Samráð fyrirhugað 25.11.2022—09.12.2022
Til umsagnar 25.11.2022—09.12.2022
Niðurstöður í vinnslu frá 09.12.2022
Niðurstöður birtar

Breyting á reglugerð um verðbréfaréttindi, nr. 1125/2021

Mál nr. 236/2022 Birt: 25.11.2022
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit og neytendamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (25.11.2022–09.12.2022). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Lagt er til að krafa um árlega endurmenntun vegna verðbréfaréttinda verði felld brott, en að áfram verði krafist endurmenntunar sem að lágmarki nemi sex klukkustundum á hverju þriggja ára tímabili.

Í 4. mgr. 40. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga, nr. 115/2021, kemur fram að þeim sem hafa öðlast verðbréfaréttindi er skylt að sækja reglulega endurmenntun sem tryggir að þeir viðhaldi fræðilegri þekkingu, faglegri hæfni og gildum. Jafnframt segir að ráðherra ákveði í reglugerð þann fjölda klukkustunda sem viðkomandi þarf að verja í endurmenntun á hverju þriggja ára tímabili til að viðhalda réttindum sínum sem skal að hámarki vera níu klukkustundir vegna verðbréfaréttinda.

Í 2. mgr. 8. gr. reglugerðar um verðbréfaréttindi, nr. 1125/2021, er endurmenntunarkrafan nánar útfærð. Þar segir m.a. að endurmenntun vegna verðbréfaréttinda skuli að lágmarki svara til tveggja klukkustunda á ári og samtals sex klukkustunda á hverju þriggja ára tímabili.

Lagt er til að fyrrgreindu ákvæði reglugerðarinnar verði breytt á þann veg að einungis verði krafa um að endurmenntun svari til sex klukkustunda á hverju þriggja ára tímabili og ekki verði gerð krafa um árlega endurmenntun.

Tillagan byggist á þeirri reynslu sem komin er á framkvæmd laganna og reglugerðarinnar frá gildistöku þeirra. Með tilliti til sjónarmiða um meðalhóf þá er ekki talin þörf á að krefjast árlegrar endurmenntunar til að ná fram markmiði 4. mgr. 40. gr. laganna, þ.e. að þeir sem hafi verðbréfaréttindi viðhaldi fræðilegri þekkingu, faglegri hæfni og gildum með reglulegri endurmenntun.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Yngvi Örn Kristinsson - 29.11.2022

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja um málið.

Kv. Yngvi

Viðhengi