Samráð fyrirhugað 15.12.2022—31.01.2023
Til umsagnar 15.12.2022—31.01.2023
Niðurstöður í vinnslu frá 31.01.2023
Niðurstöður birtar

Breytingar á lögum um skilameðferð - frumvarpsdrög o.fl

Mál nr. 248/2022 Birt: 15.12.2022
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit og neytendamál

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 15.12.2022–31.01.2023. Umsagnir verða birtar jafnóðum og þær berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skilameðferð. Með frumvarpsdrögunum eru birt áformaskjal, mat á áhrifum og samanburðartafla.

Frumvarpinu er fyrst og fremst ætlað að innleiða meginefni tilskipunar (ESB) 2019/879 (BRRD II-tilskipunarinnar). Auk þess eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. Eftirfarandi eru helstu breytingar frumvarpsins:

1. Mælt verður fyrir um nýtt markmiðsákvæði laganna þannig að ákvæðið endurspegli betur markmið BRRD tilskipunarinnar.

2. Nákvæmari reglur um skilaáætlun og skilabærni, sér í lagi hvað samstæður varðar.

3. Ýmsar breytingar á ákvæðum IV. kafla laganna um lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar (MREL). Breytingarnar uppfæra meðal annars hvernig MREL-kröfur eru reiknaðar út, þær skuldbindingar sem hægt er að nota til að uppfylla kröfurnar og einstakar valdheimildir Seðlabankans, þ.m.t. til að leggja stjórnvaldssektir á fyrirtæki eða takmarka úthlutanir fyrirtækja ef þau uppfylla ekki MREL-kröfurnar.

4. Kveðið verður á um skyldu ráðherra til að setja reglugerð um lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar. Reglugerð ráðherra mun innleiða meginefni BRRD II-tilskipunarinnar sem varðar lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar.

5. Fyrirmæli um samningsskilmála í samningum fyrirtækis eða einingar sem varða skuldbindingar sem útgefnar eru samkvæmt löggjöf utan Evrópska efnahagssvæðisins.

6. Mælt verður fyrir um breytingar á ákvæði laganna um ákvörðun um skilameðferð. Breytingarnar auka skýrleika og kveða einnig á um skilmerkilegri heimildir til að taka eignarhaldsfélög til skilameðferðar.

7. Skilavald Seðlabanka Íslands fær heimild að ákveðnum skilyrðum uppfylltum til að fresta tilteknum skuldbindingum áður en formleg ákvörðun um skilameðferð er tekin.

8. Mælt verður fyrir um breytingar á XII. kafla laga um fjármálafyrirtæki. Breytingarnar skerpa meðal annars á samspili endurskipulagningar fjárhags og skilameðferðar og einnig reglum um meðferð krafna við slitameðferð.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.