Samráð fyrirhugað 08.08.2022—29.08.2022
Til umsagnar 08.08.2022—29.08.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 29.08.2022
Niðurstöður birtar 06.01.2023

Drög að reglugerð um brottfall reglugerða á sviði barnaverndar

Mál nr. 137/2022 Birt: 08.08.2022 Síðast uppfært: 06.01.2023
  • Mennta- og barnamálaráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Fjölskyldumál

Niðurstöður birtar

Drög að reglugerð um brottfall reglugerða á sviði barnaverndar voru birt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda þann 8. ágúst 2022. Umsóknarfrestur var þrjár vikur. Engin umsögn barst og var því ekki talið tilefni til að draga niðurstöður samráðs fram í samantektarskjali.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 08.08.2022–29.08.2022. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 06.01.2023.

Málsefni

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um brottfall fjögurra reglugerða á sviði barnaverndar og settar voru í tíð eldri laga.

Markmið reglugerðarinnar er að fella brott þrjár reglugerðir sem settar voru í tíð eldri laga um vernd barna og ungmenna, nr. 58/1992 og eina reglugerð sem sett var á grundvelli barnaverndarlaga, nr. 80/2002 árið 2013.

Barnaverndarlög, nr. 80/2002 leystu af hólmi eldri lög um vernd barna og ungmenna, nr. 58/1992. Frá þeim tíma hefur lögunum verið breytt nokkrum sinnum, síðast með lögum nr. 20/2022. Í kjölfar gildistöku nýrra barnaverndarlaga voru settar fjölmargar nýjar reglugerðir sem leystu eldri reglugerðir af hólmi. Þær reglugerðir, sem settar voru í tíð eldri laga voru þó ekki felldar brott. Í ljósi þeirrar þróunar sem orðið hefur í málaflokknum og nýlegra breytinga á lagaumhverfi þykir mikilvægt að fella brott eldri reglugerðir enda hafa verið settar nýjar í stað þeirra sem fjalla með ítarlegri hætti um sömu atriði.

Lagt er til að fella eftirfarandi reglugerðir brott:

1. Reglugerð um tilsjónarmann, persónulegan ráðgjafa og stuðningsfjölskyldu skv. 21. gr. laga nr. 58/1992 um vernd barna og ungmenna, nr. 452/1993. Reglugerðin var sett á grundvelli eldri laga um vernd barna og ungmenna. Í reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga, nr. 652/2004, sem sett er á grundvelli gildandi barnaverndarlaga, nr. 80/2002 er fjallað um barnaverndarúrræði á ábyrgð sveitarfélaga, þ.m.t. um tilsjónarmann, persónulegan ráðgjafa og stuðningsfjölskyldu. Í reglugerðinni er fjallað almennt um úrræðin sem og um ferli leyfisveitinga með ítarlegri hætti en gert er í reglugerð þeirri sem lagt er til að fella brott.

2. Reglugerð um barnaverndarstofu, nr. 264/1995, með síðari breytingum. Með lögum um Barna- og fjölskyldustofu, nr. 87/2021 samþykkti Alþingi að Barnaverndarstofa yrði lögð niður og í stað hennar tæki til starfa ný ríkisstofnun, Barna- og fjölskyldustofa. Barnaverndarstofa tók upphaflega til starfa í kjölfar breytinga sem gerðar voru með lögum nr. 22/1995, um breytingu á lögum um vernd barna og ungmenna, nr. 58/1992. Barnaverndarstofa starfar því ekki lengur og rétt er að leggja til að fella brott reglugerð um starfsemi hennar.

3. Reglugerð um ráðstöfun barna í fóstur, nr. 532/1996. Reglugerðin var sett á grundvelli eldri laga um vernd barna og ungmenna sem hafa verið felld úr gildi. Í reglugerð um fóstur, nr. 804/2004, sem sett er á grundvelli gildandi barnaverndarlaga, nr. 80/2002 er fjallað almennt um fóstur, leyfi til að taka barn í fóstur, námskeið, ráðstöfun barns í fóstur, fósturforeldra og fleiri atriði með ítarlegri hætti en gert er í reglugerð um ráðstöfun barna í fóstur frá 1996 og því er talið rétt að leggja til brottfall hennar.

4. Reglugerð um kærunefnd barnaverndarmála, nr. 1007/2013. Með tilkomu úrskurðarnefndar velferðarmála, sbr. lög um úrskurðarnefnd velferðarmála nr. 85/2015 voru nokkrar sjálfstæðar stjórnsýslunefndir, þ.m.t. kærunefnd barnaverndarmála sameinaðar í eina úrskurðarnefnd. Við gildistöku laganna voru jafnframt gerðar breytingar á barnaverndarlögum, nr. 80/2002. Um málsmeðferð fyrir nefndinni er fjallað með ítarlegum hætti í lögunum nr. 85/2015 og því eðlilegt að leggja til að fella brott reglugerð um kærunefnd barnaverndarmála enda hefur hún ekki starfað sem sjálfstæð nefnd síðan að úrskurðarnefnd velferðarmála tók til starfa.

Tengd mál