Samráð fyrirhugað 14.09.2022—28.09.2022
Til umsagnar 14.09.2022—28.09.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 28.09.2022
Niðurstöður birtar

Drög að frumvarpi að breytingu á raforkulögum nr. 65/2003

Mál nr. 165/2022 Birt: 14.09.2022
  • Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Orkumál
  • Markaðseftirlit og neytendamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (14.09.2022–28.09.2022). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Í frumvarpsdrögum er lögð til breyting á raforkulögum sem ætlað er að skýra betur gjaldskrárheimildir dreifiveitna.

Í frumvarpsdrögum er lögð til breyting á raforkulögum nr. 65/2003 sem ætlað er að skýra betur lagaheimild dreifiveitna til að haga gjaldskrá sinni þannig að almennir notendur dreifikerfisins beri ekki kostnað ef tengingar nýrra viðskiptavina við kerfið valda viðbótarkostnaði sem bundinn er við þá tenginu. Með því verði tryggt að ekki leiki vafi á um forsendur gjaldtöku vegna þess viðbótarkostnaðar sem til fellur við tenginguna. Samráð um áform um lagasetninguna fór ekki fram sökum þess að aðkallandi er að taka af öll tvímæli um heimild dreifiveitna til að innheimta viðbótarkostnað sem fjallað er um í þessu frumvarpi. Sjá nánar greinargerð með frumvarpinu.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Landvernd, landgræðslu- og umhverisverndarsamtök Íslands - 26.09.2022

Vinsamlegast sjá umsögn Landverndar í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Sigtryggur Veigar Herbertsson - 27.09.2022

Ég tel að skoða þurfi skoða þessa lagasetningu í samhengi við þá neytendavernd sem er megintilgangur 3ja orkupakkans. Þarna er verið opna á þann möguleika að heimili í landinu borgi kerfisframlag að fullu á meðan stórfyrirtæki mögulega sleppa við kerfisframlag. Í greinagerðinni er ekkert minnst á þau heimili sem ekkert aðgengi hafa að dreifikerfum.

Vinsamlegast sjá frekari umsögn í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Samtök iðnaðarins - 27.09.2022

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka iðnaðarins um drög að frumvarpi að breytingu á raforkulögum nr. 65/2003, mál. nr. 165/2022.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Þórólfur Nielsen - 28.09.2022

Meðfylgjandi er umsögn Landsvirkjunar.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Bændasamtök Íslands - 28.09.2022

Sjá í viðhengi umsögn Bændasamtaka Íslands.

Viðhengi