Samráð fyrirhugað 24.01.2023—28.02.2023
Til umsagnar 24.01.2023—28.02.2023
Niðurstöður í vinnslu frá 28.02.2023
Niðurstöður birtar

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023 Birt: 24.01.2023 Síðast uppfært: 03.03.2023
  • Heilbrigðisráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
  • Sjúkrahúsþjónusta

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (24.01.2023–28.02.2023). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Umsagna er óskað um drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna.

Með drögunum er lagt til að sett verði reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna sem ráðherra er heimilt að setja samkvæmt 3. mgr. 19. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012. Reglugerðardrögin voru samin af starfshópi sem ráðherra skipaði um útgáfu vottorða.

Í 19. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012, er fjallað um vottorð, álitsgerðir, faglegar yfirlýsingar og skýrslur. Heilbrigðisstarfsmönnum ber að gæta varkárni, nákvæmni og óhlutdrægni við útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslna og votta það eitt er þeir vita sönnur á og er nauðsynlegt í hverju tilviki.

Í drögunum eru m.a. lagðar til skilgreiningar á vottorðum og álitsgerðum.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Berglind Ýr Karlsdóttir - 21.02.2023

Meðfylgjandi bréf frá Sjúkratryggingum Íslands.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Hilde Berit Hundstuen - 21.02.2023

Þetta er brot á friðhelgi einkalífsins, brot á stjornarskrárvörðu friðhelgi okkar!

Hvernig dettur ykkur þetta í hug??

Afrita slóð á umsögn

#3 Brynleifur Siglaugsson - 24.02.2023

Mannréttindabrot að ætla að krefja fólk um vottorð. Heilsufarsupplýsingar hvers og eins eru einkamál og ætla að fara að kúga fólk til bólusetninga er vitfirring. Ættuð frekar að eyða ykkar ómerkilega tíma í að rannsaka stóraukin dausföll sem skýrast alveg örugglega að stórum hluta af "bólusetningu" við svokölluðu Covid með efnum sem eru stórhættuleg og illa rannsökuð.

Afrita slóð á umsögn

#4 Pétur Daníelsson - 24.02.2023

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinna

Persónuupplýsingar sem þáttur í einkalífi Í friðhelgi einkalífs felst réttur hvers manns til að ráða yfir lífi sínu og líkama og njóta friðar um lífshætti sína, einkahagi og samskipti við aðra.

Eftir því sem upplýsingar standa nær persónu njóta þær ríkari verndar sem viðkvæmar upplýsingar. Þar m.a. trúar- eða stjórnmálaskoðanir, kynþáttur og uppruni, heilsuhagir, lyfjanotkun og fl.

Margvíslegt form persónuupplýsinga – Dæ: Kennitala, ljósmynd, tölvupóstfang, IP-tala á einkatölvu, bankaupplýsingar, upplýsingar í sjúkraskrá, lífkenni einstaklings og önnur persónuleg auðkenni.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55.

Bendi einnig á rétt okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá Skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá:

“Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á stjórnarskrárvörðu friðhelgi okkar.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Virðingarfyllst

Pétur Daníelsson

Afrita slóð á umsögn

#5 Anna Björg Jónsdóttir - 24.02.2023

Fyrir hönd félags íslenskra öldrunarlækna

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Auðbjörg Reynisdóttir - 27.02.2023

Sjálfsagt gott mál til að einfalda heilbrigðisstarfsmönnum verkefnin en gagnvart sjúklingum sem sjaldnast eru hvattir til að lesa sína eigin sjúkraskrá versnar þeirra staða enn frekar. Vil benda á að á flestum Norðurlöndum er sjúklingum afhent sjúkraskráin við útskrift af sjúkrahúsi en það er ekki venjan á Íslandi. Þar með læra sjúklinga ekki að skilja hvað stendur um þá í þessum skjölum. Þeir eru ekki hvattir til að sannreyna það traust sem á að vera til staðar.

Læknar og almennt heilbrigðisstarfsmenn hafa vanist því hér á landi að þurfa ekki að vanda sig að þessu leiti þótt þeir viti allir að öryggi sjúklinga hangir á því að rétt sé farið með hlutina í sjúkraskrá. Sjúklingurinn er aftur á móti ekki meðvitaður og ég tel að það sé undantekning frekar en regla að læknir skráir sjúkdómsgreiningar í sjúkraskrá án vitundar sjúklings. Þessi venja mun smátt og smátt ganga á rétt sjúklinga. Venjan er að við færumst frá lögum og sú þróun er ekki góð. Þegar nú fleiri eiga að gera skýrslur og vottorð úr þessum gögnum sem sjúklingur þekkir ekki mun það óneytanlega koma sjúklingum á óvart sem ekki þekkja sín gögn. Það er alvara málsins og mætti ítreka ábyrgð heilbrigðisstarfsmanna í þessum lögum að greiningar séu bornar undir sjúkling og hann meðvitaður um gildi þeirra fyrir þjónustu við hann í framtíðinni. Síðan á nú að skylda sjúkrahús að bera gögn undir sjúklinga við útskrift svo þeir nái áttum um hvað gerðist í dvölinni á sjúkrahúsinu og hvað á eftir að gerst í framhaldinu.

Þetta snýst um öryggi og rétt sjúklinga. Þetta getur orðið raunverulega einföldun á vinnu starfsmanna ef réttur sjúklinga og öryggi þeirra er gætt.

Auðbjörg Reynisdóttir

Afrita slóð á umsögn

#7 Edda Dröfn Daníelsdóttir - 27.02.2023

Í viðhengi er að finna umsögn frá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga

Kær kveðja

Edda Dröfn Daníelsdóttir

Sviðsstjóri fagsviðs Fíh

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#8 Lögmannsstofan Fortis ehf. - 27.02.2023

Meðfylgjandi er umsögn og athugasemdir frá lögmönnum á lögmannsstofunni Fortis.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#9 Sigurlaug Þ Ragnarsdóttir - 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttir

Afrita slóð á umsögn

#10 Axel Már Hermannsson - 27.02.2023

#9 Sigurlaug Þ Ragnarsdóttir - 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - http://www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny...

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Afrita slóð á umsögn

#11 Þórður Ottósson Björnsson - 27.02.2023

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskráarinnar.

Verjið stjórnarskrána og segið NEI við nazisma

Þórður O. Björnsson

Afrita slóð á umsögn

#12 Axel Már Hermannsson - 27.02.2023

#Axel már hermannsson - 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - http://www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny...

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Afrita slóð á umsögn

#13 Félag sjúkraþjálfara - 27.02.2023

Meðfylgjandi er umsögn Félags sjúkraþjálfara

Gunnlaugur Briem

Formaður

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#14 Linda Björg Magnúsdóttir - 27.02.2023

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Virðingarfyllst

Linda B M

Afrita slóð á umsögn

#15 Bertha Sigríður Eronsdóttir - 27.02.2023

Þetta er brot á friðhelgi einkalífs brot á stjórnarskrá orðum og friðhelgi okkar.eg segi nei og aftur nei

Afrita slóð á umsögn

#16 Garðar Hrafn Steingrímsson - 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - http://www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny...

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Afrita slóð á umsögn

#17 Sólveig Lilja Óskarsdóttir - 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Sólveig Lilja

Afrita slóð á umsögn

#18 Ragnheiður Edda Viðarsdóttir - 27.02.2023

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög. Ég styð ekki þessa reglugerð.

Einnig ætti að banna þessar covid bólusetningar þar sem einungis er notað tilraunaefni sem hefur sýnt sig og sannað að hefur mjög skaðleg áhrif á fólk, allt til dauðatilfelli.

Afrita slóð á umsögn

#19 Valgeir Sigurðsson - 27.02.2023

Meðfylgjandi er umsögn Vinnuverndar ehf.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#20 Ingunn Halldóra Nielsen - 27.02.2023

UMSÖGN #9 Ingunn H. Nielsen– 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá: www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Ingunn H. Nielsen Reykjavík, þann 27. febrúar

Afrita slóð á umsögn

#21 Svanhvít Sigurgeirsdóttir - 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur. Það sem þarf að setja í samhengi eru þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð

www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi ( Bólusetningarvottorð)

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands eins Nuremberg siðareglurnar, Genfarsamkomulagið, Helsinki Læknasáttmálann og Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og persónuverndarlög.

Svanhvít Sigurgeirsdóttir

Afrita slóð á umsögn

#22 Íris Aðalsteinsdóttir - 27.02.2023

UMSÖGN #9 Íris Aðalsteinsdóttir – 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá:  www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 27. febrúar 2023

Íris Aðalsteinsdóttir.

Afrita slóð á umsögn

#23 Sigríður Björk Jónsdóttir - 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Sigríður Björk Jónsdóttir

Afrita slóð á umsögn

#24 Óskar Þór Óskarsson - 27.02.2023

Þessi reglugerð er aðför að persónufrelsi og almennum mannréttindum einstaklinganna í þessu landi. Alveg ótrúlegt að ykkur skuli yfirhöfuð detta í hug að fá svona hugmyndir. Hér er um að ræða meint brot á ekki bara persónufrelsis og mannréttindaakvæðum í stjórnarskrá lýðveldisins ásamt persónuverndar og mannréttindaákvæðum í mannréttindasáttmála Sameinuðu Þjóðanna, heldur einnig hugsanlega meint brot á vissum ákvæðum núgildandi hegningarlaga á Íslandi. Trúi ekki að þetta fari nokkurn tímann í gegn, hvað þá að nokkur kjörinn leiðtogi geti látið sér detta í hug að semja svona vitleysu. Virðingarfyllst, Óskar.

Afrita slóð á umsögn

#25 Elín Kjartansdóttir - 27.02.2023

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Ég mótmæli harðlega aðförum stjórnvalda að persónufrelsi mínu og samlanda minna.

Afrita slóð á umsögn

#26 María Rún Þrándardóttir - 27.02.2023

Ég mótmæli því að þetta frumvarp verði leitt í lög, þar eð útgáfa "vottorða" eftir skilgreiningu frumvarpsins er mjög víð og getur þar á meðal átt við útgáfu bóluefnapassa eða öðru að kröfu stjórnvalda. Slíkt væri brot á mannréttindasáttmálanum, Nuremberg og fleira. Ég mótmæli algjörlega orðalagi í lögum sem túlka má eftir hentisemi, sem og frekari aðgerðum stjórnvalda til þess að reyna að stjórna lífi og heilsu þegna sinna - eða réttara sagt vinnuveitenda sinna.

Afrita slóð á umsögn

#27 Erla Pétursdóttir - 27.02.2023

Það eru mannréttindabrot að krefja fólk um vottorð enda er ekki eðlilegt að yfirvöld hafi aðgang að sjúkraskrám fólks og er brot á persónuupplýsingum og rétti einstaklingsins. Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 27. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#28 Anna Alexandra Steinunnardóttir - 27.02.2023

Mál númer 12/2023

Ég Anna kt 030886-2249

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Anna Alexandra

Afrita slóð á umsögn

#29 Þorbjörn Ísfeld Andreasen - 27.02.2023

Mál númer 12/2023

Ég Þorbjörn kt. 160282-3989

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Virðingarfyllst

Þorbjörn Ísfeld Andreasen

Afrita slóð á umsögn

#30 Elsabet Sigurðardóttir - 27.02.2023

Mál nr.12/2023

Elsabet Sigurðardóttir kt.020461-2419

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá: www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Elsabet Sigurðardóttir

Afrita slóð á umsögn

#31 Þrándur Arnþórsson - 27.02.2023

Á COVID-19 tímanum gengu stjórnvöld allt of langt í að hlýða skipunum frá ókjörnum alþjóðastofnunum eins og Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni. Það reyndist afar hættulegt heilsu landsmanna, bæði líkamlegri og andlegri. Allur sá skaði á eftir að koma skýrt í ljós á næstu mánuðum og árum.

Það mætti halda að "stjórnvöld" hafi einsett sér að gera líf okkar borgaranna eins ömurlegt og þvingað og hægt er. Tilgangur stjórnarskrár okkar er ekki síst að koma í veg fyrir harðstjórn af öllu tagi og vottorð, álitsgerðir og annað sem talað er um í þessum drögum er sannarlega ekki í þeim anda.

Þegar reglugerðin talar um "vottorð" er greinilega verið að ræða um "bólusetningarpassa". Sjá sérstaklega 33. grein þingskjals 715 — 498. mál - Frumvarp til sóttvarnalaga sem fjallar um vottorð:

33. gr. Vottorð.

Hafi ferðamaður undir höndum viðurkennt vottorð um ónæmisaðgerð er ekki hægt að synja honum um komu inn í landið eða beita öðrum ráðstöfunum á grundvelli 29. og 30. gr. með skírskotun til sjúkdómsins sem vottorðið varðar, jafnvel þótt hann komi frá smitsvæði, nema sannanlegar ábendingar og/eða vísbendingar séu um að ónæmisaðgerðin hafi ekki borið árangur eða að vottorðið sé falsað.

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi.

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í áðurnefndu frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum.

Ég hef skilað inn tveimur umsögnum um breytingar á sóttvarnalögum og vísa hér í þær:

https://kjallarinn.net/stjornmal/athugasemdir-vid-frumvarp-til-sottvarnalaga/

https://kjallarinn.net/stjornmal/umsogn-um-sottvarnalog-15-2-2022/

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðrar upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71. gr. stjórnarskrár Íslands og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétti einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraskrá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík 27. febrúar 2023,

Þrándur Arnþórsson

Afrita slóð á umsögn

#32 Sesselja Jónsdóttir - 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Afrita slóð á umsögn

#33 Nathalie Idelette Simon - 27.02.2023

Er á móti persónuupplýsingar um sjúkdóma í vottorðum þar á meðal um bólusetningapassa.

Sjúkdómasaga einhvers kemur engum við.

Afrita slóð á umsögn

#34 Jósef H Gunnlaugsson - 27.02.2023

Bein årås å lidrædid!

Athugid! Ad WHO hefur breytt skilgreiningu å heimsfaraldri å thå vegu ad jafnvel årleg flensa getur fallid thar undir!

Annad! ESB i samstarfi vid WHO er ad vinna ad kappi ad thvi, ad adildalønd bædi ESB og EFTA samthykki ad veita WHO algert åkvardannavald yfir heilbrygdismålum i tilfelli faraldurs!

Thetta hefur i før med sjer, ad JEG! Sem thegn i thessu riki tel fullkomlega vegid ad sjålfsåkvørdunarrjetti minum sem einstakling. Eins og thessi drøg segja beinlinis.

Og Takid eftir!

Jeg vil ekki sjå thad, ad vera thåtttakandi i lyfjatilraun eins og covid thar sem notud eru nystårleg mRNA efni. Køllud boluefni! Enda er åstæda fyrir thvi ad sidareglur lækna, Nurnberg kodinn! Var i verk settur eftir tilraunir Nazista i seinni heimsstyrjøld.

Sem sagt!

Verdi thessi hryllingur ad løgum.

Er næsti faraldur å leidinni. Samanber skilgreiningu WHO.

Og audvitad koma thå ny undralyf å markadinn å ljoshrada, sem jeg vil ekki sjå ad taka thått i med uppbrettar ermar! En samkvæmt thessu, må sottvarnarlæknir kalla til løgreglu, til thess ad neyda mig i sprautur sem verda sjålfsagt ekki øruggari en thær sem nu eru i gangi!

Hvad erud thid ad hugsa??…..

Verdi brotid svo harkalega å MJER! Sem thegn i svokølludu lidrædis riki. Med mina vitneskju um åhættuna fyrir MIG. Vil jeg ekki lifa einn dag lengur.

Slik er umsøgn MIN!

Gætid ad ykkur! Ymislegt er i fullum gangi, vardandi althjodaløg og rjett thegna, vidsvegar i heiminum. Og ekki veit jeg betur en ad thetta samkurl, rikisstjorna, frjettamidla vidskiptaheims og visinda verdi fljott grunnur ad umfangsmestu løgsoknum og rjettarhøldum sem mannkyn hefur sjed. I theim rjettarhøldum fær folk sem semur og eda samthykkir svona hrylling einga miskun.

Thetta er landråd af vidbjodslegri gerd.

Josef Gunnlaugsson

Afrita slóð á umsögn

#35 Helga Birgisdóttir - 27.02.2023

Ég mótmæli harðlega þessari aðför að mannréttindum mínum og persónufrelsi. Engin heilbrigðisstarfsmaður á að sýsla með heilsufarsupplýsingar - hvorki mínar né annarra. Þessi reglugerð er brot á Stjórnarskránni, Nuremberg siðareglum, Genfar sáttmálanum og Helskinki læknasáttmálanum. Ég er frjálsborin mannvera og enginn; hvorki opinberir starfsmenn né aðrir mega ráðskast með líkama minn og líf - svo framarlega sem ég hafi ekki valdið öðrum skaða.

Afrita slóð á umsögn

#36 Þórey Rún Viðarsdóttir - 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 27. febrúar 2023

Þórey Rún Viðarsdóttir

Afrita slóð á umsögn

#37 Sverrir Hafnfjörð Þórisson - 27.02.2023

Ég mótmæli harðlega að sett verði lög um skildu bólusettningu því það stángast á við stjórnarskrána um réttindi mín sem einstakkling sem ræður yfir sínum líkama og heilsu sjálfur.

Afrita slóð á umsögn

#38 Leifur Árni Árnason - 27.02.2023

Umsögn um drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Sjá ennfremur undirstrikanir.

Um 5. Grein draganna:

5. gr.

Heilbrigðisstarfsmönnum er skylt að verða við beiðni um vottorð, er varðar heilbrigðisþjónustu sem hann hefur veitt sjúklingi, án ónauðsynlegra tafa.

Heilbrigðisstarfsmönnum er ekki skylt að verða við beiðni sjúklings eða þriðja aðila um útgáfu álitsgerðar, sbr. 3.tl. 2. gr. láta hinu opinbera í té vottorð um sjúklinga er þeir annast þegar slíkra vottorða er krafist vegna samskipta sjúklings við hið opinbera.

Aths: Hér er heilbrigðisstarfsmönnum SKYLT að gefa hinu opinbera upplýsingar um heilsufar viðkomanda

Eftirtaldir eru „heilbrigðisstarfsmenn“:

Lög um heilbrigðisstarfsmenn.

Lög nr. 34 15. maí 2012.

2. gr.

Skilgreiningar.

Í lögum þessum hafa eftirfarandi orð svofellda merkingu:

1. Heilbrigðisstarfsmaður: Einstaklingur sem starfar við heilbrigðisþjónustu og hefur hlotið leyfi landlæknis til að nota starfsheiti löggiltrar heilbrigðisstéttar.

II. KAFLI sömu laga

Löggiltar heilbrigðisstéttir.

3. gr.

Tilgreining löggiltra heilbrigðisstétta.

Löggiltar heilbrigðisstéttir samkvæmt lögum þessum eru:

1. Áfengis- og vímuvarnaráðgjafar.

2. Félagsráðgjafar.

3. Fótaaðgerðafræðingar.

4. Geislafræðingar.

5. Hjúkrunarfræðingar.

6. Hnykkjar (kírópraktorar).

7. Iðjuþjálfar.

8. Lífeindafræðingar.

9. Ljósmæður.

10. Lyfjafræðingar.

11. Lyfjatæknar.

12. Læknar.

13. Læknaritarar.

14. Matartæknar.

15. Matvælafræðingar.

16. Náttúrufræðingar í heilbrigðisþjónustu.

17. Næringarfræðingar.

18. Næringarráðgjafar.

19. Næringarrekstrarfræðingar.

20. Osteópatar.

21. Sálfræðingar.

22. Sjóntækjafræðingar.

23. Sjúkraflutningamenn.

24. Sjúkraliðar.

25. Sjúkranuddarar.

26. Sjúkraþjálfarar.

27. Stoðtækjafræðingar.

28. Talmeinafræðingar.

29. Tannfræðingar.

30. Tannlæknar.

31. Tannsmiðir.

32. Tanntæknar.

33. Þroskaþjálfar.

https://www.althingi.is/altext/stjt/2012.034.html

í codex ethicus, 9. Utgáfu 2021

11. gr. [Trúnaður]

Lækni er skylt að forðast af fremsta megni að hafast nokkuð að er veikt gæti trúnaðarsamband hans við sjúklinga sína.

Lækni er óheimilt að skýra frá heilsufari, sjúkdómsgreiningu, horfum, meðferð eða öðrum einkamálum sjúklinga eða afhenda gögn með upplýsingum sem sjúklingar hafa skýrt honum frá eða hann hefur með öðrum hætti fengið vitneskju um í starfi sínu nema með samþykki sjúklings, eftir úrskurði dómara eða samkvæmt lagaboði. Þetta á einnig við eftir andlát sjúklings.

Læknir má gefa aðstandendum sjúklings, að svo miklu leyti sem þagnarskylda hans leyfir, þær upplýsingar um sjúkdóm hans og batahorfur sem læknir telur nauðsynlegar. Eigi í hlut sjúklingur sem ekki getur tileinkað sér veittar upplýsingar skulu þær gefnar foreldri, forráðamanni eða nánasta aðstandanda.

15. gr. [Læknisvottorð]

Læknir skal vera óvilhallur í vottorðagjöf. Í vottorði komi fram hvert er tilefni þess og tilgangur og í því hlýðir að staðfesta það eitt er máli skiptir hverju sinni og aðeins það sem læknirinn hefur sjálfur gengið úr skugga um.

Codex Ethicus Læknafélag Íslands 2021

Læknir skal ekki skrá sjúkdómsgreiningu á vottorð nema þau fari einungis um hendur lækna, annarra heilbrigðisstarfsmanna og þeirra annarra sem bundnir eru þagnarskyldu lögum samkvæmt, nema að ósk sjúklings eða forráðamanns hans.

Læknir má ekki láta af hendi vottorð eða skýrslur um sjúkling án samþykkis hans, forráðamanns eða nánustu vandamanna, sé sjúklingur ekki fær um að gefa samþykki, nema lög eða dómsúrskurður bjóði svo.

https://www.lis.is/static/files/Frettir/codex-ethicus-2021-9.-utgafa-1.pdf

Aths: Er tryggt að „heilbrigðisstarfsmenn“ hafi allir látnir bindast þagnarheit?

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2016/679 2018/EES/46/02 frá 27. apríl 2016

um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) (*)

1. 1) Vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga telst til grundvallarréttinda. Í 1. mgr. 8. gr. sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi („sáttmálanum um grundvallarréttindi“) og í 1. mgr. 16. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins er kveðið á um að sérhver einstaklingur eigi rétt á að persónuupplýsingar um hann njóti verndar.

34. Persónuupplýsingar sem varða heilsufar ættu að taka til allra gagna tengdra heilsufari skráðs einstaklings og veita upplýsingar um líkamlegt eða andlegt heilsufar hans í fortíð, nútíð eða framtíð. Þar á meðal eru upplýsingar um einstaklinginn sem safnað er við skráningu hans vegna heilbrigðisþjónustu eða við veitingu hennar, eins og um getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/24/ESB (1); númer, tákn eða atriði sem einstaklingi er úthlutað til að auðkenna hann með einkvæmum hætti í tengslum við heilsufar; upplýsingar sem má rekja til prófunar eða rannsóknar á líkamshluta eða líkamsefni, þ.m.t. erfðafræðilegar upplýsingar og líffræðileg sýni; og hvers kyns upplýsingar um t.d. sjúkdóm, fötlun, hættu á sjúkdómi, heilsufarssögu, klíníska meðferð eða lífeðlisfræðilegt eða líf- og læknisfræðilegt ástand hins skráða, án tillits til uppruna þeirra, s.s. hvort sem þær koma frá lækni eða öðrum heilbrigðisstarfsmanni, sjúkrahúsi, úr lækningatæki eða með greiningarprófun í glasi

https://www.althingi.is/lagasafn/pdf/153a/i32016R0679.pdf

Gildandi „reglur“ (sic)

Reglur nr. 586/1991 um gerð og útgáfu læknisvottorða

1. gr.

Lækni ber skylda til að votta samskipti sín og sjúklings, óski sjúklingur eftir því, eftir atvikum foreldri eða forráðamaður eða annar umboðsmaður hans.

2. gr.

Lækni ber að ganga tryggilega úr skugga um sönnur á persónu þeirri er vottorðið fjallar um og geta heimilda þegar það á við. Geta skal nafns, heimilisfangs og

kennitölu sjúklings.

3. gr.

Við útgáfu læknisvottorða skal læknir sérstaklega hafa í huga tilgang vottorðsins.

Læknir skal gæta fyllstu varkárni og nákvæmni við gerð læknisvottorða og einungis votta þau atriði er hann veit sönnur á. Orðalag skal vera ljóst og ekki til þess fallið að valda mistúlkun.

Læknir skal ekki staðhæfa annað í vottorði en það sem hann hefur sjálfur sannreynt. Geta skal nákvæmlega þeirra heimilda er vottorðið kann að styðjast við. Greina skal glögglega milli frásagnar annarra, eigin athugunar læknis og álita hans. Forðast skal staðhæfingar um óorðna framvindu um ástand sjúklings, er læknirinn lætur í ljós álit sitt.

4. gr.

Lækni ber að hafa í huga þagnarskyldu sína og siðarreglur við gerð læknisvottorðs. Hann skal sérstaklega gæta þess að óviðkomandi aðilum séu ekki látinn í té læknisvottorð nema fyrir liggi samþykkt sjúklings, foreldris eða forráðamanns eða annars umboðsmanns hans, sbr. 1. gr. Læknir skal hafa í huga að læknisvottorð getur orðið gagn sem getur haft afgerandi þýðingu varðandi úrskurð opinberra aðila og í

dómsmálum. Í dómsmálum getur hann þurft að staðfesta vottorðið fyrir dómi.

5. gr.

Lækni ber að vanda allan frágang vottorðs. Notast skal við íslenskt orðaval og því aðeins erlend fræðiheiti að íslensk orð skorti. Vottorð skal dagsett og undirritað með eigin hendi læknis. Vottorðið skal þannig gert að sá sem notar vottorðið skilji innihald þess og markmið. það skal koma fram með greinilegum hætti nafn, læknisnúmer, vinnustaður og sími læknisins. Vottorðið skal vélritað eða skrifað með læsilegri hendi

(blokkskrift).

6. gr.

Reglur þessar, sem settar eru skv. 11. gr. læknalaga nr. 53/1988, með breytingu nr.

50/1990, öðlast gildi þegar við birtingu.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 6. desember 1991.

Sighvatur Björgvinsson

Páll Sigurðsson

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/reglugerdir/reglur_nr._586-1991_um_utgafu_laknisvottorda.pdf

Er verið að „gjaldfella“ þagnarskylduna?

„Það er ábyrgðarhluti að víkka út starfssvið lækna og ætlast til að þeir taki að sér annað og meira hlutverk en það sem stéttinni hefur verið fólgið um aldir. Fara þarf varlega í allar breytingar á þeim lagaramma sem gilt hefur fram að þessu.“

Til að fá samhengi er bent á þessa grein í læknablaðinu:

https://www.laeknabladid.is/2006/04/nr/2319

Leifur Árnason

Afrita slóð á umsögn

#39 Bryndís Ísold Káradóttir - 27.02.2023

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Afrita slóð á umsögn

#40 Guðrún Bergmann - 27.02.2023

Meðfylgjandi er skjal með umsögn minni um málið.

Kær kveðja

Guðrún

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#41 Ari Magnússon - 27.02.2023

Ég mótmæli harðlega að það standist stjórnarskrá og almenn mannréttindi að færa vald til heilbrigðisstarfsmanna til að sýsla með heilsufarsupplýsingar mínar sem og annarra.

Minn líkami mitt val.Þessi reglugerð er auk þess brot á Nurnberg siðareglum,Genfarsáttmálanum og Helsingilæknasáttmálanum.

Með lögum skal land byggja og ólögum eyða

Afrita slóð á umsögn

#42 Gunnar Ólason - 27.02.2023

Mál nr. 12/2023

Mig langar að benda á að ef að þessi drög ná fram að ganga þá er þau skýrt brot á mannréttindum.

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá: www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Ef þið samþykkið þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Afrita slóð á umsögn

#43 Sonja Ósk Grundfjörð Georgsdóttir - 27.02.2023

Eg mótmæli þvi að þetta frumvarp verði sett i lög!!! Þar að útgáfa “vottorða” eftir skilgreiningu frumvarpsins er mjög vîð og getur þar a meðal att við útgáfu bóluefnapassa eða öðru að kröfu stjórnvalda. Slíkt væri brot a mannréttindasáttmalanum ! Eg mótmæli orðalagi i lögum sem túlka ma eftir hentisemi sem og frekari aðgerðum stjôrnvalda til þess að reyna stjórna lífi og heilsu þegna sinna!!!!

Afrita slóð á umsögn

#44 Steinar Harðarson - 27.02.2023

mér er spurn hvert eru þið kominn á að fara að tatúra á okkur númer eins og Hitler og nasistar gerðu við giðinga í seidni heimstirjöldinni eru þið orðinn snar geðveik þarna ? við eigum að vera frið helg samkvæmt stjórnaskrá vörðum rétt okkar sem einstæklingar ég segi Nei við svona voða verkum

Afrita slóð á umsögn

#45 Ragnar Unnarsson - 27.02.2023

UMSÖGN Ragnar Unnarsson- 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni á að að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP - SKURÐUR Á HÚÐ www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.:

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðrar upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Ragnar Unnarsson

Kt: 060779-3849

Selfossi, þann 27. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#46 Áslaug Björk Eggertsdóttir - 27.02.2023

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá.

Með því að samþykkja þessa reglugerð brjótið þið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands auk Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Afrita slóð á umsögn

#47 Guðrún Stefanía Lárusdóttir - 27.02.2023

Persónuupplýsingar varðandi heilsu og aðrar upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum. Er það ekki brot á friðhelgi einkalífs skv. 71. gr. stjórnarskrár Íslands og einnig brot á lögum eins og réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá.

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin. Er alfarið á móti þessum drögum.

Afrita slóð á umsögn

#48 Óskar Vignir Eggertsson - 27.02.2023

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá.

Með því að samþykkja þessa reglugerð brjótið þið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands auk Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Afrita slóð á umsögn

#49 Eggert Óskarsson - 27.02.2023

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá.

Með því að samþykkja þessa reglugerð brjótið þið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands auk Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Afrita slóð á umsögn

#50 Joao Carlos Dias Emilio - 27.02.2023

Persónuupplýsingar varðandi heilsu og aðrar upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar yfirvöldum. Það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71. gr. stjórnarskrár Íslands og einnig brot á lögum eins og réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá.

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin. Er á móti þessum drögum.

Afrita slóð á umsögn

#51 Björg Sighvatsdóttir - 28.02.2023

skv. mannéttindastofu Íslands er bann við mismunun eitt af grundvallarhugtökum í alþjóðlegum mannréttindalögum og þess ber að virða. Einnig gildir það sama til frelsis og mannhelgis. Réttur karla og kvenna til frelsis og öryggi og ákvarðatöku um þeirra eigin líkama.

Samkvæmt evrópuráðinu er þetta skilmerkilega sagt að ekki mega mismuna einstaklingum sem vilja ekki bólusetningu eða ísetningu af öðrum toga. Bóluefnapassar mismuna og brjóta á þessum rétti karla, kvenna og barna.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so;

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

ég styð engan veginn þessar aðgerðir sem ég tel aðför að frelsi mínu, reisn minni og sviptingu sjálfstæði mínu / sjálfbærni minni.

Afrita slóð á umsögn

#52 Elísabet Bjarnadóttir - 28.02.2023

Lög um sjúkraskrá 2009 nr 55, 21 g. brýtur við bóga með að læknum um sé skylt að afhenda hinu opinbera vottorð. Þetta er líka brot á friðhelgi einkalífsins samkvæmt 71 g stjórnarlaga. Rétturinn er varinn í stjórnarskránni. Þetta eru mikil völd sem er verið að biðja um sem ætti að vera gegn siðferðiskennd hvers manns. Völd sem á ekki að vera hægt að biðja um samkvæmt stjórnarskránni og lögum um persónuvernd og lög um sjúkraskrá. Sá spilltur er sem mun samþykkja svo mikið brot gegn einstaklingnum. Aldrei í sögu mannkyns hefur sá sem neyðir aðra til verks eða hlýðni verið þeir góðu. Aldrei gleyma því.

Afrita slóð á umsögn

#53 Kristín Inga Þormar - 28.02.2023

Ég mótmæli harðlega þessum aðförum stjórnvalda að sjálfsögðu persónufrelsi mínu og annarra íbúa þessa lands!

Með því að samþykkja þessa reglugerð haldið þið áfram að brjóta flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Sjá nánari upptalningu og útskýringu á því hér í hverju brot ykkar felast: https://kristinthormar.blog.is/blog/kristinthormar/entry/2285988/

Þessi grein var skrifuð nýlega til að útskýra hvernig framkvæmd þessara Covid "bólusetninga" var eins kolólögleg og hugsast getur.

Afrita slóð á umsögn

#54 Stefanía Arna Marinósdóttir - 28.02.2023

Ég mótmæli harðlega útgáfu bóluefnapassa eða heilbrigðispassa af neinu tagi. Samningur um vernd mannréttinda og reisn mannsins: https://rm.coe.int/168007cf98 Samkvæmt fyrstu gr. hafa allir sem skrifuðu undir þennan samning um vernd fyrir mannkyn og öryggi allra án mismununar, samþykkt þetta.

II. kafli – Samþykki

5. grein – Almenn regla

Inngrip á heilbrigðissviði má aðeins gera eftir að hlutaðeigandi hefur gefið frjálst og upplýst samþykki fyrir því.

Þessum aðila skal áður veitt viðeigandi upplýsingar um tilgang og eðli inngripsins sem og um afleiðingar þess og áhættu.

Viðkomandi getur afturkallað samþykki hvenær sem er.

Afrita slóð á umsögn

#55 Þóra Lilja Reynisdóttir - 28.02.2023

Þóra Lilja Reynisdóttir

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Þóra lilja Reynisdóttir

Afrita slóð á umsögn

#56 Halldór Hallgrímur Gíslason - 28.02.2023

Nei takk. Það er brotið a ansi mörgu ef þetta fer i gegn.

Afrita slóð á umsögn

#57 Hulda Sigurjónsdóttir - 28.02.2023

Persónuupplýsingar varðandi heilsu og aðrar upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum. Er það ekki brot á friðhelgi einkalífs skv. 71. gr. stjórnarskrár Íslands og einnig brot á lögum eins og réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá.

Afrita slóð á umsögn

#58 Samtök fjármálafyrirtækja - 28.02.2023

Góðan dag.

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF).

Virðingarfyllst,

F.h. SFF.

Margrét A. Jónsdóttir

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#59 Lárus Eggert Eggertsson - 28.02.2023

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Afrita slóð á umsögn

#60 Alfreð Símonarson - 28.02.2023

Vinsamlegast ekki setja svona vottorð í lög sem brjóta algjörlega okkar stjórnarskráar varinn rétt til friðhelgi einkalífs og frelsissviftinga. Svona vottorð hafa engann grunn í frjálsu landi.

Afrita slóð á umsögn

#61 Arndís Ósk Hauksdóttir - 28.02.2023

Ég mótmæli harðlega, sem íslenskur borgari þessu frumvarpi. Með því er verið að brjóta á allan hátt gegn persónulegu frelsi einstaklingsins. Fyrir utan að þetta gengur á móti ákvörðun stjórnarskrár Íslands.

Með þessu frumvarpi, verði það að lögum er verið að gefa alþjóðastofnun (WHO sem ólæknislærður maður sem eftirlýstur er fyrir stríðsglæpi í sínu föðurlandi stjórnar) alræðisvald yfir heilbrigðimálum á Íslandi og það flokkast undir landráð. Er verið að innleiða samfélag sem bókin 1984 lýsir?

Afrita slóð á umsögn

#62 Eva Hrönn Jónsdóttir - 28.02.2023

Umsögn frá laganefnd Lögmannafélags Íslands.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#63 Sif Cortes - 28.02.2023

Mál nr. 12/2023

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, Genfarsamkomulagið, Helsinki læknasáttmálann, Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

1. gr. Orðskýringar

5. tl. Inngrip: Götun eða skurður í húð eða ísetning áhalds eða framandi efnis í líkamann eða rannsókn á líkamsholi. Með inngripi er [ EKKI ] átt við læknisrannsókn á eyra, nefi og munni, hitamælingu með eyrna-, munn- eða hörundshitamæli, eða hitamyndatöku, læknisskoðun, hlustun, ytri þreifingu, sjónuspeglun, töku þvag-, saur- eða munnvatnssýnis utan frá, mælingu blóðþrýstings utan frá eða hjartalínurit. [...]

7. tl. Ónæmisaðgerð: Skipulögð aðgerð sem örvar ónæmiskerfið til að halda smitsjúkdómi í skefjum í samfélaginu, svo sem með bólusetningu eða gjöf mótefna. [...]

9. tl. Skimun: Kerfisbundin yfirstandandi söfnun, samantekt og greining á gögnum í þágu lýðheilsu og tímanleg miðlun lýðheilsuupplýsinga til að unnt sé að meta þær og bregðast við með aðgerðum á sviði lýðheilsu, eftir því sem þörf krefur.

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu (má kalla til lögreglu).

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar.

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ.

Ég vona svo sannarlega að þetta frumvarp nái ekki fram að ganga, annars er illa komið fyrir okkur.

Afrita slóð á umsögn

#64 Marta Rut Sigurðardóttir - 28.02.2023

Þetta er brot á friðhelgi einkalífsins, og klárt mannréttindabrot þessvegna má þetta aldrei gerast. Ég segi nei.

Afrita slóð á umsögn

#65 Birna Sigrún Gunnarsdóttir - 28.02.2023

Ég er algjörlega á móti lögum sem skerða ákvörðunarrétt fólks yfir eigin líkama, treysti mér betur en sóttvarnarlækni og öðru heilbrigðisstarfsfólki fyrir minni heilsu.

Afrita slóð á umsögn

#66 Sigríður Ásný Ketilsdóttir - 28.02.2023

skv. mannéttindastofu Íslands er bann við mismunun eitt af grundvallarhugtökum í alþjóðlegum mannréttindalögum og þess ber að virða. Einnig gildir það sama til frelsis og mannhelgis. Réttur karla og kvenna til frelsis og öryggi og ákvarðatöku um þeirra eigin líkama.

Samkvæmt evrópuráðinu er þetta skilmerkilega sagt að ekki mega mismuna einstaklingum sem vilja ekki bólusetningu eða ísetningu af öðrum toga. Bóluefnapassar mismuna og brjóta á þessum rétti karla, kvenna og barna.

Ég mótmæli þessu.

Mannréttindi og friðhelgi einkalífs er einn af grundvelli frjáls samfélags og lífs.

Afrita slóð á umsögn

#67 Jóna Vigdís Evudóttir - 28.02.2023

Ég er á móti lögum sem skerða ákvörðunarrétt fólks yfir eigin líkama.

Afrita slóð á umsögn

#68 Pétur Yngvi Leósson - 28.02.2023

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ég tek undir eftirfarandi umsögn frá samtökunum Mitt Líf Mitt Val:

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 27. febrúar 2023

Að auki bæti ég hér við lokaviðvörun til alls mannkyns frá Dr. Michael Yeadon, fyrrum yfirvísindamanni hjá Pfizer (23/07/2021):

Leyfið þessu kerfi ekki að komast í gagnið. Því verður beitt til að láta ykkur sæta afarkostum og ég skal gefa ykkur annað dæmi um þessi afbrigði og örvunarskammtana sem ég nefndi, ég trúi því að ef þið leyfið bóluefna-vegabréfunum að komast í gagnið að einn daginn færðu sent “pæng” hljóðskot og þér er gert að mæta á læknastöðina til að fá örvunarskammt og ef þú kýst að hafna boðinu mun bóluefna-vegabréfið þitt falla úr gildi, sem merkir að þér verður meinaður aðgangur að verslun.

Þið munuð hugsanlega ekki geta notað greiðslukort ykkar yfir höfuð.

Það eina sem einhver þarf að gera er að setja reglu sem kveður á um að eftir ákveðna dagsetningu, áður en nokkurt greiðslukort er virkjað, verður að slá bóluefna-vegabréfinu upp á spjaldalesarann.

Og trúið mér þegar ég segi þið þurfið ekki á bóluefna-vegabréfum að halda. Þau þjóna nákvæmlega engum tilgangi með tilliti til öryggis, hvorki fyrir þig né neinn annan, en þau munu færa hverjum sem stýrir þeim gagnagrunni og reglunum full umráð yfir öllu sem þú tekur þér fyrir hendur.

Lofið mér að gefa ykkur eitt dæmi að lokum.

Þú átt þetta bóluefna-vegabréf og það gefur frá sér “pæng”hljóð og auk þess að ráðleggja þér að mæta á læknastöðina til að fá örvunarskammtinn þinn, vera má að það sé annar skammtur ársins, gefur það þér einnig þau fyrirmæli að þú verðir að mæta með litla barnabarnið meðferðis vegna þess að dóttir þín á enn eftir að mæta með litla drenginn og þeir segja; ef þú kemur ekki með þetta barnabarn meðferðis fellur bóluefna-vegabréfið þitt úr gildi svo og dóttur þinnar að auki.

Reynið svo að spyrna fæti við þessu.

Hugsið aðeins. Þetta kerfi er sett á fót með lygum og það er sett á fót með lygum í einhverjum tilgangi og ég trúi að tilgangurin sé fullt alræðisvald og ég tel að tilgangur þess verði fólksfækkun á stórum skala. (Sjá Ríkissaksóknaraskjalið eftir David Martin í viðhengi)

Ég kann ekki að leggja fram neina túlkun sem er góðkynja fyrir sköpun þessara örvunarskammta, hvað þá heldur lygunum sem umlykja þá og ég nötra af ótta við það, að samsetning bóluefna-vegabréfa og örvunarskammta leiði til, þú veist, grimmilegra aftaka íbúa af ásettu ráði á hugsanlega milljörðum manna.

Þið getið stöðvað þetta eftir að þið heyrið hvað ég hef að segja, jafnvel þótt þið séuð hrifin af hugmyndum um bóluefna-vegabréf. Setjið þá þetta bölvaða fyrirbæri á fót með að nota skriflega útgáfu eða eitthvað sem mun gera þér kleift að sanna að þú sért bólusettur en varist að setja það á rekstrarsamhæfðan hnattrænan fastsniðinn gagnagrunn því þá dregur að endalokum á frelsi mannsins og ég sé einfaldlega enga leið að vinna það upp eftir að kerfið er komið í gagnið.

Það sem fyllir mig gremju er, að við getum einfaldlega ekki komið þessum upplýsingum til nægilega breiðs hóps og þær örfáu hræður sem berst þetta yfirleitt til eyrna munu ekki gera neitt með þær.

Þess vegna er ég bókstaflega að þrotum kominn.

Heimild: A Final Warning to Humanity from former Pfizer Chief Scientist Michael Yeadon-- https://rumble.com/vk894g-dr-michael-yeadon-a-final-warning-to-humanity.html?fbclid=IwAR3YygBqaMy16l6WqXKv5YahiTctQVFp3A8p2FVt97jdo9MTRN4-5jNtphk

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#69 Sigurborg Guðmundsdóttir - 28.02.2023

Leiðin til sjálfstæðis ?

Í stjórnarráðinu í Kaupmannahöfn heyrðu málefni Íslands lengst af undir sérstaka

skrifstofu í dómsmálaráðuneytinu. Erfiðara var að finna Íslandi stað gagnvart danska

þinginu sem nú tók við löggjafar- og fjárveitingarvaldi í ríkinu. Íslendingum stóð til

boða að kjósa fulltrúa á ríkisþingið og njóta þannig jafnréttis við aðra þegna ríkisins.

En þeir fundu til sín sem sérstakrar þjóðar í sínu eigin landi og gátu ekki sætt

sig við að eiga öll sín mál undir kjörnu þingi annarrar þjóðar, hvort sem þeir

ættu þar fáein sæti eða ekki.

Leiðin til að afsala öllu sjálfstæði ?

HVERNIG MÁ ÞAÐ VERA AÐ VIÐ SEM ERUM STOLTIR ÍSLENDINGAR MEÐ FULL

YFIRRÁÐ YFIR OKKAR LÍFI, ERUM AÐ LENDA Í ÞVÍ AÐ RÁÐAMENN OG AÐRIR

TELJI ÞAÐ VERA Í LAGI AÐ SETJA OKKUR UNDIR STOFNANIR EINS OG WHO

SEM ER EINKASTOFNUN REKIN AF HAGSMUNAÐILUN OG ÆTTI EKKI UNDIR

NOKKRUM KRINGUSTÆÐUM AÐ HEITA ALÞJÓÐA HEILBRIGÐISSTOFNUNIN.

SÓTTVARNARLÖGIN ERU MESTU MANNRÉTTINDABROT SEM ÉG HEF ORÐIÐ

VITNI AÐ UM ÆFINA, ÞAU TAKA EKKERT TILLIT TIL ÞESS AÐ UMFRAMDAUÐI

VEGNA SPRAUTANNA ER MIKILL, OG EINKENNI SEM ERU ALLT FRÁ ÞVI AÐ VERA

MEÐ FASTAN HÓSTA Í HÁLSI, HJARTASKAÐI, HEILASKAÐI,TAUGSKAÐI,

BÓLGUSKAÐI OG SVONA MÁ LENGI TELJA. HVERNIG ER HÆGT AÐ HVETJA

BÖRNIN SEM EIGA ALLT LÍFIÐ FRAMUNDAN Í SPRAUTU, TILRAUNIR

SÉRSTAKLEGA Á BÖRNUM MEÐ AUKAVERKANIR ÆTTU AÐ FALLA UNDIR

SAKAMÁL. ÓUPPLÝSTAR TILRAUNIR Á FÓLKI ÆTTU ALDREI AÐ VERA LEYFÐAR,

HELDUR VIRÐA RÉTTINDI OKKAR TIL AÐ VELJA HVAÐ VIÐ GERUM VIÐ OKKAR

EIGIN LÍKAMA EÐA LÍF, EN EIGA EKKI AÐ VERA UNDIR RÍKSISSTJÓRN ÍSLANDS

EÐA ANNARA STOFNANA, ÞAÐ FLOKKAST EINFALDLEGA UNDIR

VALDAYFIRTÖKU AF GÁLEYSI.

Þetta þýðir ekki að sprauturnar hafi ekki bjargað lífi fólks, eða

verndað það frá alvarlegum veikindum, þetta snýst um réttin til að

velja. ===== ÉG VINN MEÐ BÖRNUM OG ÞESSVEGNA KEMUR SVOLÍTIL HARKA INN HJÁ MÉR, ÞAÐ BESTA SEM ÉG HEF GERT ER AÐ ELSKA AÐ VINNA MEÐ ÞEIM. ÉG BIÐ YKKUR UM AF ÖLLU HJARTA AÐ GERA ALLT SEM ÞIÐ GETIÐ FYRIR LANDIÐ OKKAR FALLEGA OG ÍBÚA ÞESS.

Afrita slóð á umsögn

#70 Ólöf Sverrisdóttir - 28.02.2023

Ég skil ekki alveg hvað er verið að fara fram á. Hversvegna á að setja þetta frumvarp í lög? þar sem útgáfa "vottorða" eftir skilgreiningu frumvarpsins er mjög óljós þá mótmæli ég þessu frumvarpi. Þarna getur meðal annars verið átt við útgáfu bóluefnapassa eða öðru að kröfu stjórnvalda. Slíkt væri brot á mannréttindasáttmálanum, Nuremberg og fleira. Ég mótmæli algjörlega orðalagi í lögum sem túlka má eftir hentisemi, sem og frekari aðgerðum stjórnvalda til þess að reyna að stjórna lífi og heilsu þegna sinna - eða réttara sagt vinnuveitenda sinna. Bara að minna á að þið eruð að vinna fyrir fólkið ekki fólkið fyrir Ríkisstjórnina. Og ennþá á að heita lýðræði.

Afrita slóð á umsögn

#71 Jóhanna Dagrún Harðardóttir - 28.02.2023

Leiðin til sjálfstæðis ?

Í stjórnarráðinu í Kaupmannahöfn heyrðu málefni Íslands lengst af undir sérstaka

skrifstofu í dómsmálaráðuneytinu. Erfiðara var að finna Íslandi stað gagnvart danska

þinginu sem nú tók við löggjafar- og fjárveitingarvaldi í ríkinu. Íslendingum stóð til

boða að kjósa fulltrúa á ríkisþingið og njóta þannig jafnréttis við aðra þegna ríkisins.

En þeir fundu til sín sem sérstakrar þjóðar í sínu eigin landi og gátu ekki sætt

sig við að eiga öll sín mál undir kjörnu þingi annarrar þjóðar, hvort sem þeir

ættu þar fáein sæti eða ekki.

Leiðin til að afsala öllu sjálfstæði ?

HVERNIG MÁ ÞAÐ VERA AÐ VIÐ SEM ERUM STOLTIR ÍSLENDINGAR MEÐ FULL

YFIRRÁÐ YFIR OKKAR LÍFI, ERUM AÐ LENDA Í ÞVÍ AÐ RÁÐAMENN OG AÐRIR

TELJI ÞAÐ VERA Í LAGI AÐ SETJA OKKUR UNDIR STOFNANIR EINS OG WHO

SEM ER EINKASTOFNUN REKIN AF HAGSMUNAÐILUN OG ÆTTI EKKI UNDIR

NOKKRUM KRINGUSTÆÐUM AÐ HEITA ALÞJÓÐA HEILBRIGÐISSTOFNUNIN.

ÞETTA ERU MESTU MANNRÉTTINDABROT SEM ÉG HEF ORÐIÐ

VITNI AÐ UM ÆFINA, ÞAU TAKA EKKERT TILLIT TIL ÞESS AÐ UMFRAMDAUÐI

VEGNA SPRAUTANNA ER MIKILL, OG EINKENNI SEM ERU ALLT FRÁ ÞVI AÐ VERA

MEÐ FASTAN HÓSTA Í HÁLSI, HJARTASKAÐI, HEILASKAÐI,TAUGSKAÐI,

BÓLGUSKAÐI OG SVONA MÁ LENGI TELJA. HVERNIG ER HÆGT AÐ HVETJA

BÖRNIN SEM EIGA ALLT LÍFIÐ FRAMUNDAN Í SPRAUTU, TILRAUNIR

SÉRSTAKLEGA Á BÖRNUM MEÐ AUKAVERKANIR ÆTTU AÐ FALLA UNDIR

SAKAMÁL. ÓUPPLÝSTAR TILRAUNIR Á FÓLKI ÆTTU ALDREI AÐ VERA LEYFÐAR,

HELDUR VIRÐA RÉTTINDI OKKAR TIL AÐ VELJA HVAÐ VIÐ GERUM VIÐ OKKAR

EIGIN LÍKAMA EÐA LÍF, EN EIGA EKKI AÐ VERA UNDIR RÍKSISSTJÓRN ÍSLANDS

EÐA ANNARA STOFNANA, ÞAÐ FLOKKAST EINFALDLEGA UNDIR

VALDAYFIRTÖKU AF GÁLEYSI.

þetta snýst um réttin til að velja

Jóhanna Harðardóttir

Afrita slóð á umsögn

#72 Höskuldur Davíðsson - 28.02.2023

Eg bið ykkur kæru alþingismenn, að hugsa ykkur vel um, áður en þið samþykkið þessa reglugerð nr.12/2023.

Með samþykki ykkar, væruð þið að brjóta ákvæði stjórnarskrárinnar um frelsi fólks.

Einnig væruð þið að gefa höggstað á ykkur sjálfum, í þeim rannsóknum og málaferlum sem óumflyjanleg eru, vegna aðgerða stjórnvalda í heilbrigðismálum hafa verið í sambandi við C19 hafa verið undanfarin ár.

Takið ykkur tíma til að hugsa um það, hvort þið viljið gera ykkur að skotmörkum í þeim réttarhöldum.

Virðingarfyllst.

Höskuldur Davíðsson.

Afrita slóð á umsögn

#73 Bragi Svavarsson - 28.02.2023

Ég er alfarið á móti því að persónulegar upplýsingar varðandi vottorð sem varða einstaklinga og heilsufarskrá þeirra verði opinberar. Ég tel þetta vera brot á friðhelgi einkalífsins.

Afrita slóð á umsögn

#74 Ólafía Ólafsdóttir - 28.02.2023

R E G L U G E R Ð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna.

Mál nr. 12/2023.

Ég vil koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við reglugerð þessa:

Í 19.gr. Laga um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012kemur eftirfarandi fram:

19. gr. Vottorð, álitsgerðir, faglegar yfirlýsingar og skýrslur.

Heilbrigðisstarfsmönnum ber að gæta varkárni, nákvæmni og óhlutdrægni við útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslna og votta það eitt er þeir vita sönnur á og er nauðsynlegt í hverju tilviki.

Heilbrigðisstarfsmönnum er skylt að láta hinu opinbera í té vottorð um sjúklinga er þeir annast þegar slíkra vottorða er krafist vegna samskipta sjúklings við hið opinbera.

Ráðherra er heimilt í reglugerð að setja nánari reglur um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslna.

Tilgangur reglugerðarinnar er ekki ljós. Hver er tilgangurinn með rýmka heimildir til þeirra er fá persónulegar upplýsingar er varða einstaklinga /sjúklinga ?

Í 2.gr. reglugerðarinnar tl. 2: Vottorð: Lýsing heilbrigðisstarfsmanns á samskiptum sínum og sjúklings sem hann hefur sjálfur veitt heilbrigðisþjónustu og byggir á því sem hann veit sönnur á og fram kemur í sjúkraskrá sjúklingsins. Vottorð eru gerð fyrir beiðni sjúklings eða opinberra aðila.

Ég geri athugasemd um þá breytingu sem reglugerðin kveður á um að vottorð séu gerði fyirr beiðni sjúklings eða opinberra aðila. Öll vottorð er varða einstaklinga ættu ávallt að vera gerð að beiðni einstaklinga eða eins og kemur kveður á í 19. gr. Laga nr. 34/2012 þ.e. vegna samskipta sjúklings við hið opinbera. Ekki að beiðni opinberra aðila beint og án milligöngu sjúklings / einstaklings.

Í 2.gr. reglugerðarinnar tl. 3. Álitsgerð: Faglegt álit heilbrigðisstarfsmanns á heilbrigðistengdum málefnum einstaklings, að beiðni hans eða þriðja aðila, sem byggir á staðfestum gögnum og þarf ekki að tengjast veittri heilbrigðisþjónustu af hendi viðkomandi heilbrigðisstarfsmanns.

Hér geri ég athugsemd við þá breytingu frá 19.gr. Laga nr. 34/2012 er þar sem “þriðji aðili” getur beðið um álitsgerð á heilbrigðistengdum málefnum einstaklings. Hver er þessi óskilgreindi þriðji aðili?Getur hver sem er óskað eftir álitsgerð? Einnig geri ég athugasemd við að sá er gefur faglegt álit getur verið hvaða heilbrigðisstarfsmaður sem er óháð því hvort hann hefur veitt einstaklingnum þjónustu.

Í 5.gr. reglugerðarinnar kemur m.a. fram að: Heilbrigðisstarfsmönnum er ekki skylt að verða við beiðni sjúklings eða þriðja aðila um útgáfu álitsgerðar, sbr. 3.tl. 2. gr.

Ég geri athugasemd við 5.gr. hér að ofan þar sem forsendur sem fyrir höfnun heilbrigðisstarfsmann á gerð álitsgerðar eru ekki skilgreindar. Á hvaða forsendum væri hægt að hafna álitsgerðinni og hver er tilgangur með ákvæðinu?

Þessar spurningar mínar vakna í ljósi stjórnarskrár bundinna réttinda, laga um persónuvernd, mannréttinda ákvæði og stjórnvaldsreglna um að gæta skuli meðalhófs vegna persónubundinna réttinda einstaklinga / sjúklinga.

Ólafia Ólafsdóttir

Afrita slóð á umsögn

#75 Birgir Sverrisson - 28.02.2023

Tilgangur þessarar reglugerðar samræmist að hluta til markmiðum nýrra sóttvarnarlaga hvað varðar smitsjúkdóma og samfélagslega hættulega sjúkdóma eins og tilgreindir eru í því frumvarpi. Vinna við það frumvarp hófst árið 2021, eða í miðjum heimsfaraldri. Vandamálið er hins vegar, að síðan þá hafa margar forsendur þeirra breyst og m.a. ákveðnar ónæmisaðgerðir ekki getað uppfyllt tilgang sinn nema að takmörkuðu leyti, sbr. að bóluefni (ónæmisaðgerð) fyrir Covid-19 koma ekki í veg fyrir smit og svokölluð ferðavottorð og/eða útivistarvottorð því tilgangslaus hvað það varðar.

Einn stærsti tilgangur ónæmisaðgerða er einmitt sá, að koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdóms. Þegar hvatt var til ónæmisaðgerða einstaklinga á meðan faraldur SARS-CoV-2 stóð yfir voru þessar staðreyndir ekki fyllilega ljósar og markaðssetning lyfjanna því að miklu leyti framkvæmd á röngum forsendum. Uppgjör nýliðins heimsfaraldurs er ekki lokið þar sem slíkt tekur lengri tíma, og eins og komið hefur í ljós eru miklar líkur á mistökum í viðbrögðum og sóttvarnaraðgerðum á meðan heimsfaraldri stendur, m.a. vegna mismunandi hagsmuna milli aðila.

Vegna þessa, er hætta á að ákvarðanir og aðgerðir stjórnvalda í heimsfaraldri verði byggðar á röngum forsendum, og á sama tíma brjóti í bága við frelsi og mannréttindi einstaklingsins, m.a. með misrétti milli einstaklinga byggt á því hvort þeir séu með vottorð eða ekki um ónæmisaðgerðir. Það er óvarlegt að fara í reglu- og lagasetningar og framkvæma eftir þeim, án þess að taka tillit til augljósra óvissuþátta og eðlileg krafa að mannréttindi og frelsi einstaklingsins njóti vafans.

Afrita slóð á umsögn

#76 Stefanía Helga Skúladóttir - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Bið þá sem um málið fjalla að hafa í huga að áhrif og aukaverkanir vegna bóluefnanna sem notuð voru í heimsfaraldrinum Covid-19 eru engan veginn fullrannsökuð. Það er því alls ekki tímabært að setja lög og reglur um að hægt sé að krefja fólk sem ekki treysti sér til að þiggja bóluefnin um bólusetningarvottorð.

Einnig bendi ég á að „friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Brot á stjórnarskránni varðandi persónulega hagi fólks er því hægt að flokka undir mannréttindabrot.

Afrita slóð á umsögn

#77 Hrafnhildur F Júlíusdóttir - 28.02.2023

UMSÖGN: Hrafnhildur F Júlíusdóttir 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá:  www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Hrafnhildur F Júlíusdóttir

Afrita slóð á umsögn

#78 Anna Katrín Ottesen - 28.02.2023

UMSÖGN frá Önnu Katrínu Ottesen – 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá: www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Anna Katrín Ottesen

Reykjavík, 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#79 Ari Tryggvason - 28.02.2023

Þrátt fyrir ýmsa varnagla er 5. gr. skýr að heilbrigðisstarfsmönnum sé skylt að láta hinu opinbera í té vottorð um sjúklinga...vegna samskipta sjúklings við hið opinbera og ennfremur...varðandi þjónustu sem hann (heilbr.starfsm.) hefur veitt sjúklingi....og ennfremur í 4. gr. bent á að vottorð og álitsgerð getur orðið gagn sem geti haft afgerandi þýðingu varðandi úrskurð opinberra aðila og í dómsmálum þar sem þess gæti verið krafist að heilbrigðisstarfsmaður staðfesti vottorð eða álitsgerð fyrir dómi. Þarna gæti verið pressa á heilbrigðisstarfsmann þar sem hann ætti erfitt með að velja milli hagsmuna sjúklings og heildarhagsmuna og mögulega starfsöryggis síns. Hagsmunir skjúklings hljóta ætíð að vera mikilvægastir því heildarhagsmunir geta verið mjög huglægir sérstaklega eftir reynslu seinustu ára.

Í 3. gr. er ákveðinn varnagli um að heilbr.starfsmenn gæti varkárni, nákvæmni og óhlutdrægni við útgáfu vottorða og geti staðfest í samræmi við vísindi o.s.fr. ..o.s.fr. Því miður hefur hugtakið vísindi þróast útí ákveðið slagorð sem lítið mark er á takandi eftir sóttvarnaraðgerðir vegna Covid-19.

Það er miður og raunar mjög alvarlegt að verða vitni að því að Heilbrigðisráðuneytið sé að setja starfsmenn sína í þá stöðu að þeir þurfi að velja milli trúnaðar síns við skjólstæðinga sína, annars vegar og svo KERFIÐ hins vegar. Hvert erum við þá komin? Er KERFIÐ þá orðið of stórt og óviðráðanlegt að ekkert pláss er fyrir skoðanaskipti; efasemdir, gagnrýni og almennar siðferðilegar vangaveltur?

Reynsla okkar eftir hina fordæmalausu tíma faraldursins hljóta að dæma okkur til algerrar endurskoðunar á þeim stóttvörnum sem beitt var, þar sem öllu var í rauninn snúið á haus; viðurkenndri faraldsfræði var í rauninni kastað út með baðvatninu; bara að vernda hin gömlu og viðkvæmu án lokana heldur með virkni, vítamíntöku (auka D-vítmín) o.s.fr.

Því miður var gripið til þeirrar „örvæntingar‟  að „bjóða‟  fólki uppá fordæmalausar sóttvarnaraðgerðir í formi sprauta sem enginn virtist vita hvað innhéldi og þróaðar voru á methraða.

Ég lít á þessa reglugerð sem viðleitni til að festa í sessi og þróa það vinnulag sem viðhaft var í Covid-aðgerðunum þar sem frelsi og sjálfsákvörðunarréttur hvers og eins er stefnt í voða og KERFIÐ á að haf vit fyrir okkur.

Þegar þetta er skrifað hafa umframdauðsföll verið uppundir 20% - 40%+ 2022 og fram á þennan dag. Það er kominn tími til að heilbrigðisyfirvöld fari að skoða þessar tölur og allar þær aukaverkanir sem Covid-19 bólusetningarnar hafa valdið.

Í von um að heilbrigðisyfirvöld taki sig á að horfist í augu við mögulegar og trúlegar óþægilegan veruleika.

Virðingarfyllst

Ari Tryggvason

Afrita slóð á umsögn

#80 Björn Ingi Stefánsson - 28.02.2023

Umsögn sendir Björn Ingi Stefánsson. Kt: 0604552449

Reykjavík, 28. 02 2023

UMSÖGN #9 Ingunn H. Nielsen – 27.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá: www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Björn Ingi Stefánsson

kt: 0604552449

Reykjavík, þann 27. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#81 Melissa Fen Shu Chung - 28.02.2023

Reykjavík, 28. febrúar 2023

UMSÖGN frá Melissu Chung. Kt. 2302854899

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá: www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Melissa Chung

Reykjavík, 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#82 Öryrkjabandalag Íslands - 28.02.2023

Meðfylgjandi er umsögn ÖBÍ - réttindasamtaka.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#83 Gerður Pálmadóttir - 28.02.2023

Gerður Pálmadóttir– 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá: www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá:

“Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Gerður Pálmadóttir “Sjúklingur eða umboðsmaður hennar getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hana í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 27. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#84 Haukur Alvin Friðriksson - 28.02.2023

UMSÖGN: Haukur Alvin Friðriksson 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá: www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Haukur Alvin Friðriksson

Reykjavík, 28 febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#85 Sigurbjörg Ottesen - 28.02.2023

UMSÖGN frá Sigurbjörgu Ottesen. Kt: 1003504409

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá: www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Sigurbjörg Ottesen,

Reykjavík, 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#86 Höskuldur H Dungal - 28.02.2023

UMSÖGN Höskuldur H. Dungal 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá: www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Höskuldur H Dungal

kt: 2603492959

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#87 Díana Ósk Óskarsdóttir - 28.02.2023

Ég setti þetta svona inn - og nafniđ mitt undir (þađ mà copy peista) :

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur sem eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚĐ.

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#88 Bryndís Ósk Haraldsdóttir - 28.02.2023

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Akranesi, þann 28. febrúar 2023 Bryndís Ósk Haraldsdóttir fyrrverandi heilbrigðisstarfsmaður

Afrita slóð á umsögn

#89 Ásdís Helga Höskuldsdóttir - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur sem eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚĐ.

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#90 Ingibjörg Sigr Ármannsdóttir - 28.02.2023

Með því að samþykkja þessa reglugerð munið þið brjóta flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Ísland er land þitt, því aldrei skal gleyma

Íslandi helgar þú krafta og starf

Íslenska þjóð, þér er ætlað að geyma

íslenska tungu, hinn dýrasta arf.

Ísland sé blessað um aldanna raðir,

íslenska moldin, er lífið þér gaf.

Ísland sé falið þér, eilífi faðir.

Ísland sé frjálst, meðan sól gyllir haf.

Virðingarfyllst Ingibjörg S.

Afrita slóð á umsögn

#91 Erla Bryndís Kristjánsdóttir - 28.02.2023

Ég mótmæli harðlega þessum aðförum stjórnvalda að sjálfsögðu persónufrelsi mínu og annarra íbúa þessa lands!

Með því að samþykkja þessa reglugerð brjótið þið stjórnarskrárvarinn rétt og friðhelgi okkar. Ákvæði reglugerðarinnar ganga gegn markmiðum laga um sjúkraskrár, laga um heilbrigðisstarfsmenn, persónuverndarlög og lög um mannréttindasáttmála Evrópu. Með reglugerðinni eru settar skyldur á herðar heilbrigðisstarfsmanna sem stangast á við þagnarskyldu þeirra og trúnað við sjúklinga. Einnig brýtur reglugerðin í bága við Nuremberg siðareglurnar, Genfarsamkomulagið, Helsinki læknasáttmálann, Mannréttindasáttmála Evrópu.

Afrita slóð á umsögn

#92 Andrína Guðrún Jónsdóttir - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu (má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Þegar reglugerðin talar um "vottorð" er greinilega verið að ræða um "bólusetningarpassa". Sjá sérstaklega 33. grein þingskjals 715 — 498. mál - Frumvarp til sóttvarnalaga sem fjallar um vottorð:

33. gr. Vottorð.

Hafi ferðamaður undir höndum viðurkennt vottorð um ónæmisaðgerð er ekki hægt að synja honum um komu inn í landið eða beita öðrum ráðstöfunum á grundvelli 29. og 30. gr. með skírskotun til sjúkdómsins sem vottorðið varðar, jafnvel þótt hann komi frá smitsvæði, nema sannanlegar ábendingar og/eða vísbendingar séu um að ónæmisaðgerðin hafi ekki borið árangur eða að vottorðið sé falsað.

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er brot á friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Það er augljóslega verið að innleiða á alþjóðavísu yfirtöku undir fölsku yfirskini. Það hefur verið sláandi að sjá hvernig alþingismenn og ráðherrar hafa tekið þátt í að grafa undan sjálfstæði þjóðarinnar og sjálfræði einstaklinga yfir eigin líkama. Að ætla sér að innleiða allar þær aðgerðir sem stórfyrirtæki og aðilar sem enginn hefur kosið til valda er að mínu mati landráð. Alþjóða Heilbrigðisstofnunin er spillt stofnun og það er glæpur að ætla að setja alla landsmenn undir hennar einræðisvald og þeirra sem að henni standa.

Með því að samþykkja þessa reglugerð verður haldið áfram að brjóta flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg sáttmálann (1949), Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005), International Ethical Guidelines for Health Related Research Involving Humans (2016) Genfarsamkomulagið, Helsinki læknasáttmálann (1964 og 2013), Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins (Protocol No 4 Art 2 Freedom of movement) og Persónuverndarlög.

Með því að fylgja þeim sem eru að vinna að því að ná völdum í gegnum ótta við farsóttir og blekkja fólk til að gangast undir læknismeðferðir sem byggja á efnum sem eru enn á tilraunastigi og ætla síðan að skerða ferðafrelsi þeirra sem eru ekki með rétt „vottorð“ er glæpsamlegt athæfi. Það að neyða almenning til að gangast undir endalausar „bólusetningar“ (sprautumeðferðir sem eru ekki venjuleg bóluefni og hafa ekki skilað árangri til að varna smiti heldur virðast frekar eiga að þjóna 4. Iðnbyltingarstefnunni og „internet of bodies“ útópíunni.

Það ætti að vera skýrt þeim sem hafa umboð þjóðarinnar að það er mikilvægt að koma hreint fram, hafa opna umræðu um málin og að málin séu vel kynnt frá margvíslegum sjónarhornum fyrir almenningi. Þingmenn og ráðherrar eiga að muna fyrir hverja þeir eiga að vinna. Það hefur engin opinber umræða átt sér stað um 4. Iðnbyltinguna eða the Global Reset – eða um hvað það felur í sér. Það virðist því miður sem að þingmenn samþykki það að RÚV sé áróðurmiðillog brjóti lög. Þar með er unnið að því að koma í veg fyrir umræðu þar sem mismunandi sjónarmið fá að njóta sín. Þingmenn og ráðherrar vinna þannig gegn lýðræði og virðast ekki meðvitaðir um afleiðingar slíkrar stefnu. Einnig virðast þeir ekki hafa skoða afleiðingar innleiðing 4. og 5. Iðnbyltingarinnar og skerðingu á sjálfstæði þjóða í gegnum „public and private partnerships“ – þar sem almenningur hefur ekkert um eigin málefni að segja.

Ég óska því hér með að þingheimur standi vörð um sjálfstæði þjóðarinnar og taki ekki þátt í að innleiða kúgunartæki undir fölsku yfirskini tilbúinna faraldra.

Kúgun og valdbeiting leiða ekki til heilbrigðs samfélags. Að innleiða sprautur og sprautupassa er kúgunartæki.

Afrita slóð á umsögn

#93 Viktoría Lein Guðmundsdóttir - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur sem eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚĐ.

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#94 Jón Sigurðsson - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,.

Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip – Skurður á húð – www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Afrita slóð á umsögn

#95 Guðný Þórey Stefnisdóttir - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur sem eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚĐ.

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#96 Elín Björk Guðbrandsdóttir - 28.02.2023

Ég efa að þessi drög standist lög. Það ríkir trúnaður milli læknis og sjúklings sem yrði brotinn með þessari reglugerð. Heilsufar einstaklinga er og ætti ávallt að vera einkamál.

Afrita slóð á umsögn

#97 Rosien Ruth Ómarsdóttir - 28.02.2023

Þađ má gera athugasemdir viđ þetta, fram ađ miđnætti....

Ég setti þetta svona inn - og nafniđ mitt undir (þađ mà copy peista) :

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur sem eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚĐ.

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#98 Jón Birgir Guðmundsson - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð er verið að brjóta flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Jón Birgir Guðmundsson

Afrita slóð á umsögn

#99 Jón Ragnar Sigurðsson - 28.02.2023

Þađ má gera athugasemdir viđ þetta, fram ađ miđnætti....

Ég setti þetta svona inn - og nafniđ mitt undir (þađ mà copy peista) :

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur sem eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚĐ.

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#100 Jón Ragnar Sigurðsson - 28.02.2023

Jón Ragnar Sigurðsson.

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur sem eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚĐ.

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#101 Mínerva Margrét Haraldsdóttir - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna Mál nr. 12/2023 Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál. 4. gr. Orðskýringar 7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚÐ sjá:  www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu) 23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar 2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð” Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna . Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar. Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.” Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin. Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Mínerva M. Haraldsdóttir

Afrita slóð á umsögn

#102 Jens Eiríksson - 28.02.2023

Þađ má gera athugasemdir viđ þetta, fram ađ miđnætti....

Ég setti þetta svona inn - og nafniđ mitt undir (þađ mà copy peista) :

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur sem eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚĐ.

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#103 Daníel Geir Höskuldsson - 28.02.2023

Þađ má gera athugasemdir viđ þetta, fram ađ miđnætti....

Ég setti þetta svona inn - og nafniđ mitt undir (þađ mà copy peista) :

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur sem eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚĐ.

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#104 Ragnhildur Sigurðardóttir - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð er verið að brjóta flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Ragnhildur Sigurðardóttir

Afrita slóð á umsögn

#105 Jón Gísli Sigurðsson - 28.02.2023

.

Afrita slóð á umsögn

#106 Kolbrún Kjerúlf - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip - Skurður á húð - www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. "bólusetningarvottorð"

Varðand: Reglugerð - um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð er verið að brjóta flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, - Genfarsamkomulagið, - Helsinki læknasáttmálann, - Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Afrita slóð á umsögn

#107 Jón Gísli Sigurðsson - 28.02.2023

Þađ má gera athugasemdir viđ þetta, fram ađ miđnætti....

Ég setti þetta svona inn - og nafniđ mitt undir (þađ mà copy peista) :

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur sem eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. INNGRIP – SKURÐUR Á HÚĐ.

22. gr. Ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Reykjavík, þann 28. febrúar 2023

Afrita slóð á umsögn

#108 Ásta Björg Tómasdóttir - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna

Mál nr. 12/2023

Í reglugerðinni er verið að staðfesta skyldur t.d. lækna að gefa yfirvöldum upplýsingar um heilsufar sjúklings,. Ekki bara heimild heldur setja skyldur og eru í beinu samhengi við þau ákvæði sem koma fram í frumvarpi til breytinga á sóttvarnarlögunum sbr. frumvarp- þingskjal 715-498 mál.

4. gr. Orðskýringar

7, tl. Inngrip – Skurður á húð – http://www.gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny…

22. gr. ákvörðun um frelsissviptingu ( má kalla til lögreglu)

23. gr. Málsmeðferð frelsissviptingar

2. mgr. 33. gr. VOTTORÐ

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð, svo sem um form og efni vottorða, sem og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, svo sem vottorð sem sýna fram á afsstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi sbr. “bólusetningarvottorð”

Varðand: Reglugerð – um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna .

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinnar.

Persónuupplýsingar varpandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., eins réttur okkar til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21.gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð um útgáfu vottorða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðismanna er aðför að friðhelgi einkalífs og er því brot á friðhelgi okkar sem er stjórnarskrárvarin.

Reglugerðin brýtur einnig á rétt einstaklings varðandi meðferð persónuupplýsinga sem eru skráðar í Sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská að þá eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur sjúklings er skýr þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga. Einnig réttur okkar til að takmarka aðgengi og meðferð persónuupplýsinga úr sjúkraskrá

Með því að samþykkja þessa reglugerð hafið þið brotið flestar greinar laga um mannréttindi í stjórnarskrá Íslands, eins Nuremberg siðareglurnar, – Genfarsamkomulagið, – Helsinki læknasáttmálann, – Mannréttindasáttmála Evrópusambandsins og Persónuverndarlög.

Ásta Björg Tómasdóttir

Afrita slóð á umsögn

#109 Lilja Hrönn Baldursdóttir - 28.02.2023

Ég mótmæli því að þetta frumvarp verði leitt í lög. Einnig set ég spurningamerki við það að frumvarp sem þetta, sem myndi brjóta mörg lög um mannréttindi ef það yrði samþykkt, komist yfir höfuð inn á borð til skoðunar. Það er ljóst að þeir sem koma að þessu þurfa að rifja upp siðferði og lög sem eru í gildi er varða persónuvernd og frelsi manna. Það er skylda borgara að sannreyna gildandi lög í landinu, og skylda yfirvalda að yfirstíga ekki sitt valdasvið.

Afrita slóð á umsögn

#110 Þórir Þórðarson - 28.02.2023

Með lögum skal land byggja en ólögum eyða.

Eftir að hafa lesið yfir þessi drög að regglugerð þá er ljóst að titillinn hér í gáttinni er villandi og hefði átt að vera, "Drög að reglugerð um aðför að friðhelgi einkalífs og afnám á trúnaðarsambandi sjúklings og læknis."

Það myndi bæta þessi drög lítillega ef orðalagi í fyrstu málsgrein 5. greinar yrði breytt þannig að í stað þess sem nú er kæmi: Heilbrigðisstarfsmönnum er skylt að láta SJÚKLINGI í té vottorð þegar slíkra

vottorða er krafist vegna samskipta sjúklings við hið opinbera.

Afrita slóð á umsögn

#111 Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir - 28.02.2023

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna sem er til umsagnar hér, brýtur á rétti fólks um meðferð og aðgengi upplýsinga sem eru skráðar í sjúkraskrá. Samkvæmt lögum um sjúkraská eru allar upplýsingar sem þar eru skráðar trúnaðarmál og réttur hvers og eins er skýr þegar kemur að meðferð upplýsinga og rétti til að takmarka aðgengi annarra að þeim upplýsingum.

Upplýsingar úr sjúkraskrá eiga hvorki að vera aðgengilegar svonefndum yfirvöldum eða öðrum sem ásælast eða krefjast upplýsinga þaðan, það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55., sem og rétti fólks til að takmarka eða banna aðgengi að sjúkraskrá skv. 21. gr Lög um sjúkraskrá: “Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar um hann í sameiginlegu sjúkraskrárkerfi séu aðgengilegar, að hluta eða öllu leyti, utan þeirrar heilbrigðisstofnunar eða starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna þar sem þær eru færðar.”

Þessi reglugerð er aðför að friðhelgi einkalífs og brot á stjórnarskrárvörðum rétti manna um friðhelgi. Vernd í tengslum við vörslu og vinnslu upplýsinga telst til grundvallarréttinda manna og aldrei ætti að safna eða geyma gögn af nokkru tagi án beins samþykkis hvers og eins í hvert sinn sem það er gert.

Með reglugerðinni eru settar skyldur á herðar heilbrigðisstarfsmanna sem stangast á við þagnarskyldu þeirra og trúnað við sjúklinga og þá sem til þeirra leita.

Með því að samþykkja þessa reglugerð brjótið þið, sem það gerið flestar greinar laga um mannréttindi og önnur réttindi fólks í Stjórnarskrá Íslands. Auk þess brjótið þið Nuremberg siðareglurnar, Genfarsamkomulagið, Helsinki læknasáttmálann, mannréttindasáttmála Evrópu og persónuverndarlög.

Nú er tímabært að þeir sem taka sér vald til að semja og setja öðrum reglur og lög, hugsi sinn gang og íhugi hvaðan þeir taka sér valdið, hvaða hagsmuni þeir eigi að hafa í huga og að þeir eiga að vinna fyrir fólkið, konur og karla sem búa hér á landinu góða, Íslandi.

28.febrúar 2023

Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir

Afrita slóð á umsögn

#112 Herdís Hermannsdóttir - 01.03.2023

Friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga er vernduð skv. 71. gr. stjórnarskrárinna

Persónuupplýsingar sem þáttur í einkalífi Í friðhelgi einkalífs felst réttur hvers manns til að ráða yfir lífi sínu og líkama og njóta friðar um lífshætti sína, einkahagi og samskipti við aðra.

Persónuupplýsingar varðandi heilsu, bólusetningar og aðra upplýsingar úr sjúkraskrá eiga ekki að vera aðgengilegar af yfirvöldum þar sem að það er brot á friðhelgi einkalífs skv. 71 gr stjórnarlaga og einnig brot á lögum um Sjúkraskrá 2009 nr. 55.

Mikilvægt er að huga að fólk fæðist frjálst, hefur frelsi til að velja hvaða náttúrulegu leið það fer í lífinu alveg til jafns við þá sem velja að leggja líf sitt í hendur vísinda hvers tíma. Ef krefjast ætti hverskonar inngripa í líkama almennings til að eiga möguleika á ferðafrelsi, myndi það þýða að sumt fólk yrði svipt því frelsi, án þess að hafa nokkuð af sér brotið.

Afrita slóð á umsögn

#113 Laganefnd Lögmannafélags Íslands - 03.03.2023

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#114 Harpa Dögg Sævarsdóttir - 03.03.2023

Mótmælum bóluefna skirteinum og öllu slíku á gölluđum bóluefnum sem virka ekki á covid

sem hefur áhrif á frelsi einstaklingsins og eigin vilja og Val. Ferđafrelsi, atvinnu , skóla mætingu.