Samráð fyrirhugað 23.02.2022—16.03.2022
Til umsagnar 23.02.2022—16.03.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 16.03.2022
Niðurstöður birtar 15.09.2022

Frumvarp til laga um breytingu á kvikmyndalögum nr. 137/2001 (skilyrtir framleiðslustyrkir o.fl.)

Mál nr. 41/2022 Birt: 23.02.2022 Síðast uppfært: 15.09.2022
  • Menningar- og viðskiptaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál

Niðurstöður birtar

Eftir að samráðstíma lauk var ákveðið að vinna frumvarpið frekar í ráðuneyti. Frumavarp, ásamt breytingu á reglugerð lögð fram síðar, sjá mál 152/2022 og 153/2022.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 23.02.2022–16.03.2022. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 15.09.2022.

Málsefni

Frumvarpið kveður á um breytingar á kvikmyndalögum í átt að nútímalegu fyrirkomulagi sjóðakerfis kvikmynda. Einnig er skerpt á nokkrum atriði um Kvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndamiðstöð Íslands.

Menningar- og viðskiptaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á kvikmyndalögum, nr. 137/2001 (skilyrtir framleiðslustyrkir).

Stuðningur við kvikmyndagerð fellur undir málefnasvið 18, menningu, listir, íþrótta og æskulýðsmál. Meginmarkmið stjórnvalda á sviði menningar og lista er að jafna og bæta tækifæri til nýsköpunar í menningar- og listastarfsemi. Kvikmyndamál falla undir málaflokk 18.2 menningarstofnanir og 18.3 menningarsjóðir. Markmið stjórnvalda í málaflokkunum er meðal annars að skapa betri skilyrði fyrir fjölbreytni, nýsköpun og frumkvæði í listum og menningu. Kvikmyndastefna til ársins 2030 var kynnt á heimasíðu Stjórnarráðsins 6. október 2020. Í kvikmyndastefnu stjórnvalda er fjallað um að styðja þurfi við framleiðslu, sölu og dreifingu leikinna sjónvarpsþáttaraða í anda Norræna kvikmynda- og sjónvarpssjóðsins. Norræni kvikmynda- og sjónvarpssjóðurinn styrkir framleiðslu á verkum í formi lána sem endurgreiðast skv. ákveðnum reglum. Sjóðurinn á rétt á hluta (endurgreiðsluhlutfalli) af tekjum á heimsvísu af kvikmynd/þáttaröð. Sambærileg heimild til endurgreiðslu rúmast ekki innan ákvæða kvikmyndalaga. Með breytingarfrumvarpinu er kvikmyndasjóði skylt að veita skilyrta styrki í álíka formi og Norræni kvikmynda- og sjónvarpssjóðurinn.

Helstu breytingar frumvarpsins eru:

• Að kveða skýrt á um að styrkir til kvikmyndagerðar skulu veittir með skilyrði um endurgreiðslu hluta hagnaðar af tekjum kvikmyndar.

• Skerpt er á hlutverki Kvikmyndasafns Íslands í markmiðum laganna um að safnið stuðli að varðveislu kvikmyndaarfs.

• Með tilkomu kvikmyndastefnu hefur Kvikmyndamiðstöð Íslands fengið aukið hlutverk við að sinna kvikmyndafræðslu á Íslandi. Kvikmyndafræðslu er því bætt við verkefni miðstöðvarinnar.

• Bætt er við málsgrein um að heimilt sé að endurskipa forstöðumann Kvikmyndasafns Íslands einu sinni til fimm ára. Það er í samræmi við skipunartíma forstöðumanna annarra opinberra stofnana á sviði lista, t.d. Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, Þjóðleikhússtjóra og safnstjóra Listasafns Íslands.

• Orðalag 11. gr. laganna um gjaldtökuheimild Kvikmyndasafns Íslands er uppfært til dagsins í dag. Til dæmis lánar Kvikmyndasafn Íslands ekki út kvikmyndir í handbæru formi á diskum eða drifum heldur veitir safnið aðgang að efninu á stafrænu formi. Jafnframt er safninu heimilað að taka gjald fyrir sýningu, annan flutning og rétt til eintakagerðar í samræmi við ákvæði höfundalaga nr. 73/1972.

• Tekið er út orðalag um að í reglugerð megi finna nánari ákvæði um meginskiptingu fjárveitinga milli einstakra greina kvikmyndagerðar. Ekki er talið álitlegt að festa skiptingu fjárveitinga milli greina kvikmyndagerðar í reglugerð. Breyta þyrfti reglugerð í hvert skipti sem áherslubreyting verður í úthlutun sjóðsins og gerir miðstöðinni erfiðara fyrir. Orðalagið er því tekið út.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Elsa María Rögnvaldsdóttir - 09.03.2022

Meðfylgjandi er umsögn Fagfélaganna f.h. Félags tæknifólks.

Viðhengi