Samráð fyrirhugað 18.11.2022—02.12.2022
Til umsagnar 18.11.2022—02.12.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 02.12.2022
Niðurstöður birtar 09.01.2023

Ný lög um nafnskírteini

Mál nr. 224/2022 Birt: 18.11.2022 Síðast uppfært: 09.01.2023
  • Dómsmálaráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
  • Samgöngu- og fjarskiptamál
  • Hagskýrslugerð og grunnskrár

Niðurstöður birtar

Tvær umsagnir bárust um áformaskjalið sem verða teknar til skoðunar við vinnslu frumvarps til nýrra laga um nafnskírteini. Þegar drög að frumvarpinu eru tilbúin verða þau sett í Samráðsgátt og óskað umsagna.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 18.11.2022–02.12.2022. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 09.01.2023.

Málsefni

Áformað er að setja ný heildarlög um nafnskírteini sem verða örugg persónuskilríki til auðkenningar og gild ferðaskilríki innan EES/Schengen-svæðisins

Nafnskírteini samkvæmt núgildandi lögum um útgáfu og notkun nafnskírteina nr. 25/1965 standast ekki kröfur nútímans til öruggra persónuskilríkja. Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1157 um aukið öryggi persónuskilríkja, sem nú er í innleiðingarferli hjá sameiginlegu EES-nefndinni, er kveðið á um hvaða kröfur eru gerðar til öruggra persónuskilríkja sem einnig skulu teljast til gildra ferðaskilríkja á EES/Schengen-svæðinu. Áformað er að nafnskírteini samkvæmt nýjum lögum standist kröfur reglugerðarinnar og verði því hvort tveggja örugg persónuskilríki til auðkenningar og gild ferðaskilríki á EES/Schengen-svæðinu.

Gert er ráð fyrir að ný og örugg nafnskírteini muni nýtast þeim sem kjósa að nota örugg og handhæg persónuskilríki sem einnig má nota sem ferðaskilríki þegar ferðast er á EES/Schengen-svæðinu. Þá þykir líklegt að sér í lagi ungmenni og aðrir sem ekki njóta ökuréttinda muni kjósa að nota ný handhæg nafnskírteini fremur en vegabréf sem persónuskilríki til auðkenningar í daglegu lífi.

Til skoðunar hafa verið mismunandi kostir við útgáfu nafnskírteina hvað varðar útgáfu þeirra á stafrænu formi. Gert er ráð fyrir að nafnskírteini verði á plastformi en þó er ekki talið nauðsynlegt að í nýjum lögum verði kveðið á um form þeirra heldur nægi að setja slík ákvæði í reglugerð á grundvelli laganna. Lögin komi þá ekki í veg fyrir að unnt verði að gefa út stafræn nafnskírteini á grundvelli þeirra þegar fram líða stundir. Með lögunum verði heldur ekki komið í veg fyrir að unnt verði að hlaða nafnskírteinum niður í stafræn veski en til að byrja með yrðu slíkar stafrænar útgáfur tengdar útgefnum plastkortum.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Telma Halldórsdóttir - 25.11.2022

Meðfylgjandi er umsögn Þjóðskrár Íslands.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Persónuvernd - 02.12.2022

Hjálögð er umsögn Persónuverndar.

Viðhengi