Samráð fyrirhugað 01.07.2022—10.08.2022
Til umsagnar 01.07.2022—10.08.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 10.08.2022
Niðurstöður birtar

Drög að reglugerð um alþjónustu á sviði fjarskipta

Mál nr. 110/2022 Birt: 01.07.2022
  • Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 01.07.2022–10.08.2022. Umsagnir verða birtar jafnóðum og þær berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Óskað er eftir umsögnum um drög að reglugerð um alþjónustu á sviði fjarskipta. Stefnt er að útgáfu hennar við gildistöku nýrra laga um fjarskipti í september næstkomandi.

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um alþjónustu á sviði fjarskipta. Drögin voru unnin í samstarfi við Fjarskiptastofu. Stefnt er að útgáfu hennar við gildistöku nýlega samþykktra laga um fjarskipti (1. september nk.), en þá falla úr gildi lög nr. 81/2003, um fjarskipti. Samhliða útgáfu nýrrar alþjónustureglugerðar falli úr gildi reglugerð nr. 1356/2007, um sama efni.

Ný fjarskiptalög fela í sér innleiðingu á svonefndri tilskipun (ESB) 2018/1972 eða Kóðans, en með honum voru meginefnisreglur á fjarskiptamarkaði endurnýjaðar. Kóðinn leysir af hólmi fjórar eldri gerðir, þar á meðal tilskipun um alþjónustu á sviði fjarskipta. Ákvæði 84.-91. gr. hans, ásamt viðauka V og VII, verða innleidd með 62.-66. gr. nýrra fjarskiptalaga og fyrirhugaðrar reglugerðar. Markmið reglugerðarinnar er að skilgreina hvaða þættir fjarskipta af tilteknum lágmarksgæðum skuli boðnir öllum neytendum á lögheimili sínu eða aðsetri samkvæmt skráningu hjá Þjóðskrá Íslands á viðráðanlegu verði, svo og örfélögum í skilningi laga um ársreikninga á stöðum þar sem þau eru með heilsársstarfsemi. Ennfremur er markmið reglugerðarinnar að kveða nánar á um skilyrði og útfærslu ráðstafana er varða aðgengi að og eftirlit með alþjónustu, þar á meðal gjaldskrá innan alþjónustu, svo og mat á kostnaði af alþjónustu sem alþjónustuveitanda er gert skylt að veita, með það í huga að bæta honum upp mismun kostnaðar og tekna af þjónustunni.

Reglugerðin verður sett með heimild í ákvæðum 6. mgr. 62. gr., 3. mgr. 63. gr., 4. mgr. 64. gr. og 8. mgr. 65. gr. nýrra laga um fjarskipti, sem bíða birtingar í Stjórnartíðindum. Umsagnarfrestur er til og með 10. ágúst nk.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.