Samráð fyrirhugað 28.11.2022—09.01.2023
Til umsagnar 28.11.2022—09.01.2023
Niðurstöður í vinnslu frá 09.01.2023
Niðurstöður birtar

Drög að reglugerð um eignarskráningu í verðbréfamiðstöð

Mál nr. 237/2022 Birt: 28.11.2022
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit og neytendamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (28.11.2022–09.01.2023). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Umsagna er óskað um drög að reglugerð um eignarskráningu í verðbréfamiðstöð, sem til stendur að setja á grundvelli laga um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga.

Óskað er eftir umsögnum um drög að reglugerð um eignarskráningu í verðbréfamiðstöð.

Með lögum nr. 7/2020, um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga, var m.a. innleidd í landsrétt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar o.fl. (CSD-reglugerðin eða CDSR). CSDR er aðallega ætlað að samræma reglur um uppgjör fjármálagerninga á Evrópska efnahagsvæðinu (EES) og reglur um skipulagningu og háttsemi verðbréfamiðstöðva til að stuðla að öruggu, skilvirku og snurðulausu uppgjöri. Ákvæði IV. kafla laganna byggja á sambærilegum ákvæðum eldri laga um rafræna eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997, sem féllu úr gildi við samþykkt laga nr. 7/2020. Þau fjalla um eignarskráningu (skráningu réttinda yfir rafbréfum í verðbréfamiðstöð) og þá réttarvernd sem hún felur í sér.

Markmið reglugerðarinnar er að kveða nánar á um grundvöll og framkvæmd eignarskráningar í skilningi laga nr. 7/2020, réttindi og skyldur þátttakenda í verðbréfamiðstöðvum að því er hana varðar, stofnun reikninga og innköllun í því skyni að afmá réttindi yfir rafbréfum í verðbréfamiðstöð eða ógilda áþreifanlega fjármálagerninga vegna rafrænnar útgáfu þeirra í verðbréfamiðstöð.

Drögin voru undirbúin af dr. Andra Fannari Bergþórssyni, dósent við Háskólann í Reykjavík, í samráði við fjármála- og efnahagsráðuneytið. Byggt var á grunni eldri reglugerðar um rafræna eignarskráningu verðbréfa í verðbréfamiðstöð, nr. 397/2000 (m.áo.br.), og horft til norrænna fyrirmynda um uppbyggingu.

Helstu breytingarnar og/eða nýmæli sem felast í drögunum eru eftirfarandi:

• Umfang reglugerðarinnar er minnkað töluvert, sem er í samræmi við fyrirkomulag á Norðurlöndum eftir gildistöku CSDR.

• Leitast er við að lýsa ferlinu við eignarskráningu og þeirri réttarvernd sem hún hefur í för með sér með skýrari hætti og í samræmi við framkvæmdina í dag.

• Hafa ber í huga að skilgreining á hugtakinu eignarskráning hefur verið þrengd, frá því sem var í eldri lögum og reglugerð, og er nú svohljóðandi: „Skráning réttinda yfir rafbréfum í verðbréfamiðstöð“ (sbr. 4. gr. laga nr. 7/2020). Um útgáfu rafbréfa í verðbréfamiðstöð fer samkvæmt ákvæðum CSDR.

Við undirbúning reglugerðarinnar kom til skoðunar hvort tilefni væri til að minnka kröfur til fyrirkomulags við innköllun áþreifanlegra hlutabréfa og annarra fjármálagerninga í tengslum við rafræna útgáfu í verðbréfamiðstöð, en í 14. gr. laga nr. 7/2020 er vísað beint í kröfur 13. gr. laganna (Lögbirtingablað og þriggja mánaða innköllunarfrestur). Ákvæði V. kafla reglugerðardraganna endurspegla þetta, enda krefðist önnur nálgun breytinga á gildandi lögum. Sjónarmið óskast frá umsagnaraðilum, að því er mögulega breytingu á 14. gr. laganna varðar.

Reglugerðin verður sett með heimild í 1.-4. og 6. tölul. 31. gr. og 13.-14. gr., laga nr. 7/2020 um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Halldóra Guðrún Hinriksdóttir - 09.01.2023

Sæl

Meðfylgjandi er umsögn um drög að reglugerð um eignaskráningu í verðbréfamiðstöð frá Verðbréfamiðstöð Íslands hf.

Bestu kveðjur, Halldóra

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Samtök fjármálafyrirtækja - 09.01.2023

Góðan dag.

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja.

Virðingarfyllst,

Margrét A. Jónsdóttir, lögfræðingur

Viðhengi