Samráð fyrirhugað 16.09.2022—02.10.2022
Til umsagnar 16.09.2022—02.10.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 02.10.2022
Niðurstöður birtar

Frumvarp til laga um póstþjónustu (Leiðrétting, bréfakassasamstæður, innleiðing Evrópureglna.)

Mál nr. 168/2022 Birt: 16.09.2022
  • Innviðaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 16.09.2022–02.10.2022. Umsagnir verða birtar jafnóðum og þær berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Í frumvarpsdrögunum eru lagðar til breytingar á lögum um póstþjónustu sem fela í sér innleiðingu á framkvæmdarreglugerð ESB, heimild fyrir aukinni notkun bréfakassasamstæðna og lagfæringu á lögunum.

Frumvarpsdrögin fela í sér breytingar á lögum um póstþjónustu nr. 98/2019, með síðari breytingum. Í fyrsta lagi er lagt til að setja lagastoð undir framkvæmdarreglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1263, í öðru lagi er lagt til að rýmka heimildir til notkunar bréfakassasamstæða í þéttbýli og í þriðja lagi er lagt til að fjarlæga orðið „Póst- og fjarskiptastofnun“ endanlega úr lögunum.

Lagt er til að ráðherra verði veitt heimild til að innleiða framkvæmdareglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1263 með reglugerð líkt og heimild hefur verið veitt með grunnreglugerðina, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/644) um pakkasendingar yfir landamæri. Grunnreglugerðinni er einkum ætlað að ýta undir traust neytenda á því að eiga viðskipti á netinu milli landa með aukinni söfnun og miðlun upplýsinga um pakkasendingaþjónustu. Framkvæmdarreglugerðin varðar sérstök eyðublöð sem póstrekendum af ákveðinni stærð, ber að nota. Hafa ber í huga að reglugerðin gildir aðeins yfir landamæri en ekki innanlands.

Þá er lagt til að gerðar verði breytingar á 1. málslið 5. mgr. 27. gr. laganna. Þetta ákvæði var fyrst og fremst hugsað fyrir þéttbýli á landsbyggðinni eða í hinum dreifðari byggðum til að minnka kostnað við alþjónustu. Þannig þyrfti pósturinn aðeins að stoppa á einum stað í stað þess að keyra við í hverju húsi og setja bréf um bréfalúgu. Ljóst er, sé litið til framtíðar í póstþjónustu bæði hér á landi og t.d. í Noregi þá mun verða meiri notkun á bréfakassasamstæðum í framtíðinni í stað útburðar í hvert hús, meira að segja á stærri þéttbýlisstöðum. Hefur þetta sparnað í för með sér og jákvæð umhverfisáhrif.

Loks er lagt til að bæta úr mistökum við lagasetningum þegar verkefni voru færð frá Póst- og fjarskiptastofnun yfir til Byggðastofnun. Við lagasetningu var orðið „Póst- og fjarskiptastofnun“ ekki að fullu afmáð úr lögunum. Þrátt fyrir að lykilákvæði hafi verið breytt á sínum tíma sem tryggir Byggðastofnun fullt umboð til að annast framkvæmd laganna þykir rétt að færa þetta að fullu í rétt horf.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.