Samráð fyrirhugað 07.01.2022—21.01.2022
Til umsagnar 07.01.2022—21.01.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 21.01.2022
Niðurstöður birtar

Drög að reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt

Mál nr. 6/2022 Birt: 07.01.2022
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Landbúnaður

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 07.01.2022–21.01.2022. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt.

Drögin eru að miklu leyti samhljóða reglugerð nr. 1253/2019 um stuðning við sauðfjárrækt sem gilt hefur frá 1. janúar 2020 en felld verður brott með nýrri reglugerð. Eftirfarandi eru helstu breytingar sem lagðar eru til í drögunum:

· Lagt er til að frá árinu 2023 skuli tímabil áætlunar fyrir ullargreiðslur miðað við tímabilið frá 1. júní til 31. maí (síðustu 12 mánuði).

· Ákvæði 12. gr. breytt á þann veg að framleiðendur sem eiga 100 kindur eða fleiri og eru með ásetningshlutfallið 1.0 eða hærra hafi forgang að öllu greiðslumarki sem er í boði á markaði hverju sinni. Einnig er bætt við ákvæðið texta sem tilgreinir að framleiðandi í forgangshópi geti ekki fengið hærri úthlutun ærgilda en sem nemur því að ásetningshlutfall eftir úthlutun fari niður í 1.0.

· Samkvæmt 1. ml. 2. mgr. 12. gr. er við forgangsröðun tekið mið af stöðu framleiðanda 1. janúar á innlausnarári. Lagt er til að bætt verði við ákvæðið að heimilt verði að miðað við stöðu framleiðanda á markaðsdegi ef hann telst vera nýliði, sbr. 2. gr. reglugerðarinnar, og hefur skilað haustskýrslu vegna næsta framleiðsluárs sem jafnframt er fyrsta framleiðsluár hans.

· Breytingar eru gerðar á 4. mgr. 12. gr. þar sem markaður með greiðslumark er fastsettur og tilgreint að hann skuli haldinn 15. nóvember ár hvert. Þá er greiðslufrestur vegna kaupa á greiðslumarki færður frá 1. desember til 15. desember ár hvert.

· Ákvæði er varða aðlögunarsamninga eru felld brott enda var heimilt að sækja um slíka samninga fram til 31. desember 2021. Sett er nýtt ákvæði til bráðabirgða sem kveður á um að brottfallin ákvæði um aðlögunarsamninga gildi áfram um aðlögunarsamninga sem sótt var um og/eða gerðir voru á grundvelli eldri reglugerðar á meðan slíkir samningar eru enn í gildi.

· Felld eru brott ákvæði til bráðabirgða sem eru orðin úrelt.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.