Samráð fyrirhugað 15.11.2022—02.12.2022
Til umsagnar 15.11.2022—02.12.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 02.12.2022
Niðurstöður birtar 09.01.2023

Breyting á reglugerð um íslensk vegabréf

Mál nr. 218/2022 Birt: 15.11.2022 Síðast uppfært: 09.01.2023
  • Dómsmálaráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Niðurstöður birtar

Engar umsagnir bárust um reglugerðardrögin. Reglugerðarbreytingin var birt í B-deild Stjórnartíðinda 29. desember 2022 og öðlaðist þegar gildi.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 15.11.2022–02.12.2022. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 09.01.2023.

Málsefni

Lagt er til að útgefanda ökuskírteinis verði heimilt, að fengnu samþykki umsækjanda, að sækja ljósmynd af honum og rithandarsýnishorn hans úr vegabréfaskrá og nota við útgáfu ökuskírteinis.

Með tillagðri breytingu er tekið skref í átt að því að gera umsókn um ökuskírteini stafræna að öllu leyti. Það er til þess fallið að einfalda umsóknarferlið og mun væntanlega fækka heimsóknum til sýslumannsembætta.

Andlitsmynd telst til viðkvæmra persónuupplýsinga og þar sem miðlun samkvæmt tillagðri breytingu er til hagræðis en stafar ekki af nauðsyn er lagt til að miðlun verði einungis heimil að fengnu samþykki umsækjanda. Er þá gert ráð fyrir að umsækjandi hafi val um hvort hann leggur fram nýja mynd eða mynd verður sótt í vegabréfaskrá og að veiting þjónustunnar sé því ekki háð samþykki hans fyrir miðluninni. Sömu sjónarmið eiga við um rithandarsýnishorn.

Hvað varðar tæknilega útfærslu stendur til að sett verði tenging milli netþjóna hlutaðeigandi stofnana sem felur ekki í sér aukakostnað heldur fellur það undir verkefni sem er þegar í gangi.