Samráð fyrirhugað 16.09.2022—02.10.2022
Til umsagnar 16.09.2022—02.10.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 02.10.2022
Niðurstöður birtar 30.01.2023

Breyting á lögum um póstþjónustu (Leiðrétting, bréfakassasamstæður, innleiðing Evrópureglna.)

Mál nr. 168/2022 Birt: 16.09.2022 Síðast uppfært: 30.01.2023
  • Innviðaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál

Niðurstöður birtar

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um póstþjónustu, nr. 98/2019 (úrbætur á póstmarkaði) var lagt fram á Alþingi 2. desember 2022. Fjallað er um niðurstöður samráðs í 5. kafla greinargerðar með frumvarpinu.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 16.09.2022–02.10.2022. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 30.01.2023.

Málsefni

Innleiðing á framkvæmdarreglugerð ESB, heimild fyrir aukinni notkun bréfakassasamstæðna og lagfæring á lögunum.

Frumvarpsdrögin fela í sér breytingar á lögum um póstþjónustu nr. 98/2019, með síðari breytingum. Í fyrsta lagi er lagt til að setja lagastoð undir framkvæmdarreglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1263, í öðru lagi er lagt til að rýmka heimildir til notkunar bréfakassasamstæða í þéttbýli og í þriðja lagi er lagt til að fjarlæga orðið „Póst- og fjarskiptastofnun“ endanlega úr lögunum.

Lagt er til að ráðherra verði veitt heimild til að innleiða framkvæmdareglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1263 með reglugerð líkt og heimild hefur verið veitt með grunnreglugerðina, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/644) um pakkasendingar yfir landamæri. Grunnreglugerðinni er einkum ætlað að ýta undir traust neytenda á því að eiga viðskipti á netinu milli landa með aukinni söfnun og miðlun upplýsinga um pakkasendingaþjónustu. Framkvæmdarreglugerðin varðar sérstök eyðublöð sem póstrekendum af ákveðinni stærð, ber að nota. Hafa ber í huga að reglugerðin gildir aðeins yfir landamæri en ekki innanlands.

Þá er lagt til að gerðar verði breytingar á 1. málslið 5. mgr. 27. gr. laganna. Þetta ákvæði var fyrst og fremst hugsað fyrir þéttbýli á landsbyggðinni eða í hinum dreifðari byggðum til að minnka kostnað við alþjónustu. Þannig þyrfti pósturinn aðeins að stoppa á einum stað í stað þess að keyra við í hverju húsi og setja bréf um bréfalúgu. Ljóst er, sé litið til framtíðar í póstþjónustu bæði hér á landi og t.d. í Noregi þá mun verða meiri notkun á bréfakassasamstæðum í framtíðinni í stað útburðar í hvert hús, meira að segja á stærri þéttbýlisstöðum. Hefur þetta sparnað í för með sér og jákvæð umhverfisáhrif.

Loks er lagt til að bæta úr mistökum við lagasetningum þegar verkefni voru færð frá Póst- og fjarskiptastofnun yfir til Byggðastofnun. Við lagasetningu var orðið „Póst- og fjarskiptastofnun“ ekki að fullu afmáð úr lögunum. Þrátt fyrir að lykilákvæði hafi verið breytt á sínum tíma sem tryggir Byggðastofnun fullt umboð til að annast framkvæmd laganna þykir rétt að færa þetta að fullu í rétt horf.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Guðrún P Waage - 18.09.2022

Mig langar að vita hvernig er gert ráð fyrir að eldra fólk og aðrir sem eiga erfitt með að komast um eiga að nálgast sinn póst.

Afrita slóð á umsögn

#2 Nikolay Gagunashvili - 20.09.2022

Dear Sir or Madam,

Please explain to me how it will be working on 2 simple examples.

1. My bank sent me envelop with credit card by post, where I will get this envelop.

Will I have special private post box in some special place?

Where it will be this special place?

How I will know that there is envelop from bank with credit card in this box?

2. I would like send envelop with congratulations to my friend in Akureyri.

I am living on Trollakor 2, Kopavogur. There is no post office close to my home

as well even red post boxes. Now I must go to nearest post office (Mjodd) and it is only way in my case.

How this problem will be solved in new post system?

I can not tell yes or no for new system without answers on my questions.

Hope for your answers

Sincerely

Nikolay Gagunashvili, professor

Afrita slóð á umsögn

#3 Erik Wilhelm Pomrenke - 22.09.2022

If there is one thing citizens of different parties and political ideologies can agree on, it is that the state should provide a postal service.

The post is an essential service, and limiting access to it, like with any other essential service, is necessarily going to have the most significant impact on immigrants, students, and low-wage earners. Will Icelanders have to take a day off of work just to check their mail? The post office already has limited hours that do not fit into many working peoples' schedules, and during the winter, this will also affect the elderly and disabled, who may not be able to drive to their local post office.

The postal service is such a basic way in which the lives of citizens and the state interact with each other, and this decision seems to be a choice to simply make life worse for the average citizen.

Iceland is injected with huge amounts of foreign capital every day. It must be the case that the basic functions of a post office can be fulfilled.

Afrita slóð á umsögn

#4 Samtök atvinnulífsins - 30.09.2022

Góðan dag,

meðfylgjandi er umsögn Samtaka atvinnulífsins um málið.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu - 30.09.2022

Meðfylgjandi er umsögn SVÞ - Samtaka verslunar og þjónustu um drög að frumvarpi til laga um póstþjónustu (Leiðrétting, bréfakassasamstæður, innleiðing Evrópureglna)

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Kristín Guðbjartsdóttir - 01.10.2022

Ég er mótfallinn því að pósturinn sé ekki borinn út - vil að hann komi beint inn um lúuna heima hjá mér. Ég er ekki með bíl og get ekki gengið langar vegalengdir.

Afrita slóð á umsögn

#7 Anna Kristín Pétursdóttir - 02.10.2022

Hjálagt í meðfylgjandi viðhengi eru athugasemdir og spurningar sem ég hef fram að færa varðandi mál nr. 114/2022 (nýtt nr. 168/2022)

Viðhengi