstæðutryggingasjóða á EES svæðinu og eignir sjóðsins tæplega 48% af tryggðum innstæðum lánastofnana sem ekki teljast kerfislega mikilvægar. Sjóðirnir yrðu með þessu móti báðir ríflega tvöfalt stærri en áskilnaður er gerður um samkvæmt Evrópureglum. Líkt og framan greinir er í því ljósi áformað að hætta greiðslum í TIF að svo stöddu en að þær hefjist aftur ef tilefni reynist til.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Yngvi Örn Kristinsson - 20.01.2022

Kveðja, Yngvi

Viðhengi