Samráð fyrirhugað 20.01.2023—03.02.2023
Til umsagnar 20.01.2023—03.02.2023
Niðurstöður í vinnslu frá 03.02.2023
Niðurstöður birtar

Áform um frumvarp til laga um gagnaöflun um farsæld barna

Mál nr. 13/2023 Birt: 20.01.2023 Síðast uppfært: 23.01.2023
  • Mennta- og barnamálaráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Fjölskyldumál
  • Leikskólar, grunnskólar, framhaldsfræðsla og stjórnsýsla mennta- og menningarmála

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 20.01.2023–03.02.2023. Umsagnir verða birtar jafnóðum og þær berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir áform um ný heildarlög um gagnaöflun um farsæld barna.

Með frumvarpinu er ætlunin að lögfesta heimildir stjórnvalda til að mæla og kanna líðan, velferð og farsæld barna og safna upplýsingunum í sérstakt mælaborð. Markmiðið með söfnun gagna um farsæld barna er að fá betri yfirsýn yfir stöðu barna á Íslandi sem unnt er að nýta við stefnumótun, forgangsröðun fjármuna og fleiri atriði.

Undanfarið hefur ríkari áhersla verið lögð á það innan Stjórnarráðsins að ákvarðanir sem tengjast forgangsröðun stjórnvalda, stefnumótun og eftirliti með aðgerðum séu byggðar m.a. á tölfræðiupplýsingum. Sömu áherslur má finna í skýrslugjöf erlendra aðila. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar er m.a. lögð áhersla á að unnið verði að samræmdri úrvinnslu, geymslu og framsetningu opinberra gagna ásamt því að stuðla að opnari aðgangi almennings að gögnum.

Markmið stjórnvalda með áformuðu frumvarpi er að tryggja aðgengi að ópersónugreinanlegum gögnum sem gefa yfirsýn yfir stöðu barna, ekki síst barna sem tilheyra viðkvæmum hópum. Gögnin verði nýtt með markvissum hætti í stefnumótun og eftirfylgni með aðgerðum. Einnig er horft til þess að tryggja opið aðgengi að tölfræðigögnum og afurðum þeim tengdum. Framangreind markmið koma til móts við athugasemdir barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til íslenskra stjórnvalda, þar sem kallað hefur verið eftir markvissri gagnaöflun og opnu aðgengi að tölfræðigögnum um stöðu og hagi barna á Íslandi. Einnig hefur nefndin kallað eftir því að tölfræðigögn séu markvisst nýtt í stefnumótun í málaflokkum er varða börn og eins forgangsröðun fjármuna og verkefna.

Mælaborð um farsæld barna hefur verið í markvissri þróun síðustu ár og við undirbúning þess hafa vaknað spurningar um heimildir til gagnaöflunar. Eftir kortlagningu á lagaumhverfinu er það mat mennta- og barnamálaráðuneytis að nauðsynlegt sé að sérstakur lagagrundvöllur verði lagður undir verkefnið.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.