Samráð fyrirhugað 09.05.2022—23.05.2022
Til umsagnar 09.05.2022—23.05.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 23.05.2022
Niðurstöður birtar

Fyrirhuguð breyting á reglugerð nr. 1174/2012 (EES-gerð, hámarksálag á einingarverð reikisímtala sem eru umfram eðlilega notkun)

Mál nr. 86/2022 Birt: 09.05.2022 Síðast uppfært: 10.05.2022
  • Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (09.05.2022–23.05.2022). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Umsagna er óskað um drög að reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 1174/2012, vegna ákvörðunar um hámarksálag á einingarverð reikisímtala innan EES sem eru umfram eðlilega notkun, fyrir árið 2022.

Um reikisímtöl í farsíma gildir sú meginregla að ekki skuli lögð á aukin gjöld vegna notkunar á venjulegum ferðalögum innan EES (e. roam like home). Fjarskiptafyrirtæki geta samkvæmt EES-reglum lagt álag á einingarverð reikisímtala vegna þeirra símtala sem eru umfram eðlilega notkun (e. fair use policy). Árlega ákvarðar framkvæmdastjórn ESB hámark slíkrar álagningar (hámarksálag), á nánar skilgreindum reikniforsendum og að fenginni umsögn frá evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði fjarskipta (BEREC).

Samkvæmt framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2228 frá 14. desember 2021, um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2082, er hámarksálag á einingarverð reikisímtala vegna símtala sem eru umfram eðlilega notkun árið 2022 0,0072 evrur fyrir hverja mínútu (lækkun um 0,0004 evrur frá fyrra ári).

Framkvæmdarreglugerð 2021/2228 var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2022 hinn 29. apríl sl. Fyrirhugað er að innleiða hana hér á landi með breytingum á reglugerð nr. 1174/2012, um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins m.áo.br., með vísan til reglugerðardraganna sem hér með eru birt til umsagnar. Felld verði úr gildi breytingareglugerð nr. 601/2021, sama efnis.

Tengd mál