Samráð fyrirhugað 08.08.2022—22.08.2022
Til umsagnar 08.08.2022—22.08.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 22.08.2022
Niðurstöður birtar

Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971

Mál nr. 142/2022 Birt: 08.08.2022
  • Innviðaráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Sveitarfélög og byggðamál
  • Fjölskyldumál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (08.08.2022–22.08.2022). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Áformað er að leggja til nauðsynlegar breytingar á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971, sem fela í sér að innheimta meðlaga verði færð frá sveitarfélögum til ríkisins.

Málefni Innheimtustofnunar sveitarfélaga hafa verið til umfjöllunar í samskiptum ríkis og sveitarfélaga um langt skeið eða frá árinu 2002. Árið 2010 var gefin út skýrsla starfshóps um heildarendurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem skipaður var af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þar var komist að þeirri niðurstöðu að eðlilegt væri að verkefni Innheimtustofnunar yrðu færð til ríkisins, þar sem þau yrðu sameinuð öðrum innheimtukerfum ríkissjóðs. Skýr vilji er hjá sveitarfélögum í gegnum Samband íslenskra sveitarfélaga að verkefni Innheimtustofnunar verði færð til ríkisins, ekki síst vegna áhrifa reksturs stofnunarinnar á fjárhagsstöðu Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.

Í júní 2021 var sett á fót verkefnisstjórn sem var falið það hlutverk að meta fýsileika á tilfærslu stofnunarinnar til ríkis og skila tillögum til ráðherra. Eitt af verkefnum verkefnisstjórnar var að fylgja eftir úttekt Ríkisendurskoðunar á verkefnum stofnunarinnar og efnahag sem nú stendur yfir. Vinna verkefnastjórnar snýr ekki síst að því að meta fýsilega móttökuaðila innheimtunnar hjá ríkinu og svo einnig að greina fjárhagslegar tilfærslur, svo sem milli Jöfnunarsjóðs og móttökustofnunar við yfirfærslu verkefnisins. Með yfirfærslunni er m.a. stefnt að því að tryggja samfellu í þjónustu við gjaldendur meðlaga á Íslandi, samræma innheimtu ríkisins og bæta réttaröryggi skuldara.

Ekki er gert ráð fyrir heildarendurskoðun á lagaumhverfi meðlaga að þessu sinni heldur er gert ráð fyrir að slík endurskoðun fari fram með móttökuaðila verkefnisins eftir að verkefnið hefur verið fært yfir til ríkisins.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Ísafjarðarbær - 15.08.2022

Á 1206. fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, þann 15. ágúst 2022, var mál um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971 lagt fram.

Bæjarráð bókaði eftirfarandi umsögn um málið:

"Bæjarráð gerir ekki athugasemdir við áform um lagabreytingu, en áréttar bókun bæjarstjórnar frá 6. janúar 2022, um að staðið verði vörð um störf tengd innheimtu meðlaga í Ísafjarðarbæ, auk þess sem mikil sóknarfæri geta skapast til fjölgunar starfa og fleiri verkefna með því að samþætti starfsemina við aðra starfsemi opinberra stofnanna á vegum ríkisins."