Samráð fyrirhugað 25.05.2022—15.07.2022
Til umsagnar 25.05.2022—15.07.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 15.07.2022
Niðurstöður birtar

Breyting á skaðabótalögum

Mál nr. 91/2022 Birt: 25.05.2022 Síðast uppfært: 30.06.2022
  • Dómsmálaráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
  • Örorka og málefni fatlaðs fólks
  • Dómstólar

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 25.05.2022–15.07.2022. Umsagnir verða birtar jafnóðum og þær berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Um er að ræða endurskoðun á ákvæðum skaðabótalaga um örorkumat. Markmiðið er að setja skýrar reglur um örorkumöt og hlutverk örorkunefndar og skapa traust um mat á varanlegum afleiðingum líkamstjóns.

Um er að ræða endurskoðun á ákvæðum skaðabótalaga um örorkumat og örorkunefnd sem fjallað er um í 10. gr. laganna. Snýr vinnan að því að styrkja það regluumhverfi sem örorkunefnd starfar í þannig að nefndin geti sinnt, innan hæfilegs tíma, mati á varanlegum afleiðingum líkamstjóna skv. skaðabótalögum. Markmiðið er að hafa skýrar reglur um framkvæmd örorkumats og skapa þannig aukið traust um mat á varanlegum afleiðingum líkamstjóns öllum til hagsbóta en ekki síst tjónþola. Þá er stefnt að því að örorkunefnd geti einnig sinnt mati á varanlegri læknisfræðilegri örorku skv. slysatryggingum vátryggingafélaga og slysatryggingum ríkis og sveitarfélaga vegna starfsmanna þeirra, auk þess sem örorkunefnd verði heimilt að sinna mati á varanlegri örorku fyrir lífeyrissjóði eftir þeim reglum sem um það gilda og slysatryggingum almannatrygginga. Endurskoðun framangreindra reglna eru framhald af endurskoðun á skaðabótalögum sem gerð var á árinu 2018 og lögð fram í frumvarpi sem lagt var fram á Alþingi það ár en hlaut ekki afgreiðslu https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=148&mnr=441. Ætlunin er að sameina breytingar á reglum um örorkumöt þeim breytingum sem lagðar voru til í áðurgreindu frumvarpi sem verður yfirfarið og uppfært. Með birtingu á áformaskjali um breytingu á reglum um framkvæmd örorkumats er hér með kallað eftir athugasemdum og hugmyndum sem nýtast munu við endurskoðunina. Mikilvægt er að fá athugasemdirnar sendar hér í samráðsgátt.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.